PLANER
logotyp-prestige-eck

Nie musimy się zmieniać. Przetrwanie nie jest obowiązkowe.Edward Deming

Menu

OPTYMALIZACJA KOSZTÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE – ustalanie, analiza i wykorzystanie Rachunku Kosztów Działań (analiza ABC)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Szkolenie zawiera metody analizy i rozliczania kosztów z uwzględnieniem miejsca powstawania kosztów (MPK) oraz działań generujących koszty, sposoby kontroli kosztów – analizy odchyleń i dynamiki kosztów, omówienie rachunku kosztów i podstawowych modeli rachunku i kalkulacji kosztów. Szkolenie zawiera również sposoby zarządzania kosztami produktu.

W części praktycznej ćwiczenia obejmują kalkulacje podstawowych działań generujących koszty różnymi metodami.

Cele i korzyści szkolenia
 • Zapoznanie uczestników z metodyką i narzędziami wyodrębniania kosztów w przedsiębiorstwie, sposobami ich analizy i rozliczania
 • Przedstawienie zasad prowadzenia rachunku kosztów w zarządzaniu operacyjnym i doskonalenie narzędzi realizacji niezbędnych do zastosowania rachunku w praktyce
 • Prezentacja zasad i reguł organizacji systemu zarządzania kosztami w przedsiębiorstwie oraz sposobów pomiaru efektywności i skuteczności systemów operacyjnych w kategoriach kosztowych
Nabyte umiejętności:
Uczestnik po zajęciach powinien umieć: wyodrębniać koszty obszarowe z rachunku kosztów przedsiębiorstwa, zastosować sposoby obniżania tych kosztów, posługiwać się wskaźnikami kosztowymi w różnych obszarach działań, opracować i wykorzystać w praktyce procedurę wyodrębniania kosztów i ich prezentację.
Adresaci szkolenia

Szkolenie dla wszystkich, którzy mogą być w Firmach rozliczani za koszty.

Po tym szkoleniu uczestnik będzie w stanie wyliczyć koszt każdego działania, nawet na potrzeby osobistych decyzji.

Program szczegółowy szkolenia

1. Analiza i rozliczanie kosztów

 • Ogólne wiadomości o kosztach
 • Miejsca powstawania kosztów – MPK
 • Analiza i kształtowanie kosztów na podstawie analiz kosztów operacyjnych w łańcuchu dostaw – w podsystemach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, magazynowania, transportu i spedycji
 • Koszty standardowe, normatywy kosztowe
 • Ekstrapolacja kosztów
 • Kontrola kosztów – analiza odchyleń i dynamiki kosztów
 • Metody rozliczeń i alokacji kosztów

2. Rachunek kosztów

 • Modele rachunku i kalkulacji kosztów
 • Koszty w zarządzaniu operacyjnym – koszty produktów, procesów i zasobów
 • Całkowity koszt produktu (DPC – Direct Product Cost)
 • Rachunek kosztów pełnych
 • Rachunek kosztów zmiennych
 • Czas w rachunku kosztów inwestycji logistycznych
 • Pomiar efektywności i wskaźniki kosztów zarządzania operacyjnego

 3. Model Rachunku Kosztów Działań ABC (Activity Based Costing)

 • Istota, etapy i poziomy zastosowania modelu ABC
 • Procedura zastosowania Rachunku Kosztów Działań
 • Ogólny rejestr miejsc powstawania kosztów
 • Pośrednie gromadzenie kosztów
 • Bezpośrednio alokowane wydatki
 • Procesy generujące koszty
 • Obiekty kosztowe
 • Rozliczanie kosztów na procesy i obiekty

4. Mapowanie procesów

 • Określenie portfela procesów i ich celów
 • Dokumentowanie i opis procesu
 • Dokumentowanie procesów – procedury i instrukcje procesów
 • Projektowanie przebiegów (marszrut) procesów i wymaganych zasobów
 • Kompetencje i obowiązki właściciela procesu

 5. Określanie zasobów do realizacji procesów

 • Definiowanie dysponowanych zasobów i bilansowanie różnic – określenie wymaganego potencjału
 • Poszukiwanie zakłóceń i braku optymalizacji procesów
 • Analiza lokalizacji procesów i zasobów
 • Reinżynieria procesów i wdrażanie zmian
 • Zarządzanie stabilizacją procesów po wprowadzeniu zmian

 6. Zarządzanie kosztami produktu

 • Strategie kosztowe i kształtowanie kosztów
 • Strategiczna Karta Wyników i zarządzania kosztami
 • Metodyka zarządzania kosztami działań (Activity-Based Management – ABM)
 • Analiza operacyjna zastosowania i wykorzystania decyzji kosztowych

 7. Controlling jako narzędzie Rachunku Kosztów Działań

 • Istota, zadania i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie
 • Podstawowe narzędzia controlingu (elementy rachunku kosztów, analiza ekonomiczna, rachunkowość zarządcza)

8. Warsztaty: Na podstawie Studium Przypadku firmy produkcyjnej:

 • opracowanie mapy procesu wytworzenia produktu
 • obliczenie potencjałów wytwórczych oraz zasobów pomocniczych
 • kalkulacja kosztu wytworzenia i ceny zbytu wyrobu
 • kalkulacja kosztu sprzedaży według metodyki Analizy Kosztów Działań
 • ustalenie wariantów transportu wyrobów do klientów i obliczenie kosztów tych wariantów
 • GRA – kalkulacje kosztowe w zakresie zabezpieczenia potrzeb materiałowych i utrzymania zapasów
Metody szkoleniowe
 • warsztaty
 • ćwiczenia
 • prezentacje multimedialne
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje

  Czas realizacji szkolenia: 16 godzin w tym 8 godzin warsztatów.

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania