PLANER

Zawsze wydawało mi się, że najlepszym symbolem zdrowego rozsądku jest most.Franklin D. Roosevelt

Menu

PROJECT MANAGEMENT DLA LOGISTYKÓW – 3-dniowe szkolenie menedżerskie

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 3 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program w zakresie stosowanej terminologii, promowanych metod PM i technik logistycznych jest zgodny ze standardem PMI® i APICS®

Wiele przedsiębiorstw podejmuje temat udoskonalania swoich procesów logistycznych docierając do punktu, w którym muszą odpowiedzieć sobie na pytanie: w jaki sposób i w jakiej kolejności wdrażać zmiany. W takiej sytuacji koniecznym jest posiadanie praktycznej wiedzy z tematyki Project Management, jak i świadomości istnienia sprzężeń pozytywnych i negatywnych między poszczególnymi obszarami działań logistyki, jak i poszczególnymi działami firmy.

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnej wiedzy osobom, które podejmują próbę ewolucyjnej zmiany funkcjonowania procesów logistycznych przedsiębiorstwa.

Wiedza z zakresu Project Management przekazana jest w oparciu o standardy PMI®. Dla skutecznego realizowania pracochłonnych zadań prezentowany jest również program MS Project. Tematyka logistyczna w stosowanych pojęciach i terminologii pozostaje spójna ze standardem APICS®. W trakcie szkolenia oprócz wykładu realizowane są liczne ćwiczenia / warsztaty np. realizacja projektu logistycznego (4 grupy – tematy obrane przez uczestników lub zaproponowane przez prowadzącego), analiza metodą wartości uzyskanej EV, opracowanie procedury zarządzania zmianą. Prezentowane są również tzw. „inicjatory zmian” w logistyce przedsiębiorstw np. wdrożenie RFID, wdrożenie systemu klasy ERP.

Cele i korzyści szkolenia
 • Obniżenie ryzyka wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie
 • Poznanie zalet rachunku kosztów działań – Activity Based Costing
 • Stworzenie modelu pracy zespołowej w oparciu o najlepsze praktyki Project Management
 • Możliwość kontynuacji tematu implementacji Balanced Scorecard w firmie
 • Poznanie standardów logistycznych i co najważniejsze zależności między narzędziami planistycznymi i decyzjami podejmowanymi w poszczególnych obszarach biznesu
 • Zrozumienie zależności między procesami firmy i nabycie umiejętności identyfikowania wartości dodanej (tego co faktycznie chce kupić klient)
 • Otwarcie drogi dla dalszych poszukiwań usprawnień np. jak prowadzić kalkulację opłacalności inwestycji w RFID
 • Wstępne zapoznanie się z programem MS Project
Adresaci szkolenia
 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych)
 • Kierownicy produkcji, planiści
 • Pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania produkcją (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy)
 • Osoby odpowiedzialne za prognozowanie popytu
 • Liderzy zmian
Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ 1


1. Wskaźniki mierzące efektywność działania przedsiębiorstwa

 • Wskaźnik OTP (Order to Payment Process) i jego składowe elementy
 • Rodzaje struktur przedsiębiorstw wytwórczych – rola poszczególnych działów w organizacji procesu produkcji – warunki i przeszkody ustalania spójnych wewnętrznych działań firmy (przykłady, jak powstają konflikty?). Relacja między strukturą organizacyjną firmy, a realizacją projektów
 • Model SCOR® (Supply Chain Operations Reference Model) i skojarzone z nim najlepsze praktyki i wskaźniki
 • Zbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady)

2. Rachunek kosztów działań – przykład ABC (Activity Based Costing)

 • Poszukiwanie rzeczywistego obrazu rentowności produktów poprzez ABC
 • Prezentacja różnych „kluczy” i „nośników” dla rozliczenia kosztów
 • Warsztat pt. „które produkty wytwarzać?”

3. Balanced Scorecard – wprowadzenie i dyskusja

 • Mapowanie procesów przedsiębiorstwa
 • Dobór wskaźników
 • Budowa systemu motywacyjnego
 • Wskazanie efektu synergii w Balanced Scorecard

4. Inicjowanie zmian w logistyce i SCM

 • Porównanie dwóch sposobów myślenia Lean i TOC
 • Przykład zmian w logistyce inicjowanych przez RFID – zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. Prezentacja systemu RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro – „future store”. Prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID i kalkulacja opłacalności inwestycji

DZIEŃ 2


1. Wstęp do zarządzania projektami logistycznymi

 • Definicja projektu i jego cyklu życia
 • Rola i odpowiedzialność kierownika projektu

2. Procesy rozpoczęcia

 • Dokumentacja – karta projektu i dokument definicji projektu
 • Budowa zespołu projektowego i szacowanie zasobów
 • Określeniu dokumentu statutu zespołu

3. Identyfikacja elementów ryzyka w logistyce

 • Poznanie metod identyfikacji, wartościowania i zarządzania ryzykiem
 • Budowanie i zarządzanie rezerwą czasową i budżetową w projekcie

4. Określenie zakresu projektu – WBS

 • Określenie planu bazowego wymagań względem projektu
 • Budowa struktury podziału prac (WBS)
 • Definiowanie „pakietów roboczych”

5. Szacowanie i planowanie

 • Budowa i kalkulacja harmonogramu w oparciu o strukturę podziału prac
 • Kalkulacja ścieżki krytycznej i zadań podkrytycznych
 • Prezentacja realizacji wybranych tematów PM w MS Project

DZIEŃ 3


1. Realizacja, zarządzanie zamówieniami np. poddostawcy

 • Dokumentacja w realizacji – znaczenie i zawartość książki kontrolnej projektu
 • Zarządzanie zamówieniami i określanie wymagań dla zarządzania kontraktami
 • Prezentacja realizacji wybranych tematów PM w MS Project

2.Kontrola projektu, zarządzanie zmianą

 • Zarządzania wartością wypracowaną (EVM)
 • Budowa systemu zintegrowanej kontroli zmian – warsztat

3. Zamknięcie i zakończenie projektu

 • Działania przy zamykaniu projektu – weryfikacja celów i produktów finalnych projektu
 • Ocena przedsięwzięcia i „zebranie wiedzy” obniżającej ryzyko realizacji kolejnych projektów – Lessons Learned
 • Prezentacja formalnego zamknięcia projektu w MS Project

4. Koncepcja łańcucha krytycznego w przedsięwzięciach logistycznych

 • Teoria Goldratt’a jako kolejny krok w rozwoju środowiska wieloprojektowego
 • Jak praktycznie wdrożyć i realizować założenia koncepcji
Metody szkoleniowe
 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników
 • W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec
 • Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty
 • Wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania
 • Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelne obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania