Codzienną pracą twoją możesz wszystko dobre na tym świecie zepsuć i wszystko złe naprawićMaria Dabrowska

Menu

NOWOŚĆ

AKADEMIA MIĘDZYNARODOWEGO NEGOCJATORA BIZNESOWEGO

Termin: 29-05-2017 - 31-05-2017

Do rozpoczęcia: 6 dni Kategoria: Rozwój menedżerski, Sprzedaż, zakupy

Liczba godzin dydaktycznych: 24 (3 dni)

Miasto: Karpacz

Cena: 1790,00 zł, CENA PROMOCYJNA: 1690,00 zł

Hotel: wstaw zdjęcia i filmy panoramiczne z http://www.hotelartus.pl/karkonosze_noclegi dolnośląski, Hotel*** ARTUS Prestige SPA – KARPACZ

Cele i korzyści szkolenia

W erze postępującej globalizacji rynków światowych następuje rozszerzenie obszarów prowadzenia biznesu, stąd też dla wielu polskich firm włączenie się do tego procesu jest warunkiem ich przetrwania lub rozwoju. Skuteczne negocjacje stają się coraz ważniejszym elementem wpływającym na osiągnięcie sukcesu w biznesie międzynarodowym.

Sama znajomość języków obcych przez negocjatorów już nie wystarcza, musi być wsparta:

 • znajomością systemów politycznych i religijnych oraz kulturowych zwyczajów biznesowych na świecie,
 • wiedzą o organizacji, zasadach działania i procesie podejmowania decyzji biznesowych w firmach z innych krajów,
 • znajomością strategii i technik negocjacyjnych, charakterystycznych dla różnych regionów świata.

Wiedza o partnerach pochodzących z różnych kręgów kulturowych zwiększa szansę na prowadzenie z sukcesem biznesu na rynkach międzynarodowych, zaś brak tych kompetencji często prowadzi  do fiaska działań biznesowych

Celem szkolenia jest wzrost praktycznych umiejętności negocjacyjnych uczestników na różnych obszarach kulturowych poprzez przekazanie wiedzy o zasadach prowadzenia biznesu i najistotniejszych czynnikach kulturowych, mających istotny wpływ na przebieg i efektywność negocjacji międzynarodowych.

Cele:

• przekazanie wiedzy o systemach wartości i kulturowych, standardach działania i sposobach komunikowania się z partnerami biznesowymi w różnych regionach świata,

• zapoznanie uczestników z zasadami profesjonalnego przygotowania i prowadzenia negocjacji na rynkach międzynarodowych , ze szczególnym uwzględnieniem procesu komunikacji międzykulturowej z negocjatorami biznesowymi,

• rozwinięcie praktyczne umiejętności rokowań z partnerami zagranicznymi, reprezentującymi różne kulturowo style prowadzenia biznesu i sposobów negocjowania.

Korzyści:

• poznanie czynników kulturowych, wypływających na charakter i przebieg negocjacji biznesowych,

• poznanie zasad stosowania etykiety i protokołu biznesowego w kontaktach z partnerami z różnych obszarów kulturowych, umożliwiających budowanie sympatii i właściwych relacji,

• zapoznanie się z charakterystycznymi zachowaniami negocjacyjnymi kontrahentów z różnych obszarów kulturowych i najważniejszych krajów świata,

• poznanie przez uczestników ich stylów: komunikacji i negocjacji oraz metod skutecznego zastosowanie tej wiedzy w negocjacjach z partnerami zagranicznymi,

• poznanie różnorodności zachowań i efektywnych sposobów komunikacji werbalnej i body language oraz zasad przeciwdziałania próbom wpływania czy manipulacji w negocjacjach międzykulturowych,

• poznanie różnych technik negocjacyjnych oraz sposobów ich dostosowania do przyjętej strategii negocjacyjnej partnerów zagranicznych

• podniesienie kompetencji negocjacyjnych i pewności siebie, co wpłynie na wzrost skuteczności negocjacji międzynarodowych

• nabycie praktycznych umiejętności i doświadczeń negocjacyjnych oraz informacja zwrotna trenera i uczestników szkolenia w tym zakresie

Adresaci szkolenia

Intensywne warsztaty szkoleniowe są adresowane przede wszystkim do:

 • właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, prowadzących biznesy na rynkach zagranicznych
 • managerów i specjalistów ds. eksportu/importu, finansistów, prawników i innych osób odpowiedzialnych na kontakty międzynarodowe
 • przedstawicieli sektora samorządowego, instytucji publicznych oraz izb i organizacji gospodarczych, współpracujący z partnerami zagranicznymi
Program szkolenia

1. Czym jest kultura?

Na początku warsztatów uczestnicy wypracują definicje kultury. W oparciu o tzw. „model góry lodowej” określą wymiary kultury widoczne i ukryte.

2. Jakie są modele kultury?

W tej części zostanie wypracowany model polskiej kultury i porównany z modelami innych kultur. Zostaną omówione szczegółowo takie pojęcia jak: tożsamość kulturowa, stereotypy, uprzedzenia oraz zjawisko i fazy szoku kulturowego.

3. Jakie są zasady protokołu, dobrych obyczajów i etykiety w biznesie i w negocjacjach?

Znajomość zasad protokołu i dobrych obyczajów jest nieodzowna i szczególnie ważna przy pierwszych kontaktach z przedstawicielami innych kultur. Wygląd i ubiór są niezmiernie istotne dla właściwego zbudowania pierwszego wrażenia. Dawanie i otrzymywanie upominków to sztuka i brak jej znajomości często prowadzi do nieporozumień i falstartu w budowaniu relacji biznesowych.
Również spożywanie wspólnych posiłków jest bardzo skomplikowane zależnie od kultury, zaś umiejętności jedzenia pałeczkami jest nieodzowna dla tych, którzy chcą prowadzić poważne biznesy na rynkach azjatyckich.

4. Jakie czynniki kulturowe wpływają istotnie na prowadzenie handlu i przebieg negocjacji międzynarodowych?

W tym module zostaną przedstawione ,wybrane spośród wielu, czynniki kulturowe, które w sposób najbardziej istotny wpływają tak na sposób prowadzenia biznesu, jak na sam przebieg negocjacji. Uczestnicy dowiedzą się między innymi, w których krajach „time is money” a w których króluję filozofia „maniana”.

5. Z jakimi osobowościami pośród partnerów międzynarodowych możemy mieć do czynienia?

W tej części zostaną omówione podstawowe typy osobowości i przyporządkowane określonym regionom/krajom, dzięki czemu uczestnicy dowiedzą się, w których krajach żądanie najniższej ceny jest związane ze prezentowanymi tam najczęściej wartościami i oczekiwaniami a w których jest to czysta gra negocjacyjna.

6. Jakie są style komunikacji interpersonalnej na świecie, jak one wpływają na charakter, przebieg oraz ostateczne wyniki negocjacji?

Wykonanie testu stylu interpersonalnego pozwoli uczestnikom poznać lepiej siebie i ich partnerów negocjacyjnych. Będą wiedzieli, w jaki sposób komunikują się negocjatorzy na poszczególnych obszarach kulturowych świata. Poznają narzędzie, umożliwiające lepszą komunikacje z drugą stroną stołu negocjacyjnego, służące osiągnięciu lepszego poziomu zrozumienia i bardziej efektywnego końca negocjacji.

7. Jakie style negocjacji prezentują partnerzy z różnych stron świata?

W tej części uczestnicy wykonają test stylu negocjacji i dowiedzą się, które regiony świata prezentują styl negocjacji oparty bardziej na danych i analizach a w których elementy niepewności lub braku wiedzy wpływają na bardziej intuicyjny sposób negocjowania. Dzięki temu poznanemu narzędziu, uczestnicy będą mieli lepsze możliwości kształtowania struktury negocjacji oraz bardziej skuteczny sposób argumentacji stanowiska negocjacyjnego.

8. Jakie są typy przedsiębiorstw, sposób ich zarządzania oraz preferowane style negocjowania?

Na świecie istnieje wiele typów przedsiębiorstw. Proces prowadzenia biznesu oraz podejmowania decyzji negocjacyjnych jest zupełnie inny w firmach rodzinnych niż w wielkich korporacjach międzynarodowych.

9. Jaka jest istota, typy i przebieg negocjacji międzynarodowych na podstawowych obszarach kulturowych świata i z najważniejszymi partnerami handlowych Polski?

W tym module zostaną przedstawione charakterystyki negocjacji na obszarach posiadających pewną wspólnotę czynników kulturowych oraz krajów posiadających najważniejsze znaczenie w wymianie międzynarodowej z Polską, takich jak: Niemcy, Francja, Włochy, Wielka Brytania , USA, Chiny i Japonia. Uwaga będzie skoncentrowana na podobieństwa i różnicach w stosunku do stylu preferowanego przez polskich negocjatorów.

10. Jak systemowo przygotować do negocjacji z partnerami międzynarodowymi ?

Część to służy przedstawieniu metody przygotowania się do negocjacji międzykulturowych , opartej na logice dedukcyjnej. Obejmuje ona: określenie powodu, przedmiotu, celu ogólnego i celów cząstkowych; analizę wyjściowych warunków brzegowych i ustalenie obiektywnych parametrów negocjacyjnych; zdefiniowanie stanowiska negocjacyjnego; określenie strategii negocjacyjnej i scenariusza działań w poszczególnych fazach negocjacji.

11. Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych z partnerem/partnerami z Europy, prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego lub zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej.

12. Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych z partnerem/partnerami z Ameryki Północnej lub Południowej, prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego lub zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej.

13. Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych z partnerem/partnerami z Afryki, prowadzonych przez jednego kupującego i sprzedającego lub zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej.

14. Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzynarodowych z partnerami z Azji, prowadzonych przez zespoły złożone z negocjatorów zajmujących różne pozycje w strukturze hierarchicznej.

Metody szkoleniowe

Dzień 1

 • mini wykłady i prezentacje
 • dyskusje grupowe moderowane przez prowadzącego
 • testy
 • ćwiczenia indywidualne i grupowe

Dzień 2 i 3

Praktyczne ćwiczenia z negocjacji międzykulturowych: indywidualne i zespołowe, wdrażające nowe umiejętności i zdobytą wiedzę.

Podstawą ćwiczeń są scenariusze przygotowane specjalnie na to szkolenie, uwzględniające specyfikę branż reprezentowanych przez uczestników oraz regiony kulturowe świata, z których przedstawicielami mają oni lub będą mieli do czynienia w swojej praktyce negocjacyjnej. Otrzymują je poszczególne pary uczestników lub zespoły negocjacyjne i mają odpowiedni czas na przygotowanie strategii negocjacyjnej, argumentów, technik i kalkulacji. Przebieg negocjacji jest rejestrowany kamerą video.

Film z nagrania jest analizowany przez uczestników szkolenia (trener jest głównie moderatorem) pod kątem:

 • struktury i przebiegu negocjacji
 • sposobów argumentacji negocjacyjnej
 • zachowania negocjatorów w poszczególnych fazach
 • zastosowanych strategii i taktyk negocjacyjnych
 • zastosowania stylów komunikacji i negocjacji, charakterystycznych dla określonych obszarów kulturowych
 • osiągniętych wyników z punktu widzenia sytuacji negocjacyjnej obydwu stron, założonych celów i dróg dojścia do rezultatu, porównania osiągniętych wyników z przyjętymi założeniami
Prowadzący

Wykształcenie

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1980) oraz studiów podyplomowych w zakresie szkoleń w Instytut Zastosowania Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie (2006)

Doświadczenie zawodowe

Karierę zawodową rozpoczął jako handlowiec w imporcie i eksporcie. Pracował ponad 7 lat w RFN, sprzedając polskie produkty do sieci marketów, firm produkcyjnych i handlowych w krajach Europy Zachodniej. Większość jego pracy zawodowej w Polsce związana z firmami zagranicznymi: (Stinnes, OBI, HIT), litewską (TK Trade) i japońską (TOA Electronics).

Pracował w sieciach handlowych, firmach produkcyjno - handlowych i importowo - dystrybucyjnych jako: kupiec, manager produktu , Dyrektor Zakupów, Dyrektor Handlowy, Dyrektor Marketingu i Sprzedaży, Dyrektor Zarządzający.
Posiada rozległą wiedzę na temat wielu grup towarowych oraz ponad 30-letnie doświadczenie w negocjacjach handlowych z partnerami z krajów: Unii Europejskiej, Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu (Turcji, Egiptu), Indii , Chin i Japonii.

Doświadczenie szkoleniowe

Pierwsze szkolenia przeprowadził w 2004 roku dla kadry kierowniczej dystrybutorów polskiego przedstawicielstwa francuskiej firmy Facom w zakresie: biznesowych strategii rozwojowych oraz rekrutacji i efektywnej komunikacji z podwładnymi. W roku 2005 dla przedstawicieli handlowych tej grupy przeprowadził cykl szkoleń obejmujących: przygotowanie wizyt akwizycyjnych, analizę potrzeb klienta oraz techniki prezentacji i negocjacji sprzedażowych.

Szerzej szkoleniom poświęcił się w roku 2009, zaś od roku 2010 prowadzenie szkoleń, consultingu i coachingu jest jego podstawową działalnością zawodową.

Kompetencje trenerskie

Praktyk z ponad 30-letnim doświadczeniem biznesowym w: sprzedaży, zakupach, logistyce, marketingu i negocjacjach handlowych, głównie międzynarodowych. Ponad 10 lat dzieli się też swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, prowadząc szkolenia, przede wszystkim z negocjacji. Sukces w biznesie to „80% potu i 20% polotu”, dlatego nie uczy tricków czy manipulacji, tylko rozwija na praktycznych warsztatach kompetencje fachowe i inteligencję biznesową uczestników.
Jego szkolenia to nie nudne, teoretyczne wykłady czy omawianie prezentacji, tylko: testy, ćwiczenia indywidualne i grupowe, burzliwe dyskusje, analizy video z praktycznych zadań, opartych na jego doświadczeniach i potrzebach uczestników. Cechują się one elastycznością programową i dużą swobodą, pozwalającą na otwarcie się osób w nich biorących, umożliwiające osiąganie bardzo dobrych rezultatów szkoleniowych, co ma odzwierciedlenie w wysokich ocenach poszkoleniowych.

Specjalizacje trenerskie:
• intensywne warsztaty negocjacyjne dla zaawansowanych
• skuteczne techniki negocjacji zakupowych
• negocjacje handlowe z sieciami handlowymi
• negocjacje międzynarodowe - aspekt komunikacyjny i kulturowy
• organizacja i techniki handlu zagranicznego
• metody skutecznej sprzedaży do firm sektorów: B2B i B2C
• organizacja i zarządzanie działami: handlowymi, zakupów i marketingu
• rekrutacja i zarządzanie personelem handlowym
• zarządzanie strategiczne firmą

Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na:

• Podyplomowym Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw
• Podyplomowych Studia Menedżerów Zakupów

Autor artykułów o:

• wpływie różnic kulturowych na negocjacje międzynarodowe
• zasadach negocjacji z wielkimi sieciami marketów
• skutecznych negocjacjach biznesowych

Miejsce

Hotel, do którego Państwa gorąco zapraszamy na szkolenie położony jest w pięknej dzielnicy Karpacza, w rejonie Wilczej Poręby. Bezpośrednie sąsiedztwo Karkonoskiego Parku Narodowego, spokój i bliskość przyrody pozwolą Państwu oderwać się od monotonii codziennego życia i doładować akumulatory. Obecnie obiekt został rozbudowany.
W hotelu znajduje się restauracja oferująca miejsca dla 80 osób, a doświadczony Szef Kuchni serwuje urozmaicone potrawy kuchni polskiej i międzynarodowej, używając najwyższej jakości produktów i dbając o to, aby każde danie było nie tylko smaczne, ale także pięknie podane. Ten hotel słynie z wspaniałego, urozmaiconego jedzenia.
Szkolenie odbędzie się w nowoczesnej sali konferencyjnej zapewniającej pełen komfort nauki

Artus to starannie odrestaurowany obiekt z XIX wieku w którym zawsze czekają na Państwa komfortowe i przytulne pokoje: zobacz pokoje
Po trudach szkolenia zapraszamy Państwa na chwile relaksu, które zapewnią m.in.:

 • kompleks basenowy z atrakcjami (dwa 18-metrowe tory pływackie, basen rekreacyjny z biczami wodnymi oraz ławeczkami do masażu, zjeżdżalnia rurowa o długości 60m)
 • sauna sucha, parowa i infra oraz fitness i jacuzzi
 • Sala Klubowa
 • Sala Kominkowa
 • Klub nocny z 4-ro torową kręgielnią
 • 2 boiska do gry w squash.
Hotel Artus z Karpacza znalazł się na liście najlepiej ocenianych polskich hoteli na portalu trivago.pl. Portal, dysponując ponad 120 milionami ocen agregowanych z najbardziej popularnych stron rezerwacyjnych, stworzył rankingi najlepiej ocenianych hoteli w kategorii 3, 4 oraz 5 gwiazdki.

Po szkoleniu warto zostać tu na dłużej i wybrać się do unikatowego Miasta Skalnego lub skorzystać z innych atrakcji: link do strony

Cena i zapisy

1790,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1690,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • imienne certyfikaty o uczestnictwie w szkoleniu
 • pełne wyżywienie
 • koszt noclegu w pokoju 2-osobowym
 • atrakcyjną niespodziankę

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego. Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania