PLANER

Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi.Przysłowie chińskie

Menu

STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESÓW (SPC)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie z istotą i sposobem korzystania z narzędzi statystycznej kontroli procesu w celu usprawniania działalności firmy.

Dzięki szkoleniu pracownicy będą mogli wprowadzić, bądź rozwinąć stosowanie SPC w codziennej działalności. W konsekwencji, dzięki rozwijaniu swoich kwalifikacji i wiedzy w zakresie stosowania metod statystycznych, pracownicy będą mogli skuteczniej zarządzać procesami w firmie.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracowników liniowych, mistrzów i brygadzistów – w zakresie rozwijania umiejętności stosowania SPC
 • Kierowników działów produkcyjnych i kierownictwa firm – w zakresie wdrożenia SPC w przedsiębiorstwie
Program szczegółowy szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Geneza SPC i jej rola w budowaniu jakości kompleksowej (TQM)
 • Definicja SPC
 • Przyczyny i uzasadnienie korzystania z SPC w przedsiębiorstwie
  • Analiza odchyleń (zmienności w procesach) i ich eliminacja
  • Stałe udoskonalanie
  • Przewidywalność procesów
  • Eliminowanie marnotrawstwa i strat
  • Kontrola jakościowa produktów

2. Tworzenie i korzystanie z kart kontrolnych

 • Klasyfikacja kart kontrolnych i zasady ich stosowania
 • Karty dla cech mierzalnych (wartości średniej i rozstępu, wartości średniej i odchylenia standardowego oraz pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu)
 • Karty wg oceny alternatywnej (frakcji jednostek niezgodnych, liczby wadliwych jednostek, liczby defektów, liczby niezgodności na jednostkę)
 • Karta kontrolna jako narzędzie stałego doskonalenia
 • Kontrola procesu a jego zdolność do zaspokajania wymagań klienta

3. Rola kierownictwa firmy we wdrażaniu i stosowaniu SPC

 • Zaangażowanie
 • Szkolenie
 • Współudział

4. Rola innych narzędzi zarządzania jakością w kontroli procesu

5. SPC jako narzędzie delegowania uprawnień

6. Proces wdrożenia i dekompozycji SPC w przedsiębiorstwie

 • Faza przygotowawcza
  • Decyzja o wdrożeniu i stosowaniu SPC w firmie
  • Powołanie zespołu wdrożeniowego
  • Szkolenie zespołu wdrożeniowego
 • Faza planowania
  • Określenie celów stosowania SPC
  • Określenie procesów docelowych
  • Szkolenie operatorów i zespołów
  • Wdrożenie analizy systemów pomiarowych (R&R of Gauges)
  • Delegowanie uprawnień na operatorów jako liderów w stosowaniu SPC
 • Faza wdrożenia
  • Mapowanie procesów
  • Usunięcie specyficznych przyczyn odchyleń w procesach
  • Opracowanie kart kontrolnych
  • Analiza i monitorowanie procesów przy użyciu kart kontrolnych
  • Określenie zdolności procesu do zaspokajania wymagań klienta
  • Reagowania na trendy i zdarzenia wykraczające poza wartości graniczne
  • Wizualizacja danych uzyskiwanych metodą SPC
  • Usuwanie pierwotnych przyczyn odchyleń
  • Stałe udoskonalanie: zmniejszanie tolerancji odchyleń w procesach

7. Czynniki ograniczające stosowanie SPC

 • Brak wiedzy i umiejętności w stosowaniu metod statystycznych
 • Błędy w delegowaniu odpowiedzialności i uprawnień w zakresie stosowania SPC
 • Problemy w określeniu i zrozumieniu istoty procesów
 • Porażki w procesie uchwycenia kontroli nad procesami i eliminacji zmienności
 • Luki w procesie szkolenia i dyscypliny w stosowaniu SPC
 • Odchylenia w wynikach spowodowanych błędami mierników
 • Problemy w dopasowaniu SPC do produkcji jednostkowej i krótkoseryjnej
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania