Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Rozwój menedżerski

ASERTYWNOŚĆ W PRACY MENEDŻERA – skuteczne warsztaty

Co daje asertywność skutecznemu Menedżerowi? Umożliwia konsekwentnie realizować zadania Pomaga elastycznie reagować na procesy zmian Pomaga okreslać  priorytety i ustawiać zadania według hierarchii ważności Zwiększa swobodę komunikacji, zapobiegając niepotrzebnym konfliktom Pozwala wytyczać granice Jest bazą dla bezpośrednich i stanowczych zachowań Pomaga w wyrażaniu  wątpliwości, opinii i pomysłów, co wspomaga kreatywność Umożliwia negocjowanie: wygrany – wygrany Pomaga reagować pozytywnie w sytuacjach konfliktowych i trudnych Pozwala respektować prawa innych ludzi i realizować cele firmy Umożliwia autoekspresję i tworzenie zdrowych relacji z innymi Wzmacnia pewność siebie i  tworzy klimat zaufania Pomaga chronić się przed szkodliwym wpływem społecznym i manipulacją Pozwala efektywnie wykorzystać czas Określać swoje zasoby Kształtować własne cele Asertywność jest warunkiem sprawnego zarządzania sobą:)

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Co daje asertywność?

 • Zwiększa swobodę komunikacji, zapobiegając niepotrzebnym konfliktom
 • Jest warunkiem sprawnego zarządzania sobą
 • Pozwala wytyczać granice
 • Jest bazą dla bezpośrednich i stanowczych zachowań
 • Umożliwia negocjowanie: wygrany – wygrany
 • Pozwala respektować prawa innych ludzi i realizować cele firmy
 • Umożliwia autoekspresję i tworzenie zdrowych relacji z innymi
 • Wzmacnia pewność siebie i  tworzy klimat zaufania

Szkolenie „asertywność” pozwoli uczestnikom:

 • Określać swoje zasoby
 • Kształtować własne cele
 • Konsekwentnie realizować cele organizacji
 • Określać priorytety i ustawiać zadania według hierarchii ważności
 • Wyrażać swoje wątpliwości, opinie i pomysły, co wspomaga kreatywność
 • Reagować pozytywnie w sytuacjach konfliktowych i trudnych
 • Chronić się przed szkodliwym wpływem społecznym i manipulacją
 • Efektywnie wykorzystywać czas
 • Elastycznie reagować na procesy zmian

Program szkolenia

1. Wstęp – definicje asertywności

 • Składniki asertywnego zachowania
 • Podstawowe zasady asertywności
 • Porównanie zachowań asertywnych, podporządkowanych i agresywnych
 • Asertywność w konstruowaniu własnego Ja – budowanie autorytetu
 • Buforowanie informacji destrukcyjnych
 • Schemat asertywnego komunikatu
 • Działanie ucelowione jako pomoc w budowaniu postaw asertywnych

2. Asertywność w konstruowaniu własnego Ja

 • Proces budowania poczucia własnej wartości
 • Sposoby podnoszenia samooceny
 • Tożsamość własna i grupowa
 • Role życiowe i dopasowanie do roli
 • Analiza praw i obowiązków właściwych danej roli
 • Definiowanie potrzeb
 • Konstrukcja układu hierarchicznego potrzeb
 • Znaczenie realizacji potrzeb indywidualnych

3. Schemat wywoływania zachowań asertywnych

 • Asertywność jako opozycja do postaw agresywnych i podporządkowanych
 • Analiza własnych możliwości i ograniczeń – metoda SWOT
 • Działanie w sytuacji niedoborów ( brak narzędzi, brak umiejętności, brak czasu)
 • Mówienie o sobie – elementy autoprezentacji
 • Budowanie zaufania do siebie i innych
 • Racjonalizacja działań
 • Świadomy i nieuświadomiony poziom komunikacji
 • Efektywne słuchanie i efektywne przekazywanie komunikatów
 • Sukcesywna ewaluacja postaw asertywnych

4. Asertywność w realizowaniu celu

 • Definiowanie celu
 • Planowanie realizacji celu
 • Dobór osób współbudujących cel
 • Przeciwdziałanie barierom na drodze do osiągnięcia celu
 • Dokonywanie wyboru i podejmowanie decyzji
 • Przejęcie odpowiedzialności
 • Działanie celowe w miejsce eskalacji konfliktu

5. Asertywność w relacjach interpersonalnych

 • Relacje z innymi ludźmi
 • Czynniki budujące i destrukcyjne w relacjach międzyludzkich
 • Cechy relacji Ja – Inni
 • Ocena wartości kontaktu interpersonalnego
 • Krytyka konstruktywna, a krytykanctwo
 • Zachowanie społeczne wymagające postawy asertywnej
 • Trudny rozmówca, trudne sytuacje – jak sobie radzić?
 • Radzenie sobie z osobami agresywnymi i manipulującymi
 • Przeciwdziałanie „wampirom energetycznym”

6. Asertywność w sytuacjach konfliktowych

 • Istota konfliktu
 • Typologia trudnego partnera komunikacyjnego
 • Konflikt jako przeciwstawne poglądy – czyli droga do kreowania nowych rozwiązań
 • Rodzaje konfliktów – konflikty negocjowalne i nienegocjowalne
 • Konflikt strategiczny – znaczenie i techniki jego wywoływania
 • Techniki rozwiązywania konfliktów
 • Natura emocji i ich znaczenia w relacjach międzyludzkich
 • Mechanizmy chroniące przed oddziaływaniem emocjonalnym
 • Konstruowanie komunikatu w sytuacjach stresogennych i kryzysowych
 • Przeciwdziałanie wpływowi społecznemu i psychomanipulacji

Metody szkoleniowe

 • wprowadzenie – mini wykłady
 • ćwiczenia wzmacniające pewność siebie – m. in. określenie zasobów własnych
 • ćwiczenia praktyczne w zakresie rozwoju własnego
 • ćwiczenia grupowe
 • warsztaty sytuacyjne w parach
 • analiza autentycznych zdarzeń – studium przypadku
 • ćwiczenia symulujące sytuacje trudne i konfliktowe
 • ćwiczenia wspomagające radzenie sobie ze stresem
 • testy określające nawykowe sposoby reagowania

Szkolenie jest w 90% prowadzone metodą warsztatową.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatowej Knowledge Pills.

Adresaci

 • Szefowie Zespołów, Firm
 • Kierownicy Działów
 • Menedżerowie Zespołów
 • Osoby Zarządzające Personelem, które odczuwają potrzebę wzbogacenia swojej wiedzy o sobie i swoich pracownikach, aby asertywnie i skuteczniej kierować zespołem w trudnych sytuacjach zawodowych i nieuniknionych procesach zmian.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie