logotyp-prestige-eck

Nauczyłem się wypowiadać słowo “niemożliwe” z wielką ostrożnością.Verner von Braun

Menu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

 

1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

 

2. Cele w jakich możemy przetwarzać dane osobowe, w zależności od źródła pochodzenia:

 

L.p.

Źródło informacji

Cel przetwarzania

Dane Klientów

1.

Zakup szkoleń /kursów, usługa doradztwa w PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia, w przypadku, gdy proszą Państwo o wystawienie faktury lub korzystają Państwo z dofinansowania lub usług takich jak:

- „Nowe kwalifikacje z PRESTIGE ECK”,

- „Baza Usług Rozwojowych – nowy projekt dający możliwość dofinansowania szkoleń nawet do 80%”.

 • Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a)
  oraz f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
2. Karta Klienta PRESTIGE ECK
 • Zgoda na założenie karty (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”);
 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą
  profilowani (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
3. Dane otrzymywane podczas rozmów, szkoleń, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, korespondencji w ramach formularzy elektronicznych
 • Wykonania zawartej umowy lub przed jej zawarciem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
4. Dane otrzymywane podczas spotkań, szkoleń i usługi doradztwa znajdujące się w zawieranych Umowach
 • Wykonania zawartej umowy tj. realizacja zamówienia: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”)
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
5. Newsletter
 • Marketingu i promocji produktów i usług własnych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb za pomocą profilowania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
6. Reklamacje
 • W celu realizacji reklamacji, w związku z dokonanym zakupem szkoleń/kursów(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
7. Odstąpienie od umowy
 • W celu realizacji odstąpienia od umowy, w związku z dokonanym zakupem szkoleń/kursów (podstawa prawna: art.
  6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).


Dane Kontrahentów i innych osób kontaktujących się z
Administratorem

8. Dane otrzymywane podczas spotkań, szkoleń i znajdujące się w zawieranych Umowach
 • Wykonania zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • W celu bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”);
 • Wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością
  przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO” w związku z przepisami podatkowymi);
 • W celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”);
 • Wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).
9. Dane znajdujące się w korespondencji elektronicznej i papierowej
 • Bieżący kontakt z naszymi Kontrahentami i Podmiotami Współpracującymi, z którymi mam podpisane umowy, w celu ich realizacji
 • Kontakt z firmami i ich przedstawicielami, z którymi prowadzimy negocjacje przed zawarciem umowy;
 • Odpowiedzi na wszelkie inne zapytania, które trafiają do nas na oficjalne adresy umożliwiające komunikację
  elektroniczną.
 • (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b lub lit. f „RODO”);

3. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:

a) Osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy;
b) Podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów;
c) Podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa;
d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy i banki.

4. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
 
a) W związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w
szczególności dotyczących przechowywanie dowodów księgowych lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

b) W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

6. Prawa przysługujące osobom, których dane przetwarzamy:

a) Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;

b) Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;

c) Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”;

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18
„RODO”;

e) Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;

f) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.

7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznano, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”;

9. Podanie danych w każdym celu jest dobrowolne, ale w przypadku niektórych z nich (takich jak: zawarcie umowy – zakup szkolenia, reklamacje , zwroty, inne usługi oferowane przez  PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia) jest niezbędne do ich realizacji, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia wykonania przez  PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia określonych zobowiązań.

10. W ramach marketingu bezpośredniego – w celu oferowania Państwu naszych produktów i usług, w tym dobieranie ich pod kątem Państwa potrzeb możemy wykorzystywać profilowanie. Działania związane z profilowaniem w celach marketingu bezpośredniego nie wywołują wobec Państwa skutków prawnych. Przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec marketingu.
img-2

Na podstawie 62 opinii.
Sebastian Szaforz
Sebastian Szaforz
2022-10-29
Polecam z całego serca ...
Marcin J
Marcin J
2022-10-26
Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
Vitalii Bilenkyi
Vitalii Bilenkyi
2022-10-26
Jestem szczęśliwy, zdałem )
Paweł Sokół
Paweł Sokół
2022-10-26
Super merytoryczny kurs Polecam
Paul Socha
Paul Socha
2022-10-26
Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
Juliusz Więckowski
Juliusz Więckowski
2022-09-09
Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!
Zobacz więcej opinii