Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

KOMUNIKACJA W ZESPOLE / FIRMIE

Wzmocnienie więzi interpersonalnych sprzyjających współpracy zespołowej, Ukierunkowanie myślenia i działań pracowników na realizowanie potrzeb i osiąganie satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego w oparciu o zespołowo podejmowane działania i osobistą inicjatywę, Uświadomienie uczestnikom wzajemnej odpowiedzialność za powierzone zadania, Uświadomienie poszczególnym członkom…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Wzmocnienie więzi interpersonalnych sprzyjających współpracy zespołowej,
 • Ukierunkowanie myślenia i działań pracowników na realizowanie potrzeb i osiąganie satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego w oparciu o zespołowo podejmowane działania i osobistą inicjatywę,
 • Uświadomienie uczestnikom wzajemnej odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Uświadomienie poszczególnym członkom zespołu znaczenie terminowego wywiązywania się z podjętych zobowiązań i zrozumieją, jaki to ma wpływ na pracę innych członków zespołu, reprezentowanych przez nich działów i całej firmy,
 • Poznanie najważniejszych zasad postępowania w sytuacji pozornego konfliktu interesów,
 • Zrozumienie swojego osobistego wkładu w funkcjonowanie zespołu,
 • Usprawnienie komunikacji wewnętrznej

Program szkolenia

1. Komunikowanie się w zespole

 • modele komunikacji w odniesieniu do pełnionych ról zespołowych
 • podstawowe narzędzia służące komunikacji a sukces w realizacji zadań
 • autoanaliza własnego stylu komunikowania
 • diagnoza barier utrudniających skuteczną komunikację

2. Diagnoza sytuacji wyjściowej, czyli nauka słuchania

 • bariery w komunikacji interpersonalnej
 • informacja zwrotna (feedback)
 • komunikacja wewnętrzna jako metoda pozafinansowego motywowania podwładnych (10 menedżerskich przykazań motywującej komunikacji)

3. Czynniki wywierające wpływ na komunikację w organizacjach

 • formalny kanał komunikacji
 • struktura władzy
 • specjalizacja zadań
 • własność informacji

4. Komunikacja pionowa i pozioma w organizacji

5. Komunikacja nieformalna

6. Nitka, koło i sieć jako modele komunikowania członków organizacji. Analiza sytuacji najwyższej skuteczności każdego z tych modeli

7. Plotki: czym są i o czym świadczą, jak im zapobiegać

8. Procesy grupowe a synergia w zespole

 • wspólne wartości jako siła integrująca grupę
 • reguły funkcjonowania zespołu (podstawowe zasady regulujące pracę zespołu)
 • planowanie, wykonywanie, kontrolowanie i doskonalenie pracy zespołu
 • ustalanie priorytetów i wyznaczanie celów
 • twórczy dialog w zespole
 • myślenie kreatywne a myślenie empiryczne w zespole
 • osiąganie porozumienia w zespole
 • sprzężenie zwrotne jako sposób na polepszenie funkcjonowanie zespołu i poszczególnych jego członków
 • tworzenie warunków sprzyjających współpracy (zaufanie, otwartość, wymiana informacji)

9. Zasady prowadzenia efektywnych spotkań grupowych.

 • planowanie i przygotowywanie spotkań
 • zasady prowadzenia dyskusji i spotkań (dyscyplina, kultura, przygotowanie, rzeczowość),
 • precyzyjne wyznaczanie zadań do realizacji
 • przyjmowanie odpowiedzialności za powierzone zadania
 • porządkowanie informacji i finalizowanie spotkań
 • wywiązywanie się z powierzonych zadań
 • kontrola realizacji powierzonych zadań

10. Komunikacja wewnętrzna w wybranych nietypowych sytuacjach: komunikacja kryzysowa, komunikacja podczas przemian w firmie (restrukturyzacja, zmiany systemu zarządzania, zmiany własnościowe)

11. Rola komunikacji wewnętrznej w sytuacjach konfliktu

12. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania problemów komunikacyjnych.

 • kanały komunikacyjne i praktyczne rady, jak zwiększyć ich skuteczność
 • udrażnianie kanałów góra – dół, dół – góra

13. Efektywne narzędzia komunikacji wewnętrznej

14. Technika i nowe sposoby komunikacji

15. Łączenie narzędzi – czyli jak tworzyć najlepszy mix narzędzi komunikacji wewnętrznej

16. Rola komunikacji wewnętrznej w popularyzowaniu dobrych wzorców zachowań korporacyjnych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie