Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

USPRAWNIENIE PROCESÓW za pomocą „Value Stream Mapping” w oparciu o BABOK®

Celem szkolenia jest między innymi opanowanie zakresu prac analizy procesowej – biznesowej, umiejętność stosowania Balanced Scorecard, definiowanie i walidowanie wymagań w modelu SMART i koordynacja prac analitycznych. Zajęcia realizowane są w formule warsztatowej – uczestnicy pogrupowani są w zespoły robocze. Tematy przedstawiane są „krok po kroku” dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowane są „nieksiążkowe”, przykłady opartych o doświadczenia autora i case studies rzeczywistych projektów. Stosowana jest również wiedza wynikająca z samej wieloletniej praktyki doradczo-szkoleniowej.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Opanowanie zakresu prac analizy procesowej – biznesowej
 • Umiejętność stosowania Balanced Scorecard
 • Rozwój komunikacji względem innych działów np. formułowanie czytelnych koncepcji analitycznych
 • Opanowanie praktycznego używania pojęcia „definicji wartości klienta” dla bardziej efektywnej weryfikacji usprawnień implementowanych w procesach
 • Zrozumienie zależności między wdrażaniem zmian, konfliktem, a procesem negocjacyjnym
 • Definiowanie i walidowanie wymagań w modelu SMART i koordynacja prac analitycznych
 • Zrozumienie w pełni modelu zarządzania jakością dochodząc do podstaw 6 Sigma
 • Identyfikacja konkretnych działań wpierających lub przeszkadzających wydajności pracy projektowej

Korzyści ze szkolenia

 • Redukcja szumu komunikacyjnego
 • Rozwinięcie zasad zarządzania przepływem informacji, komunikacją, workflow
 • Możliwość wdrożenie metod „world class” w analizie procesowej
 • Redukcja błędu w szacowaniu harmonogramów przedsięwzięć w wyniku uzyskania większej stabilności procesów
 • Wprowadzenie świadomego doboru wskaźników KPI w procesach dla skutecznej realizacji „definicji wartości klienta”
 • Połączenie polityki standaryzacji procesów wraz z metodami ciągłego ich doskonalenia
 • Wdrożenie zasad monitorowania procesów, audytowania, walidacji
 • Promowanie kultury promocji VA eliminacji NVA i redukcji NVA-R w ramach opanowania podstaw koncepcji Lean Office

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu, prezentacja dostępnych metod

 • Uwarunkowania wpływające na dobór narzędzi w analizie biznesowej – model BABOKŸ, narzędzia TQM Value Stream
 • Metody opisów procesów – dobre i złe praktyki

2. Problemy utrudniające skuteczne doskonalenie procesów

 • Przykłady zbieżnych i rozbieżnych celów w zarządzaniu procesami wewnętrznymi i zewnętrznymi przedsiębiorstwa
 • „Naturalne” przyczyny prowadzące do braku stabilności procesów

3. Balanced Scorecard –prawidłowe użycie metody

 • Praktyczne zastosowanie Balanced Scorecrad dla podporządkowania procesów przyjętej strategii, określenia KPI, proaktywnej identyfikacji sprzecznych celów, jak i wspierania efektu synergii
 • Błędne zastosowania Balanced Scorecard – przykłady

3. Balanced Scorecard –prawidłowe użycie metody

 • Praktyczne zastosowanie Balanced Scorecrad dla podporządkowania procesów przyjętej strategii, określenia KPI, proaktywnej identyfikacji sprzecznych celów, jak i wspierania efektu synergii
 • Błędne zastosowania Balanced Scorecard – przykłady

4. Analiza procesów wspierających Project Management

 • Zdefiniowanie przykładowych procesów wspierających np. zarządzanie projektami, zmianą, portfoliem i przyjęcie wybranych dla ich dalszej, realizowanej warsztatowo analizy

5. Procesy i kanały komunikacyjne

 • Zasady zarządzanie relacjami z szeroko rozumianym klientem
 • Plan komunikacji z interesariuszami – rola analityka biznesowego w doskonaleniu procesu
 • Proces negocjacyjny we wsparciu modelowania wymagań
 • Proces biznesowy i wymagania

6. Nowoczesnie podejście do analizy poprzez Value Stream i Lean Office

 • Wprowadzenie do Value Stream – definicja wartości dla klienta wewnętrznego lub zewnętrznego w zależności od wcześniej obranego procesu.
 • Wprowadzenie do Lean Office
 • Techniki wizualizacji i uzyskanie pełnego wsparcia procesów dla uzyskania Pull zgodnie z celami Lean Office
 • Przykłady VA, NVA i NVA-R w pracy biurowej

7. Wsparcie informatyczne w analizie procesowej

 • Wielopoziomowe mapowanie procesów – dobre praktyki i oczekiwania względem narzędzi
 • Narzędzia informatyczne w analizie procesowej

8. Analiza stanu bieżącego procesu

 • Opis stanu bieżącego, jak i mierniki procesu KPI
 • Przyjęta ikonografia w analizie Value Stream w Lean Office

9. Stan docelowy procesu

 • Opracowywanie koncepcji stanu docelowego z jednoczesnym podtrzymaniem komunikacji z głównymi interesariuszami, rozwijanie właściwego języka komunikacji
 • Monitorowanie poprawności, zgodności procesu z wymaganiami, weryfikacja ich aplikacji np. w środowisku wieloprojektowym
 • Zarządzanie zmianą i konfliktem – sposoby twórczego rozwiązania konfliktu
 • Proces finalnej walidacji i zatwierdzania zmian w procesie, przekazywania uzyskanego „produktu” (deliverable)

10. Zarządzanie jakością, zapewnienie jakości procesów

 • Zarządzanie jakością – zadania dla kontroli jakości procesu, jak i samego zapewnienia jakości
 • Wskaźniki jakościowe mierzone w pracach analitycznych i testowych
 • System audytowy
 • Wprowadzenie do statystycznej kontroli procesów i 6 Sigma

11. Zarządzanie wiedzą – proces rozwoju

 • Zarządzanie wiedzą poprzez Lessons Learned – obiektywizacja wniosków
 • Wykorzystanie Lessons Learned, jako jednego z podstawowych narzędzi doskonalenia postaw osobistych, jak i procesów wspierających zarządzanie przedsięwzięciami
 • Repozytorium, zasady przeglądania i nadawania praw dostępu do bazy wiedzy

12. Wnioski końcowe i podsumowanie

 • Podsumowanie know-how
 • Wytyczne do dalszej samodzielnej pracy np. literatura, cele osobiste i firmowe
 • Sesja ocen

Metody szkoleniowe

Zajęcia realizowane są w formule warsztatowej – uczestnicy pogrupowani są w zespoły robocze. Tematy przedstawiane są „krok po kroku” dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowane są „nieksiążkowe”, przykłady opartych o doświadczenia autora i case studies rzeczywistych projektów. Stosowana jest również wiedza wynikająca z samej wieloletniej praktyki doradczo-szkoleniowej.

Metody szkoleniowe
:

 • Naprzemienne wykłady wprowadzające
 • Warsztaty, ćwiczenia
 • Wykorzystywanie do warsztatów narzędzi: informatycznych, organizacyjnych-procesowych, inżynierii procesów, value stream
 • Sesje refleksyjne oparte o alokowanie poznanych metod do własnej praktyki, procesów wykonywanych w zakładzie pracy
 • Materiały filmowe

Wizualizacje-rysunki wykonywane są na tablecie co daje automatycznie dostęp do wersji elektronicznej. Uczestnicy mogą zabrać je ze sobą po zajęciach np. w postaci plików ppt, jpg.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie