PLANER

Przetnij kamień na pół, a będziesz miał dwa kamienie. Ale przetnij żabę na pół, a będziesz miał tylko jedną martwą żabę. Dajcie mi dostatecznie długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę. Mogę jedną ręką ruszyć światArchimedes

Menu

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PRODUKCJI

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

 • Zapoznają się ze sposobami organizacji produkcji i kalkulacją zasobów produkcyjnych
 • Nauczą się diagnozowania potrzeb produkcyjnych i wpływu tej diagnozy na organizację i przebieg procesów wytwórczych
 • Nauczą się różnych metod prowadzenia rachunku kosztów zarówno wytworzenia wyrobu jak i rachunku kosztów funkcjonowania systemu produkcyjnego (Analiza Kosztów Działań – ABC)
 • Dokonają analizy wpływu działania służb logistycznych zaopatrzenia i dystrybucji oraz służby sterowania produkcją na koszty wytwarzania i cenę wyrobu
 • Utrwalą zdobyte wiadomości poprzez rozwiązywanie problemów prezentowanych w założeniu do ćwiczeń oraz rozwiązania Studium Przypadku (Case Study) autentycznej Firmy produkcyjnej
Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów planowania i sterowania produkcją i działów wspomagających produkcję (logistyki produkcji).

Program szczegółowy szkolenia

1. Pojęcie kosztów i kryteria ich klasyfikacji

 • Pojęcie kosztu, nakładu, wydatku
 • Rodzaje i klasyfikacje kosztów
 • Ewidencja kosztów w przedsiębiorstwie

2. Koszty wytworzenia produktów

 • Koszty personalne w procesie wytwarzania
 • Koszty amortyzacji maszyn i urządzeń zaangażowanych w wytwarzanie
 • Koszty zużycia materiałów bezpośrednich i pośrednich
 • Koszty wydziałowe i ogólne związane z produkcją
 • Koszty logistyki wsparcia produkcji (zaopatrzenia, transportu wewnątrzprodukcyjnego, napraw i remontów, dystrybucji)
 • Koszty usług zewnętrznych

3. Miejsca powstawania kosztów (MPK)

 • Wyodrębnianie miejsc powstawania kosztów oraz stanowisk kosztowych w zakładzie
 • Podział na główne i pomocnicze miejsca powstawania kosztów

4. Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

 • Kalkulacja podziałowa (prosta, ze współczynnikami)
 • Kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa, asortymentowa)
 • Kalkulacja fazowa (procesowa)
 • Obliczanie Technicznego Kosztu Wytworzenia
 • Sposoby naliczania kosztów pośrednich
 • Obliczanie Całkowitego Kosztu Wytworzenia
 • Obliczanie ceny zbytu
 • Zakładowy arkusz rozliczeniowy (ZAR) Budowa ZAR
 • Wyznaczanie kosztów rodzajowych oraz miejsc powstawania kosztów w ZAR dla zakładu
 • Klucze podziału kosztów
 • Wyznaczanie narzutów procentowych kosztów pośrednich z ZAR
 • Analiza dwóch, przykładowych ZAR

5. Koszty produkcji niezakończonej

 • Produkty w toku
 • Półprodukty (półfabrykaty)
 • Wycena produkcji w toku po koszcie wytworzenia
 • Wycena produkcji w toku w sposób uproszczony
 • Wycena w wysokości materiałów bezpośrednich

6. Modele rachunku kosztów

 • Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
 • Rachunek kosztów działań – metodyka Activity Based Costing

7. Metody wykonywania kalkulacji kosztów. Produkcja masowa i wielkoseryjna – uproszczona kalkulacja wyrobu

 • Produkcja seryjna i jednostkowa – stopniowana kalkulacja na wyrób
 • Kalkulacja stopniowana z roboczogodzinami przerobu

8. Rozliczanie kosztów maszyn produkcyjnych. Wyodrębnianie w kalkulacji kosztów maszynowych

 • Rodzaje kosztów zaliczanych do kosztów pracy maszyny
 • Wpływ poziomu obciążenia maszyn na koszt wyrobu

9. Strategie decyzyjne z analizy. Próg najniższej ceny w przypadku braku pokrycia kosztów

 • Poziom rentowności
 • Wybór opłacalnych ekonomicznie zamówień w zależności od poziomu obciążenia parku maszynowego
 • Zakup czy produkcja w zakładzie części lub podzespołów – analiza ekonomiczna

10. Opłacalność technologiczna a ekonomiczna produkcji

 • Rachunek porównywania kosztów i podejmowanie prawidłowych decyzji
 • Obniżanie pracochłonności wyrobów a koszt pracy maszyn
 • Wybór najkorzystniejszego wariantu racjonalizacji w zależności od wielkości produkcji

11. Ćwiczenie praktyczne: Obliczanie Całkowitego Kosztu Wytworzenia i krańcowej rentowności produkcji na podstawie Case Study z firmy produkcyjnej.

Uczestnicy dokonają opracowania Harmonogramu produkcji, obliczą koszty zaangażowanych zasobów produkcyjnych w różnych wariantach ich dostępności.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania