PLANER

Jeżeli będziesz pracować tylko dla pieniędzy, nigdy nie osiągniesz sukcesuBarry Hearn, propagator snookera

Menu

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

Termin: 11-06-2020 - 12-06-2020

Do rozpoczęcia: 5 dni Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni)

Miasto: Ustroń

Cena: 1590,00 zł CENA PROMOCYJNA: 1490,00 zł

Hotel: śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń

Szkolenie zawiera metody analizy i rozliczania kosztów z uwzględnieniem miejsca powstawania kosztów (MPK) oraz działań generujących koszty, sposoby kontroli kosztów – analizy odchyleń i dynamiki kosztów, omówienie rachunku kosztów i podstawowych modeli rachunku i kalkulacji kosztów. Szkolenie zawiera również sposoby zarządzania kosztami produktu.

W części praktycznej ćwiczenia obejmują kalkulacje podstawowych działań generujących koszty różnymi metodami.

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z metodyką i narzędziami wyodrębniania kosztów w przedsiębiorstwie, sposobami ich analizy i rozliczania
 • Przedstawienie zasad prowadzenia rachunku kosztów w zarządzaniu operacyjnym i doskonalenie narzędzi realizacji niezbędnych do zastosowania rachunku w praktyce
 • Prezentacja zasad i reguł organizacji systemu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie oraz sposobów pomiaru efektywności i skuteczności systemów operacyjnych w kategoriach kosztowych
Nabyte umiejętności:
Uczestnik po zajęciach powinien umieć: wyodrębniać koszty obszarowe z rachunku kosztów przedsiębiorstwa, zastosować sposoby obniżania tych kosztów, posługiwać się wskaźnikami kosztowymi w różnych obszarach działań, opracować i wykorzystać w praktyce procedurę wyodrębniania kosztów i ich prezentację.
Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich, którzy mogą być w Firmach rozliczani za koszty.

Po tym szkoleniu uczestnik będzie w stanie wyliczyć koszt każdego działania, nawet na potrzeby osobistych decyzji.

Program szczegółowy szkolenia

1. Analiza i rozliczanie kosztów

 • Ogólne wiadomości o kosztach
 • Miejsca powstawania kosztów – MPK
 • Analiza i kształtowanie kosztów na podstawie analiz kosztów operacyjnych w łańcuchu dostaw – w podsystemach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, transportu i spedycji
 • Koszty standardowe, normatywy kosztowe
 • Ekstrapolacja kosztów
 • Kontrola kosztów – analiza odchyleń i dynamiki kosztów
 • Metody rozliczeń i alokacji kosztów

2. Rachunek kosztów

 • Modele rachunku i kalkulacji kosztów
 • Koszty w zarządzaniu operacyjnym – koszty produktów, procesów i zasobów
 • Całkowity koszt produktu (DPC – Direct Product Cost)
 • Rachunek kosztów pełnych
 • Rachunek kosztów zmiennych
 • Czas w rachunku kosztów inwestycji logistycznych
 • Pomiar efektywności i wskaźniki kosztów zarządzania operacyjnego

 3. Model Rachunku Kosztów Działań ABC (Activity Based Costing)

 • Istota, etapy i poziomy zastosowania modelu ABC
 • Procedura zastosowania Rachunku Kosztów Działań
 • Ogólny rejestr miejsc powstawania kosztów
 • Pośrednie gromadzenie kosztów
 • Bezpośrednio alokowane wydatki
 • Procesy generujące koszty
 • Obiekty kosztowe
 • Rozliczanie kosztów na procesy i obiekty

4. Mapowanie procesów

 • Określenie portfela procesów i ich celów
 • Dokumentowanie i opis procesu
 • Dokumentowanie procesów – procedury i instrukcje procesów
 • Projektowanie przebiegów (marszrut) procesów i wymaganych zasobów
 • Kompetencje i obowiązki właściciela procesu

 5. Określanie zasobów do realizacji procesów

 • Definiowanie dysponowanych zasobów i bilansowanie różnic – określenie wymaganego potencjału
 • Poszukiwanie zakłóceń i braku optymalizacji procesów
 • Analiza lokalizacji procesów i zasobów
 • Reinżynieria procesów i wdrażanie zmian
 • Zarządzanie stabilizacją procesów po wprowadzeniu zmian

 6. Zarządzanie kosztami produktu

 • Strategie kosztowe i kształtowanie kosztów
 • Strategiczna Karta Wyników i zarządzania kosztami
 • Metodyka zarządzania kosztami działań (Activity-Based Management – ABM)
 • Analiza operacyjna zastosowania i wykorzystania decyzji kosztowych

 7. Controlling jako narzędzie Rachunku Kosztów Działań

 • Istota, zadania i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie
 • Podstawowe narzędzia controlingu (elementy rachunku kosztów, analiza ekonomiczna, rachunkowość zarządcza)

8. Warsztaty: Na podstawie Studium Przypadku firmy produkcyjnej:

 • opracowanie mapy procesu wytworzenia produktu
 • obliczenie potencjałów wytwórczych oraz zasobów pomocniczych
 • kalkulacja kosztu wytworzenia i ceny zbytu wyrobu
 • kalkulacja kosztu sprzedaży według metodyki Analizy Kosztów Działań
 • ustalenie wariantów transportu wyrobów do klientów i obliczenie kosztów tych wariantów
 • GRA – kalkulacje kosztowe w zakresie zabezpieczenia potrzeb materiałowych i utrzymania zapasów
Metody szkoleniowe
 • warsztaty
 • ćwiczenia
 • prezentacje multimedialne
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

HOTEL OLYMPIC****
ul. Grażyńskiego 10
43 - 450 Ustroń

www.hotelolympic.pl


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Ustronia - miejscowości o wspaniałych walorach turystycznych, położonej na południu Polski w Górach Beskidu Śląskiego. Szkolenie odbędzie się w 4-gwiazdkowym hotelu o wysokim standardzie świadczonych usług.W każdym pokoju: klimatyzacja, Internet bezprzewodowy, mini barek, telefon, TV satelitarna, łazienka. Dla naszych Gości przygotowaliśmy dwutorową, automatyczną kręgielnię. Dodatkowo tuż obok znajduje się turniejowy stół do bilarda oraz stół do piłkarzyków.

Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1290 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.
Dodatkowy  nocleg w pokoju jednoosobowym wynosi 300 zł brutto.
Dodatkowy nocleg w pokoju dwuosobowym wynosi 250 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Serdecznie zapraszamy:)

Cena i zapisy

1590,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1490,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • zakwaterowanie  w komfortowych pokojach 2-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet)
 • pełne wyżywienie
 • zorganizowanie czasu wolnego
 • i …. sympatyczną  niespodziankę

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Czas realizacji szkolenia: 16 godzin w tym 8 godzin warsztatów.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania