PLANER

Wydaje nam się, że mnóstwo wiemy, chociaż jako jednostki wiemy bardzo mało, ponieważ traktujemy wiedzę znajdującą się w umysłach innych tak, jakby to była nasza własna wiedzaYuval Noah Harari, 21 lekcji na XXI wiek

Menu

USPRAWNIENIE PROCESÓW za pomocą „Value Stream Mapping” w oparciu o BABOK®

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Zajęcia realizowane są w formule warsztatowej – uczestnicy pogrupowani są w zespoły robocze. Tematy przedstawiane są „krok po kroku” dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników.
W ponad 90% przypadków stosowane są „nieksiążkowe”, przykłady opartych o doświadczenia autora i case studies rzeczywistych projektów. Stosowana jest również wiedza wynikająca z samej wieloletniej praktyki doradczo-szkoleniowej.

Cele i korzyści szkolenia
 • Opanowanie zakresu prac analizy procesowej – biznesowej
 • Umiejętność stosowania Balanced Scorecard
 • Rozwój komunikacji względem innych działów np. formułowanie czytelnych koncepcji analitycznych
 • Opanowanie praktycznego używania pojęcia „definicji wartości klienta” dla bardziej efektywnej weryfikacji usprawnień implementowanych w procesach
 • Zrozumienie zależności między wdrażaniem zmian, konfliktem, a procesem negocjacyjnym
 • Definiowanie i walidowanie wymagań w modelu SMART i koordynacja prac analitycznych
 • Zrozumienie w pełni modelu zarządzania jakością dochodząc do podstaw 6 Sigma
 • Identyfikacja konkretnych działań wpierających lub przeszkadzających wydajności pracy projektowej

Korzyści ze szkolenia

 • Redukcja szumu komunikacyjnego
 • Rozwinięcie zasad zarządzania przepływem informacji, komunikacją, workflow
 • Możliwość wdrożenie metod „world class” w analizie procesowej
 • Redukcja błędu w szacowaniu harmonogramów przedsięwzięć w wyniku uzyskania większej stabilności procesów
 • Wprowadzenie świadomego doboru wskaźników KPI w procesach dla skutecznej realizacji „definicji wartości klienta”
 • Połączenie polityki standaryzacji procesów wraz z metodami ciągłego ich doskonalenia
 • Wdrożenie zasad monitorowania procesów, audytowania, walidacji
 • Promowanie kultury promocji VA eliminacji NVA i redukcji NVA-R w ramach opanowania podstaw koncepcji Lean Office
Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie do tematu, prezentacja dostępnych metod

 • Uwarunkowania wpływające na dobór narzędzi w analizie biznesowej – model BABOKŸ, narzędzia TQM Value Stream
 • Metody opisów procesów – dobre i złe praktyki

2. Problemy utrudniające skuteczne doskonalenie procesów

 • Przykłady zbieżnych i rozbieżnych celów w zarządzaniu procesami wewnętrznymi i zewnętrznymi przedsiębiorstwa
 • „Naturalne” przyczyny prowadzące do braku stabilności procesów

3. Balanced Scorecard –prawidłowe użycie metody

 • Praktyczne zastosowanie Balanced Scorecrad dla podporządkowania procesów przyjętej strategii, określenia KPI, proaktywnej identyfikacji sprzecznych celów, jak i wspierania efektu synergii
 • Błędne zastosowania Balanced Scorecard – przykłady

3. Balanced Scorecard –prawidłowe użycie metody

 • Praktyczne zastosowanie Balanced Scorecrad dla podporządkowania procesów przyjętej strategii, określenia KPI, proaktywnej identyfikacji sprzecznych celów, jak i wspierania efektu synergii
 • Błędne zastosowania Balanced Scorecard – przykłady

4. Analiza procesów wspierających Project Management

 • Zdefiniowanie przykładowych procesów wspierających np. zarządzanie projektami, zmianą, portfoliem i przyjęcie wybranych dla ich dalszej, realizowanej warsztatowo analizy

5. Procesy i kanały komunikacyjne

 • Zasady zarządzanie relacjami z szeroko rozumianym klientem
 • Plan komunikacji z interesariuszami – rola analityka biznesowego w doskonaleniu procesu
 • Proces negocjacyjny we wsparciu modelowania wymagań
 • Proces biznesowy i wymagania

6. Nowoczesnie podejście do analizy poprzez Value Stream i Lean Office

 • Wprowadzenie do Value Stream – definicja wartości dla klienta wewnętrznego lub zewnętrznego w zależności od wcześniej obranego procesu.
 • Wprowadzenie do Lean Office
 • Techniki wizualizacji i uzyskanie pełnego wsparcia procesów dla uzyskania Pull zgodnie z celami Lean Office
 • Przykłady VA, NVA i NVA-R w pracy biurowej

7. Wsparcie informatyczne w analizie procesowej

 • Wielopoziomowe mapowanie procesów – dobre praktyki i oczekiwania względem narzędzi
 • Narzędzia informatyczne w analizie procesowej

8. Analiza stanu bieżącego procesu

 • Opis stanu bieżącego, jak i mierniki procesu KPI
 • Przyjęta ikonografia w analizie Value Stream w Lean Office

9. Stan docelowy procesu

 • Opracowywanie koncepcji stanu docelowego z jednoczesnym podtrzymaniem komunikacji z głównymi interesariuszami, rozwijanie właściwego języka komunikacji
 • Monitorowanie poprawności, zgodności procesu z wymaganiami, weryfikacja ich aplikacji np. w środowisku wieloprojektowym
 • Zarządzanie zmianą i konfliktem – sposoby twórczego rozwiązania konfliktu
 • Proces finalnej walidacji i zatwierdzania zmian w procesie, przekazywania uzyskanego „produktu” (deliverable)

10. Zarządzanie jakością, zapewnienie jakości procesów

 • Zarządzanie jakością – zadania dla kontroli jakości procesu, jak i samego zapewnienia jakości
 • Wskaźniki jakościowe mierzone w pracach analitycznych i testowych
 • System audytowy
 • Wprowadzenie do statystycznej kontroli procesów i 6 Sigma

11. Zarządzanie wiedzą – proces rozwoju

 • Zarządzanie wiedzą poprzez Lessons Learned – obiektywizacja wniosków
 • Wykorzystanie Lessons Learned, jako jednego z podstawowych narzędzi doskonalenia postaw osobistych, jak i procesów wspierających zarządzanie przedsięwzięciami
 • Repozytorium, zasady przeglądania i nadawania praw dostępu do bazy wiedzy

12. Wnioski końcowe i podsumowanie

 • Podsumowanie know-how
 • Wytyczne do dalszej samodzielnej pracy np. literatura, cele osobiste i firmowe
 • Sesja ocen
Metody szkoleniowe

Zajęcia realizowane są w formule warsztatowej – uczestnicy pogrupowani są w zespoły robocze. Tematy przedstawiane są „krok po kroku” dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. W ponad 90% przypadków stosowane są „nieksiążkowe”, przykłady opartych o doświadczenia autora i case studies rzeczywistych projektów. Stosowana jest również wiedza wynikająca z samej wieloletniej praktyki doradczo-szkoleniowej.

Metody szkoleniowe
:

 • Naprzemienne wykłady wprowadzające
 • Warsztaty, ćwiczenia
 • Wykorzystywanie do warsztatów narzędzi: informatycznych, organizacyjnych-procesowych, inżynierii procesów, value stream
 • Sesje refleksyjne oparte o alokowanie poznanych metod do własnej praktyki, procesów wykonywanych w zakładzie pracy
 • Materiały filmowe

Wizualizacje-rysunki wykonywane są na tablecie co daje automatycznie dostęp do wersji elektronicznej. Uczestnicy mogą zabrać je ze sobą po zajęciach np. w postaci plików ppt, jpg.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania