PLANER

Wątpliwości mogą zostać rozwiane wyłącznie przez działanie.

Menu

NEGOCJACJE MIĘDZYKULTUROWE – 2-dniowe warsztaty

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Kiedy negocjatorzy są przedstawicielami innych kultur, ich interesy, założenia, strategie jak również kontekst społeczny, ekonomiczny, prawny i polityczny negocjacji mogą w znaczny sposób odbiegać od siebie. Umiejętności negocjacyjne nakierowane na kulturową wrażliwość stają się coraz ważniejsze w świecie, w którym granice państw narodowych w zasadzie przestały odgrywać rolę.

Brak kompetencji kulturowych oraz rozumienia różnic często bywa swego rodzaju „winowajcą”, przez którego przedsiębiorstwa międzynarodowe tracą wielomilionowe kontrakty, nowe możliwości i rynki zbytu.
Jeśli organizacje i jednostki działające w ramach tych organizacji mają być efektywne, powinny nauczyć się myśleć i negocjować globalnie, a więc uwzględniając zróżnicowanie międzykulturowe.

 • Podczas szkolenia uczestnicy poznają specyfikę negocjacji ponad granicami.
 • Dowiedzą się w jaki sposób kultura komplikuje i utrudnia proces negocjacji.
 • Uczestnicy nauczą się planowania negocjacji, określania celu, sporządzania strategii negocjacji i doboru odpowiednich taktyk w zależności o kultury partnera, z którym będą negocjować.
 • Uczestnicy szkolenia dowiedzą, w jaki sposób kultura wpływa na użycie środków perswazji i nauczą się skutecznie opierać manipulacjom w trakcie trwania negocjacji.
 • Staną się osobami, które nie tylko nie poddadzą się manipulacjom, ale będą mogły wykorzystywać narzędzia perswazji i wywierać wpływ na partnerów biznesowych i współpracowników pochodzących z różnych kręgów kulturowych.
 • Uczestnicy zapoznają się z architekturą i infrastruktura negocjacji globalnych.
 • Uczestnicy poznają triki i tajniki negocjacji.
 • Uczestnicy dowiedzą się jaką rolę w negocjacjach pełni logika a jaką emocje, jak rozwijać asertywność i jak wnikliwie słuchać drugiej strony.
 • Szkolenie rozwija umiejętności „czytania” przeciwnika i rozpoznawania kłamstwa.
 • Dowiedzą się jak rozwijać swoje umiejętności by stać się wytrawnym negocjatorem

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnicy:

 • zdobędą praktyczne doświadczenie negocjacyjne, bez ponoszenia konsekwencji błędnych decyzji,
 • dzięki ciekawym symulacjom i grom, uczestnicy szybko wejdą w role negocjatorów i będą im towarzyszyć prawdziwe emocje,
 • poznają techniki negocjacyjne i od razu będą mogli sprawdzić je w praktyce,
 • odbędą kilkanaście spotkań negocjacyjnych i renegocjacyjnych,
 • będą uczestniczyli w monitorowanym procesie negocjacji,
 • otrzymają informację zwrotną trenera prowadzącego szkolenie oraz pozostałych uczestników,
 • na nowo aktywnie zaangażują się w proces szkolenia, nawet jeśli już wielokrotnie uczestniczyli w warsztatach tradycyjnych.
Program szczegółowy szkolenia

1. Konflikt w ujęciu międzynarodowym

Blok ten zostanie poświęcony istocie i dynamice konfliktu w ujęciu międzynarodowym. W trakcie bloku zostaną omówione m.in.: rodzaje i poziomy konfliktu, style rozwiązywania konfliktu, metody rozwiązywania konfliktu.

2. Co wyróżnia negocjacje ponad granicami?

W trakcie tego bloku zostanie omówiona specyfika negocjacji międzynarodowych. Uczestnik dowie się co wyróżnia negocjacje ponad granicami, jak otoczenie kulturowe organizacji wpływa na proces negocjacji i czym cechuje się architektura negocjacji międzynarodowych.

3. Kultura w negocjacjach

Kultura wpływa na negocjacje na bardzo wielu płaszczyznach i w bardzo wiele sposobów. Ten blok pozwoli zrozumieć uczestnikom jak różne systemy kulturowe prowadzą do powstawania odmiennych narodowych stylów negocjacyjnych.

4. Podziały kultur biznesu

W trakcie trwania bloku zostaną omówione m.in. modele i podziały: Hofstede, Hall’a, Schwartz’a, Gesteland’a, Trompenaars’a, GLOBE. W dalszej części modułu uczestnicy dowiedzą się jak poszczególne wymiary kultury przekładają się na działania negocjatorów.

5. Percepcja, komunikacja w negocjacjach międzynarodowych

Różnice kulturowe występujące na świecie i charakteryzujące różne grupy narodów mają istotny wpływ na sposób postrzegania świata i komunikowania się co naturalnie przekłada się na odmienne sposoby prowadzenia rozmów.

6. Perswazja w negocjacjach międzynarodowych

Aby zwiększyć swoje szanse na osiągnięcie porozumienia należy posiąść umiejętność poprawnego stosowania narzędzi perswazyjnych i zmiany postawy drugiej strony. W tej części bloku omówiony zostanie proces perswazji w procesie negocjacji. Uczestnicy poznają model szans rozpracowania przekazu oraz teorię interpersonalnego oszustwa. Omówi się również aspekt siły w procesie negocjacji.

7. Kreatywność w negocjacjach

Ten fragment bloku pozwala na zerwania ze stereotypowymi, utartymi schematami myślenia i rozwija kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

8. Zarządzanie negocjacjami międzynarodowymi

Negocjacjami jak każdym procesem można zarządzać. świadomość różnic kulturowych i związane z tym różnice w komunikacji pomiędzy negocjatorami odgrywają zasadniczą rolę w procesie zarządzania negocjacjami a wiedza dotycząca różnic kulturowych sprzyja owocnym negocjacjom.

9. Planowanie w negocjacjach międzynarodowych

Zapoznanie uczestników z narzędziami pozwalającymi na efektywne przygotowanie się do procesu negocjacji międzynarodowych.

10. Strategia i taktyki międzynarodowych negocjacji konfrontacyjnych

W negocjacjach wyróżnia się dwie główne strategie. Przyjmują one skrajnie odmienne założenia wobec motywów działań negocjatorów. Ten blok poświęcony zostanie pierwszej z nich – koncepcji dystrybutywnej, która zakłada, że w sytuacjach konfliktowych ludzie nie ujawniają swoich motywów działań. Wiedza o nich mogłaby osłabić ich pozycje w rozmowach. Zakładają dalej, iż niedomówienia, blef czy kłamstwo mogą zwiększyć skuteczność prowadzonych rozmów.

11. Strategia i taktyki międzynarodowych negocjacji integrujących

Ten blok poświęcony zostanie drugiemu podejściu – podejściu integratywnemu, w którym gwarancję możliwości realizacji interesów i celów może stanowić ujawnienie motywów oraz uwarunkowań, w których funkcjonują strony jak również założenie, że w zawartym porozumieniu zostaną uwzględnione punkty widzenia wszystkich biorących udział w negocjacjach.

12. Różnice kulturowe wybranych krajów i ich wpływ na negocjacje międzynarodowe

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania