PLANER

Sekretem sukcesu w życiu jest bycie gotowym na wykorzystanie okazji, gdy ta się pojawiaBenjamin Disraeli

Menu

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI. Metody i narzędzia optymalizacji poziomu zapasów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zwiększenie umiejętności stosowania metod zarządzania zapasami
 • Podniesienie poziomu umiejętności stosowania metod statystycznych
 • Wzrost umiejętności wykorzystania analiz odchyleń rzeczywistego wykonania od prognoz
 • Praktyczne zastosowanie oraz ocena efektywności metod zarządzania zapasami

Korzyści:

 • Rozszerzenie i usystematyzowanie wiedzy pracowników o zarządzaniu zapasami
 • Poznanie narzędzi i metod wspierających zarządzanie zapasami
 • Poznanie metod optymalizacji poziomu zapasów oraz redukcji kosztów zapasów i utraconej sprzedaży
 • Sprawdzenie praktycznej skuteczności poznanych narzędzi w trakcie gry symulacyjnej
Adresaci szkolenia

Warsztaty skierowane do:

 • Managerów działów logistyki, zakupów, magazynu
 • Specjalistów z działów logistyki, zakupów, magazynu
Program szczegółowy szkolenia

Dzień 1

 1. Zapasy – podstawowe pojęcia:
  • Definicja i rodzaje zapasów
  • Poziom zapasów, poziom obsługi klienta
  • Metody uzupełniania zapasów
 2. Metody klasyfikacji zapasów:
  • Metoda ABC / XYZ
  • Kryteria rodzajowe
 3. Rozwiązania logistyczne i ich wpływ na zapasy:
  • Analiza zapasów w łańcuchu logistycznym
  • Konfiguracja sieci dostaw
  • Konfiguracja sieci sprzedaży
  • Magazyny rozproszone vs. magazyn centralny
  • Koszty transportu a koszty utrzymania zapasów
  • Nowoczesne techniki zaopatrzenia / dystrybucji:
   1. Milk run
   2. Just In Time, KANBAN
 1. Podstawowe pojęcia statystyczne:
  • Rozkład normalny
  • Odchylenie standardowe, średnia, mediana, poziom ufności
 2. Metodologia wyznaczania parametrów zarządzania zapasami:
  • Częstotliwość dostaw oraz punkt zamawiania
  • Wielkość dostawy / zamówienia
  • Zapas bezpieczeństwa

Dzień 2

 1. Prognozowanie popytu:
  • Metody szeregów czasowych
  • Metody przyczynowo – skutkowe
  • Prognozy krótkoterminowe
  • Prognozy długoterminowe
 2. Analiza odchyleń sprzedaży od prognoz
 3. Zastosowanie narzędzi zarządzania zapasami w praktyce – gra symulacyjna
 4. Analiza wyników i ich wpływu na rentowność przedsiębiorstwa:
  • Prezentacja wyników grup
  • Ocena efektywności poszczególnych wariantów rozwiązań
  • Wypracowanie optymalnego sposobu zarządzania zapasami dla potrzeb symulacji
 5. Podsumowanie szkolenia
 6. Pytania i odpowiedzi
Metody szkoleniowe
 • Moduły wykładów teoretycznych
 • Ćwiczenia obliczeniowe i analizy przypadków – konieczne komputery – min. 1 komputer na 2 osoby
 • Gra symulacyjna – testowanie wpływu wielkości zapasów, momentu złożenia zamówienia, jego wielkości oraz kosztów logistycznych na wynik finansowy firmy
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania