Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

STATYSTYCZNA KONTROLA PROCESÓW (SPC)

Zapoznanie z istotą i sposobem korzystania z narzędzi statystycznej kontroli procesu w celu usprawniania działalności firmy. Dzięki szkoleniu pracownicy będą mogli wprowadzić, bądź rozwinąć stosowanie SPC w codziennej działalności. W konsekwencji, dzięki rozwijaniu swoich kwalifikacji i wiedzy w zakresie stosowania metod statystycznych, pracownicy będą mogli skuteczniej zarządzać procesami w firmie.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zapoznanie z istotą i sposobem korzystania z narzędzi statystycznej kontroli procesu w celu usprawniania działalności firmy.

Dzięki szkoleniu pracownicy będą mogli wprowadzić, bądź rozwinąć stosowanie SPC w codziennej działalności. W konsekwencji, dzięki rozwijaniu swoich kwalifikacji i wiedzy w zakresie stosowania metod statystycznych, pracownicy będą mogli skuteczniej zarządzać procesami w firmie.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Geneza SPC i jej rola w budowaniu jakości kompleksowej (TQM)
 • Definicja SPC
 • Przyczyny i uzasadnienie korzystania z SPC w przedsiębiorstwie
  • Analiza odchyleń (zmienności w procesach) i ich eliminacja
  • Stałe udoskonalanie
  • Przewidywalność procesów
  • Eliminowanie marnotrawstwa i strat
  • Kontrola jakościowa produktów

2. Tworzenie i korzystanie z kart kontrolnych

 • Klasyfikacja kart kontrolnych i zasady ich stosowania
 • Karty dla cech mierzalnych (wartości średniej i rozstępu, wartości średniej i odchylenia standardowego oraz pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu)
 • Karty wg oceny alternatywnej (frakcji jednostek niezgodnych, liczby wadliwych jednostek, liczby defektów, liczby niezgodności na jednostkę)
 • Karta kontrolna jako narzędzie stałego doskonalenia
 • Kontrola procesu a jego zdolność do zaspokajania wymagań klienta

3. Rola kierownictwa firmy we wdrażaniu i stosowaniu SPC

 • Zaangażowanie
 • Szkolenie
 • Współudział

4. Rola innych narzędzi zarządzania jakością w kontroli procesu

5. SPC jako narzędzie delegowania uprawnień

6. Proces wdrożenia i dekompozycji SPC w przedsiębiorstwie

 • Faza przygotowawcza
  • Decyzja o wdrożeniu i stosowaniu SPC w firmie
  • Powołanie zespołu wdrożeniowego
  • Szkolenie zespołu wdrożeniowego
 • Faza planowania
  • Określenie celów stosowania SPC
  • Określenie procesów docelowych
  • Szkolenie operatorów i zespołów
  • Wdrożenie analizy systemów pomiarowych (R&R of Gauges)
  • Delegowanie uprawnień na operatorów jako liderów w stosowaniu SPC
 • Faza wdrożenia
  • Mapowanie procesów
  • Usunięcie specyficznych przyczyn odchyleń w procesach
  • Opracowanie kart kontrolnych
  • Analiza i monitorowanie procesów przy użyciu kart kontrolnych
  • Określenie zdolności procesu do zaspokajania wymagań klienta
  • Reagowania na trendy i zdarzenia wykraczające poza wartości graniczne
  • Wizualizacja danych uzyskiwanych metodą SPC
  • Usuwanie pierwotnych przyczyn odchyleń
  • Stałe udoskonalanie: zmniejszanie tolerancji odchyleń w procesach

7. Czynniki ograniczające stosowanie SPC

 • Brak wiedzy i umiejętności w stosowaniu metod statystycznych
 • Błędy w delegowaniu odpowiedzialności i uprawnień w zakresie stosowania SPC
 • Problemy w określeniu i zrozumieniu istoty procesów
 • Porażki w procesie uchwycenia kontroli nad procesami i eliminacji zmienności
 • Luki w procesie szkolenia i dyscypliny w stosowaniu SPC
 • Odchylenia w wynikach spowodowanych błędami mierników
 • Problemy w dopasowaniu SPC do produkcji jednostkowej i krótkoseryjnej

Adresaci

Szkolenie adresowane jest do:

 • Pracowników liniowych, mistrzów i brygadzistów – w zakresie rozwijania umiejętności stosowania SPC
 • Kierowników działów produkcyjnych i kierownictwa firm – w zakresie wdrożenia SPC w przedsiębiorstwie

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie