PLANER

Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawićMaria Dabrowska

Menu

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie zawiera metody analizy i rozliczania kosztów z uwzględnieniem miejsca powstawania kosztów (MPK) oraz działań generujących koszty, sposoby kontroli kosztów – analizy odchyleń i dynamiki kosztów, omówienie rachunku kosztów i podstawowych modeli rachunku i kalkulacji kosztów. Szkolenie zawiera również sposoby zarządzania kosztami produktu.

W części praktycznej ćwiczenia obejmują kalkulacje podstawowych działań generujących koszty różnymi metodami.

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z metodyką i narzędziami wyodrębniania kosztów w przedsiębiorstwie, sposobami ich analizy i rozliczania
 • Przedstawienie zasad prowadzenia rachunku kosztów w zarządzaniu operacyjnym i doskonalenie narzędzi realizacji niezbędnych do zastosowania rachunku w praktyce
 • Prezentacja zasad i reguł organizacji systemu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie oraz sposobów pomiaru efektywności i skuteczności systemów operacyjnych w kategoriach kosztowych
Nabyte umiejętności:
Uczestnik po zajęciach powinien umieć: wyodrębniać koszty obszarowe z rachunku kosztów przedsiębiorstwa, zastosować sposoby obniżania tych kosztów, posługiwać się wskaźnikami kosztowymi w różnych obszarach działań, opracować i wykorzystać w praktyce procedurę wyodrębniania kosztów i ich prezentację.
Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich, którzy mogą być w Firmach rozliczani za koszty.

Po tym szkoleniu uczestnik będzie w stanie wyliczyć koszt każdego działania, nawet na potrzeby osobistych decyzji.

Program szczegółowy szkolenia

1. Analiza i rozliczanie kosztów

 • Ogólne wiadomości o kosztach
 • Miejsca powstawania kosztów – MPK
 • Analiza i kształtowanie kosztów na podstawie analiz kosztów operacyjnych w łańcuchu dostaw – w podsystemach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, transportu i spedycji
 • Koszty standardowe, normatywy kosztowe
 • Ekstrapolacja kosztów
 • Kontrola kosztów – analiza odchyleń i dynamiki kosztów
 • Metody rozliczeń i alokacji kosztów

2. Rachunek kosztów

 • Modele rachunku i kalkulacji kosztów
 • Koszty w zarządzaniu operacyjnym – koszty produktów, procesów i zasobów
 • Całkowity koszt produktu (DPC – Direct Product Cost)
 • Rachunek kosztów pełnych
 • Rachunek kosztów zmiennych
 • Czas w rachunku kosztów inwestycji logistycznych
 • Pomiar efektywności i wskaźniki kosztów zarządzania operacyjnego

 3. Model Rachunku Kosztów Działań ABC (Activity Based Costing)

 • Istota, etapy i poziomy zastosowania modelu ABC
 • Procedura zastosowania Rachunku Kosztów Działań
 • Ogólny rejestr miejsc powstawania kosztów
 • Pośrednie gromadzenie kosztów
 • Bezpośrednio alokowane wydatki
 • Procesy generujące koszty
 • Obiekty kosztowe
 • Rozliczanie kosztów na procesy i obiekty

4. Mapowanie procesów

 • Określenie portfela procesów i ich celów
 • Dokumentowanie i opis procesu
 • Dokumentowanie procesów – procedury i instrukcje procesów
 • Projektowanie przebiegów (marszrut) procesów i wymaganych zasobów
 • Kompetencje i obowiązki właściciela procesu

 5. Określanie zasobów do realizacji procesów

 • Definiowanie dysponowanych zasobów i bilansowanie różnic – określenie wymaganego potencjału
 • Poszukiwanie zakłóceń i braku optymalizacji procesów
 • Analiza lokalizacji procesów i zasobów
 • Reinżynieria procesów i wdrażanie zmian
 • Zarządzanie stabilizacją procesów po wprowadzeniu zmian

 6. Zarządzanie kosztami produktu

 • Strategie kosztowe i kształtowanie kosztów
 • Strategiczna Karta Wyników i zarządzania kosztami
 • Metodyka zarządzania kosztami działań (Activity-Based Management – ABM)
 • Analiza operacyjna zastosowania i wykorzystania decyzji kosztowych

 7. Controlling jako narzędzie Rachunku Kosztów Działań

 • Istota, zadania i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie
 • Podstawowe narzędzia controlingu (elementy rachunku kosztów, analiza ekonomiczna, rachunkowość zarządcza)

8. Warsztaty: Na podstawie Studium Przypadku firmy produkcyjnej:

 • opracowanie mapy procesu wytworzenia produktu
 • obliczenie potencjałów wytwórczych oraz zasobów pomocniczych
 • kalkulacja kosztu wytworzenia i ceny zbytu wyrobu
 • kalkulacja kosztu sprzedaży według metodyki Analizy Kosztów Działań
 • ustalenie wariantów transportu wyrobów do klientów i obliczenie kosztów tych wariantów
 • GRA – kalkulacje kosztowe w zakresie zabezpieczenia potrzeb materiałowych i utrzymania zapasów
Metody szkoleniowe
 • warsztaty
 • ćwiczenia
 • prezentacje multimedialne
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Czas realizacji szkolenia: 16 godzin w tym 8 godzin warsztatów.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania