Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

Zarządzanie kosztami w produkcji i logistyce

Szkolenie skupia się na poprawieniu planowanego i realizowanego poziomu kosztów zleceń produkcyjnych, jak i procesów logistycznych. Temat zarządzania kosztami podejmowany jest od strony ich budżetowania, realizacji, doskonalenia nośników kosztów (zarządzanie priorytetami), jak i samego klucza rozliczeń. Rozliczenie kosztów wykonywane rachunkiem kosztów działań (Analiza Kosztów Działań, ABC, Activity Based Costing/Management) poprawia ocenę, jakie przyczyny i w jakim stopniu wpływają na opłacalność poszczególnych zleceń. Uczestnicy szkolenia zapoznają się ze sposobami organizacji produkcji i kalkulacją zasobów produkcyjnych, nauczą się diagnozowania potrzeb produkcyjnych i wpływu tej diagnozy na organizację i przebieg procesów wytwórczych, nauczą się różnych metod prowadzenia rachunku kosztów zarówno wytworzenia wyrobu jak i rachunku kosztów funkcjonowania systemu produkcyjnego. Zarządzanie kosztami produkcji i logistyki to kluczowe kompetencje osób pracujących w szeroko rozumianym łańcuchu dostaw. Często zadawane pytania: ile to będzie kosztować, jaki mamy mieć budżet, jak interpretować lepszy/gorszy wynik na wykonanym zleceniu, jak poprawić marże pokrycia finansowego, itd. to typowe aspekty dotyczące zarządzania kosztami produkcji i logistyki. Zajęcia w formule „dla niefinansistów” krok po kroku wyjaśniają, jak zgodnie z pryncypiami rachunkowości zarządczej stosować metodę ABC/M (Activity Based Costing/Management) prowadząc do urealnienia oceny poziomu kosztu danego produktu, usługi. W oparciu o te dane staję się możliwe w sposób bardziej uporządkowany stosowanie narzędzi Lean Manufacturing. Koszty nie są już „tylko cięte”, ale są faktycznie optymalizowane w odniesieniu do realizacji strategii przedsiębiorstwa. Synergia ABC/M i Lean wsparta zostaje również przez Balanced Scorecard (BSC – Zrównoważona Karta Wyników) co daje możliwość produktywnego zarządzania konfliktami wskaźników, jak i poszukiwania synergii podejmowanych działań w bardziej świadomym i ukierunkowanym doskonaleniu procesów.

Do rozpoczęcia pozostało:

52 dni
First minute
1750 zł/os.
1890 zł/os.
04.06 - 05.06.2024
 • 04.06 - 05.06.2024
1
Zapisz się na szkolenie

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona,
liczy się kolejność zgłoszeń

Forma szkolenia
Stacjonarnie

Czas trwania
2 dni ( 16 godz. )

Język
Polski

Miejsce
Ustroń

Certyfikat
Tak

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest umożliwienie lepszego ustalania priorytetów w optymalizacji nośników kosztów, poprawienie komunikowania się z działem finansowym i handlowym, promowanie synergii w zarządzaniu wskaźnikami i ograniczeniami, lepiej spriorytezowane doskonalenie procesów, poprawienie realności kalkulacji kosztu wytworzenia.

Korzyści dla uczestników

 • planowanie poziomu i monitorowanie uzyskiwanych kosztów zgodnie z metodą ABC/M (Activity Based Costing/Management),
 • poprawa oceny poziomu kosztów w powiązaniu z przyczynami ich występowania – szczególnie odnosząc ABC/M do tradycyjnego (rodzajowego) rachunku kosztów,
 • powiązanie strategii firmy z realizacją i zarządzaniem celami prac poprzez cztery główne grupy wskaźników w BSC (zrównoważona karta wyników),
 • uporządkowana optymalizacja procesów poprzez poprawienie priorytetów działań doskonalących, redukcja przynoszącego odwrotne efekty – rodzajowego ciecia kosztów,
 • poprawa komunikacji m.in. produkcji i logistyki z działem finansowym i handlowym,
 • zastosowanie algorytmów sterowania przebiegiem pracy dla nowoczesnej (4.0) redukcji kosztów,
 • możliwie interdyscyplinarny przegląd narzędzi i technik dotyczących eliminacji złych kosztów (MUDA),
 • opanowanie w przykładach zarządzania przez ograniczenia, tj. czyli od TOC/MBC do QRM,
 • wsparcie w praktyce automatyzacji i ergonomii pracy w sterowaniu poziomem rotacji (koszty) – tysięcy pozycji magazynowych (konkretne raporty business intelligence),
 • zrozumienia w przykładach, dlaczego wydajniej nie oznacza „szybciej”, ale raczej równiej czyli „flow” (Lean),
 • analiza zarządzania kosztami zarówno produkcji zleceniowej (przy high mix), jak i seryjnej,
 • lepsze planowanie i rozliczanie kosztów stałych i zmiennych w łańcuchu dostaw, jak i kosztów zasobów niewykorzystanych.

Program szkolenia

 1. Typowe mierniki w ocenie efektywności finansowej przedsiębiorstwa:
  • przykłady i interpretacja wskaźników od Order To Payment, przez Total Cost of Ownership do EBIT,
  • zbieżność/rozbieżność wskaźników wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 2. Koszty wytworzenia produktów/usług:
  • koszty materiałowe, personalne, amortyzacji, wydziałowe, logistyki, kooperacji,
  • obliczanie technicznego kosztu wytworzenia w produkcji zleceniowej i seryjnej,
  • krytyczna rola kluczu podziałów kosztów.
 3. Zasady kalkulacji i zarządzania kosztami działań Activity Based Costing, Activity Based Management (ABC/M):
  • rachunkowość sprawozdawcza, a zarządcza,
  • pojęcia cost driver, activity driver, a cost object,
  • porównanie tradycyjnej metody rozliczenia kosztów (zmiennych i pełnych) z controllingowym ABC/M (rachunek kosztów działań),
  • korekta decyzji, gdzie i jak doskonalić procesy w zależności od wybranej metody rozliczenia kosztów,
  • korekta decyzji jakie procesy/produkty/usługi warto promować w planach sprzedaży w zależności od wybranej metody rozliczenia kosztów.
 4. Wyznaczanie celów biznesowych, zarządzanie wskaźnikami z zastosowaniem BSC:
  • cztery obszary analizy wskaźników KPIs,
  • trzy podstawowe relacje zachodzące między wskaźnikami,
  • propozycja planu działań doskonalących i spójność planu ze strategią przedsiębiorstwa.
 5. Lean Manufacturing i skupienie narzędzi i metod wokół czterech głównych filarów ciągłego doskonalenia:
  • zarządzanie taktem, rozwój Pull i One Piece Flow (warsztat), promocja KAIZEN,
  • dlaczego nie każdy koszt jest zły (krótkowzroczność rodzajowo, a nie procesowo zorganizowanej analizy kosztów), co naprawdę mówi nam definicja Lean?
  • MUDA, MURA i MURI narzędziami Lean,
  • analiza NVA, NVA-R i VA w procesach,
  • doskonalenie procesu metodą VSA/M i określenie czasu realizacji – total cycle time procesu.
 6. Warsztat dotyczący redukcji kosztów w łańcuchu dostaw w przepływie materiałowy – koszty backlog, zapasów, jak i backorder.
 7. Warsztat dotyczący maksymalizacji wyniku finansowanego symulowanego przedsiębiorstwa produkcyjnego w zakresie produkcji, logistyki, jak i OTIF (On Time In Full) realizowanych zleceń.
 8. Omówienie uzyskanych wyników warsztatów – promocja dobrych praktych poprawiających EBIT.
 9. Twórcze rozwiązywanie problemów w pracy KAIZEN – Problem Solving.
  • przełożenie SPC (statystycznej kontroli procesów) na zarządzanie planowanym poziomem kosztów,
  • użycie root cause (z RCA Root Cause Analysis), jako mechanizmu zarządzania priorytetami w analizie/doskonaleniu nośników kosztów.
 10. Zarządzanie przez ograniczenia TOC/MBC:
  • dlaczego nigdy nie stworzymy więcej wartości niż „wąskie gardło” może dostarczyć,
  • metoda Drum Buffer Rope w sterowaniu procesem przez ograniczenia,
  • użycie zarządzania przez ograniczenia w budżetowaniu procesów (S&OP – planowanie operacji i sprzedaży),
  • balansowanie linii z wykorzystaniem zarządzania taktem pracy,
  • synergia i sprzeczność wskaźników do zarządzania przez „wąskie gardła”/ograniczenia.
 11. Synergia metod w optymalizacji procesowo postrzeganych nośników kosztów:
  • 5S+1S i TPM dla stabilizacji czasu/taktu pracy człowieka i maszyny,
  • SMED, jak i dwa algorytmy używane w redukcji czasu przezbrojenia,
  • Wybrane algorytmy (zasady kolejkowana pracy) w obszarze produkcji i logistyki dla ochrony planowanego poziomu kosztów.
 12. Rola TPM (Total Productive Maintenance) i wskaźnika OEE w planowaniu założonego wyniku finansowego:
  • Autonomous, Planned i Predictive Maintenance – przykłady,
  • OEE – ocena wartości i jej interpretacja.
 13. Warsztat Lego – Kanban w promocji Pull i flow w pracy produkcji i magazynu.
 14. Użycie P-FMEA w analizie procesów pod kątem zarządzania i identyfikacji przyczyn ryzyk, jak i formułowaniu planu działań dotyczących dalszego doskonalenia.
 15. Automatyczna analityka pozycji magazynowych (raporty Business Intelligence) w sterowaniu poziomem rotacji na poszczególnych pozycjach SKU/items, jak i określanie minimalnych zapasów i zapasów bezpieczeństwa.
 16. Zakończenie zajęć:
  • przypomnienie najlepszych dobrych praktyk w zarządzaniu kosztami produkcji i logistyki,
  • przekazanie dostępu do dysku sieciowego – pobranie z wykonanymi przez trenera notatkami materiałów paperless,
  • wskazanie follow-up i sesja ocen.

Metody szkoleniowe

 • ćwiczenia i wprowadzające przykłady,
 • praktyczne warsztaty skupione na poprawie wydajność angażowanych zasobów (w tym dwa główne – symulacje),
 • dedykowane narzędzie informatyczne, np. w analizie procesów VSA/M (Value Stream Analysis/Mapping),
 • filmy i zdjęcia z wykonanych prac dot. optymalizacji nośników kosztów,
 • obok przekazanych drukowanych materiałów pełna ich digitalizacja i dostępność w wersji paperless w trakcie zajęć z dysku sieciowego.

Adresaci

Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów planowania i sterowania produkcją i działów wspomagających produkcję (logistyki produkcji).

Miejsce

śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń

HOTEL OLYMPIC****
ul. Grażyńskiego 10
43 – 450 Ustroń

www.hotelolympic.pl


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Ustronia – miejscowości o wspaniałych walorach turystycznych, położonej na południu Polski w Górach Beskidu Śląskiego. Szkolenie odbędzie się w 4-gwiazdkowym hotelu o wysokim standardzie świadczonych usług.W każdym pokoju: klimatyzacja, Internet bezprzewodowy, mini barek, telefon, TV satelitarna, łazienka. Dla naszych Gości przygotowaliśmy dwutorową, automatyczną kręgielnię. Dodatkowo tuż obok znajduje się turniejowy stół do bilarda oraz stół do piłkarzyków.

Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.
Dodatkowy  nocleg w pokoju jednoosobowym wynosi 300 zł brutto.
Dodatkowy nocleg w pokoju dwuosobowym wynosi 250 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Serdecznie zapraszamy:)

śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń

Cena i zapisy

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz
FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

KONKURENCYJNE CENY

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.

DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności.

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOLENIA sygnowany logo PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie