Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

Szkolenie dla wszystkich, którzy mogą być w Firmach rozliczani za koszty. Po tym szkoleniu uczestnik będzie w stanie wyliczyć koszt każdego działania, nawet na potrzeby osobistych decyzji. Szkolenie zawiera metody analizy i rozliczania kosztów z uwzględnieniem miejsca powstawania kosztów (MPK) oraz działań generujących koszty, sposoby kontroli kosztów – analizy odchyleń i dynamiki kosztów, omówienie rachunku kosztów i podstawowych modeli rachunku i kalkulacji kosztów. Szkolenie zawiera również sposoby zarządzania kosztami produktu. W części praktycznej ćwiczenia obejmują kalkulacje podstawowych działań generujących koszty różnymi metodami.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zapoznanie uczestników z metodyką i narzędziami wyodrębniania kosztów w przedsiębiorstwie, sposobami ich analizy i rozliczania
 • Przedstawienie zasad prowadzenia rachunku kosztów w zarządzaniu operacyjnym i doskonalenie narzędzi realizacji niezbędnych do zastosowania rachunku w praktyce
 • Prezentacja zasad i reguł organizacji systemu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie oraz sposobów pomiaru efektywności i skuteczności systemów operacyjnych w kategoriach kosztowych
Nabyte umiejętności:
Uczestnik po zajęciach powinien umieć: wyodrębniać koszty obszarowe z rachunku kosztów przedsiębiorstwa, zastosować sposoby obniżania tych kosztów, posługiwać się wskaźnikami kosztowymi w różnych obszarach działań, opracować i wykorzystać w praktyce procedurę wyodrębniania kosztów i ich prezentację.

Program szkolenia

1. Analiza i rozliczanie kosztów

 • Ogólne wiadomości o kosztach
 • Miejsca powstawania kosztów – MPK
 • Analiza i kształtowanie kosztów na podstawie analiz kosztów operacyjnych w łańcuchu dostaw – w podsystemach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, transportu i spedycji
 • Koszty standardowe, normatywy kosztowe
 • Ekstrapolacja kosztów
 • Kontrola kosztów – analiza odchyleń i dynamiki kosztów
 • Metody rozliczeń i alokacji kosztów

2. Rachunek kosztów

 • Modele rachunku i kalkulacji kosztów
 • Koszty w zarządzaniu operacyjnym – koszty produktów, procesów i zasobów
 • Całkowity koszt produktu (DPC – Direct Product Cost)
 • Rachunek kosztów pełnych
 • Rachunek kosztów zmiennych
 • Czas w rachunku kosztów inwestycji logistycznych
 • Pomiar efektywności i wskaźniki kosztów zarządzania operacyjnego

 3. Model Rachunku Kosztów Działań ABC (Activity Based Costing)

 • Istota, etapy i poziomy zastosowania modelu ABC
 • Procedura zastosowania Rachunku Kosztów Działań
 • Ogólny rejestr miejsc powstawania kosztów
 • Pośrednie gromadzenie kosztów
 • Bezpośrednio alokowane wydatki
 • Procesy generujące koszty
 • Obiekty kosztowe
 • Rozliczanie kosztów na procesy i obiekty

4. Mapowanie procesów

 • Określenie portfela procesów i ich celów
 • Dokumentowanie i opis procesu
 • Dokumentowanie procesów – procedury i instrukcje procesów
 • Projektowanie przebiegów (marszrut) procesów i wymaganych zasobów
 • Kompetencje i obowiązki właściciela procesu

 5. Określanie zasobów do realizacji procesów

 • Definiowanie dysponowanych zasobów i bilansowanie różnic – określenie wymaganego potencjału
 • Poszukiwanie zakłóceń i braku optymalizacji procesów
 • Analiza lokalizacji procesów i zasobów
 • Reinżynieria procesów i wdrażanie zmian
 • Zarządzanie stabilizacją procesów po wprowadzeniu zmian

 6. Zarządzanie kosztami produktu

 • Strategie kosztowe i kształtowanie kosztów
 • Strategiczna Karta Wyników i zarządzania kosztami
 • Metodyka zarządzania kosztami działań (Activity-Based Management – ABM)
 • Analiza operacyjna zastosowania i wykorzystania decyzji kosztowych

 7. Controlling jako narzędzie Rachunku Kosztów Działań

 • Istota, zadania i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie
 • Podstawowe narzędzia controlingu (elementy rachunku kosztów, analiza ekonomiczna, rachunkowość zarządcza)

8. Warsztaty: Na podstawie Studium Przypadku firmy produkcyjnej:

 • opracowanie mapy procesu wytworzenia produktu
 • obliczenie potencjałów wytwórczych oraz zasobów pomocniczych
 • kalkulacja kosztu wytworzenia i ceny zbytu wyrobu
 • kalkulacja kosztu sprzedaży według metodyki Analizy Kosztów Działań
 • ustalenie wariantów transportu wyrobów do klientów i obliczenie kosztów tych wariantów
 • GRA – kalkulacje kosztowe w zakresie zabezpieczenia potrzeb materiałowych i utrzymania zapasów

Metody szkoleniowe

 • warsztaty
 • ćwiczenia
 • prezentacje multimedialne

Adresaci

Szkolenie dla wszystkich, którzy mogą być w Firmach rozliczani za koszty.

Po tym szkoleniu uczestnik będzie w stanie wyliczyć koszt każdego działania, nawet na potrzeby osobistych decyzji.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie