Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

Negocjacje z partnerami z Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Chin

Proces globalizacji, powodujący rozszerzenie praktycznie na cały świat obszarów: kontaktów międzynarodowych i prowadzenia biznesu, wymaga od wielu polskich instytucji czy przedsiębiorstw włączenia się do niego, co może być warunkiem ich przetrwania lub rozwoju w długoterminowej perspektywie. Z każdym rokiem coraz większego znaczenia nabiera współpraca z krajami azjatyckimi, będącymi  głównym centrum światowej produkcji i handlu międzynarodowego, szczególnie z Chinami. Wiedza o partnerach pochodzących z tych krajów zwiększa szansę na prowadzenie biznesu z sukcesem. Znajomość języka angielskiego i asortymentu towarowego nie jest już nie wystarczająca, żeby odnieść sukces na rynku międzynarodowym i musi być wsparta: znajomością systemów politycznych i religijnych, zwyczajów kulturowych, szczególnie istotnych przy nawiązywaniu kontaktów  bezpośrednich wiedzą o organizacji firm, zasadach ich funkcjonowania i procedurach podejmowania decyzji biznesowych wiedzą na temat strategii i technik negocjacyjnych stosowanych w różnych regionach świata

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Wzrost praktycznych umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych uczestników poprzez:

 • Poznanie najistotniejszych elementów kulturowych, mających istotny wpływ na przebieg i efektywność negocjacji z partnerami z Azji
 • Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad prowadzenia negocjacji z partnerami azjatyckimi
 • Praktyczne rozwinięcie umiejętności rokowań z partnerami zagranicznymi w oparciu o sytuacje występujące w bieżącej praktyce negocjacyjnej

Cele szczegółowe:

 • Przekazanie wiedzy o systemach wartości i kulturowych oraz standardach działania w różnych krajach Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Chin
 • Zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego przygotowania i prowadzenia negocjacji biznesowych z partnerami azjatyckimi, ze szczególnym naciskiem na negocjacje jako proces komunikacji międzykulturowej


Korzyści dla uczestników:

 • Poznanie podstawowych kodów kulturowych i stylów zachowań oraz ich wypływu na charakter i sposób prowadzenia biznesu w krajach azjatyckich
 • Poznanie typowych zachowań negocjacyjnych kontrahentów z obszaru azjatyckiego
 • Poznanie różnorodności zachowań i efektywnych sposobów komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych kręgach kulturowych
 • Poznanie zasad: stosowania elementów etykiety i protokołu w biznesie oraz zachowań w określonych sytuacjach w kontaktach z partnerami azjatyckimi
 • Poznanie własnego stylu komunikacji i negocjacji oraz metod ich skutecznego  zastosowanie w pertraktacjach z negocjatorami azjatyckimi
 • Poznanie różnych technik negocjacyjnych oraz sposobów ich dostosowania do przyjętej strategii negocjacyjnej partnerów azjatyckich oraz zasad przeciwdziałania próbom manipulacji z ich strony
 • Zdobycie w praktyce nowych umiejętności i doświadczeń negocjacyjnych

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Pojęcie i wymiary kultury

 • Definicja
 • Wymiary
 • Kultura polska a kultury krajów azjatyckich – podobieństwa i różnice

2. Czynniki kulturowe wpływające na prowadzenie biznesu i przebieg negocjacji

 • Stosunek do świata
 • Sposób komunikacji
 • Stosunek do czasu
 • Status hierarchiczny
 • Stosunek osoby do społeczeństwa
 • Zasady i relacje międzyludzkie
 • Stopień ceremonialności
 • Znaczenie młodości i dojrzałości, pierwiastka męskiego i żeńskiego

3. Profilowanie partnera z drugiej strony stołu negocjacyjnego

 • Profil osobowości partnera negocjacyjnego
 • Profil komunikacji interpersonalnej, jego wpływ na charakter, przebieg  oraz ostateczne rezultaty negocjacji
 • Profil stylu negocjowania

4. Istota i typy negocjacji biznesowych

 • Na podstawowych obszarów kulturowych świata,
 • W krajach azjatyckich: Chinach, Indii, Korei i Japonii

5. Główne różnice kulturowe między zasadami funkcjonowania firm europejskich i azjatyckich, wpływające na negocjacje biznesowe

 • Harmonia jako ważny element prowadzenia biznesu
 • Nacisk na relacje a nacisk na zadanie
 • Niewerbalne zachowania w kulturze biznesu
 • Stopień tolerancji poziomu niepewności sytuacji biznesowych
 • Polichroniczne a monochroniczne podejście do czasu
 • Hierarchiczność w strukturze  społeczeństwa i przedsiębiorstw azjatyckich
 • Kolektywizm instytucjonalny i rodzinny

6. Główne różnice kulturowe między ludźmi Zachodu a mieszkańcami krajów azjatyckich, wpływające na negocjacje biznesowe

 • Etykieta biznesowa i chiński savoir-vivre: wręczanie wizytówek, spożywanie posiłków, dawanie prezentów
 • Znaczenie: zachowania twarzy, godności, honoru (np. „Mianzi”)
 • Kultura  społecznych interakcji (np. „Guanxi”)  i jej wpływ na budowanie długoterminowych relacji biznesowych
 • Powściągliwość w komunikacji jako istotny element azjatyckiej kultury biznesu
 • Przestrzeń interpersonalna w sytuacjach  oficjalnych i prywatnych
 • Asertywność azjatyckich partnerów

7. Specyfika negocjacji z partnerami azjatyckimi

 • Struktura i reguły rządzące przebiegiem negocjacji
 • Taktyki negocjacyjne
 • Taktyki wywierania presji
 • Style argumentacji
 • Specyfika rozwiązywania konfliktów negocjacyjnych
 • Kontrakt i jego przestrzeganie

8. Systemowe przygotowanie do negocjacji z partnerami azjatyckimi

 • Bezpośrednie i pośrednie metody zdobywania wiedzy o partnerze przed negocjacjami
 • Ocena pozycji i potencjału odbiorcy
 • Określenie powodu, przedmiotu, celu ogólnego i celów cząstkowych
 • Analiza stanu wyjściowego i ustalenie obiektywnych kryteriów
 • Zdefiniowanie problemów i stanowiska negocjacyjnego
 • Przyjęcie określonej strategii negocjacyjnej
 • Scenariusz działania w poszczególnych fazach negocjacji


DZIEŃ II

1. Ćwiczenia praktyczne – prowadzenie zespołowych negocjacji międzykulturowych z partnerami azjatyckimi

 • Negocjacje umowy na wyłączną dostawę określonego asortymentu
 • Negocjacje cen lub redukcji cen określony asortyment
 • Negocjowanie warunków kontraktowych

Metody szkoleniowe

 • mini wykłady i prezentacje
 • dyskusje grupowe moderowane przez trenera
 • „burze mózgów”
 • analiza przypadków
 • testy
 • praktyczne ćwiczenia: indywidualne i grupowe wdrażające nowe umiejętności i zdobytą wiedzę
 • video trening, bazujących na scenariuszach przygotowanych specjalnie na szkolenie i nagrywanych na video, analizowanych pod względem: przebiegu negocjacji, zastosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych, komunikacji międzykulturowej

Adresaci

 • Kadra kierownicza i managerowie firm działających lub planujących działania biznesowe na rynkach azjatyckich
 • Specjaliści ds. handlu zagranicznego, tak po stronie importowej, jak i eksportowej
 • Przedstawiciele sektora samorządowego i administracji publicznej, współpracujący z partnerami azjatyckimi
 • Działacze izb gospodarczych i pracownicy specjalnych stref ekonomicznych
 • Przedstawiciele wyższych uczelni, instytutów naukowych i wszyscy zainteresowani poszerzeniem własnych umiejętności interpersonalnych  w kontaktach  interkulturowych z obszarem azjatyckim

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie