logotyp-prestige-eck

Abyśmy mogli dokonać wielkich rzeczy, nie możemy poprzestać na działaniu, musimy też potrafić marzyć; nie tylko planować, ale również wierzyć.Anatole France

Menu

Wybierz termin szkolenia

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie

Termin: 26-10-2023 - 27-10-2023

Do rozpoczęcia: 35 dni

Kategoria: Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin dydaktycznych: 14 (2 dni)

Miasto: Wisła

Cena: CENA PROMOCYJNA: 1990,00 zł

Hotel: śląskie, Hotel Stok Wisła **** SKI&SPA

DOBRY PLAN I HARMONOGRAM PRODUKCJI TO CZYSTY ZYSK DLA FIRMY

Masz wątpliwości w zakresie tworzenia planów produkcji w Twojej firmie?
Harmonogram produkcyjny nie jest taki jak powinien?
Chcesz zwiększyć produktywność w przedsiębiorstwie?

Zadbaj o prawidłowe planowanie i harmonogramowanie produkcji!

Daj szansę swojemu przedsiębiorstwu do zwiększenia efektywności produkcji.
Postaw na jak największą wydajność.
Pomyśl nad metodami standaryzacji procesów pracowniczych.
Nie zapomnij o rzetelnej i dokładnej analizie procesów produkcyjnych.

W ramach naszego szkolenia przekonasz się, jakie błędy są często popełniane w planowaniu i harmonogramowaniu produkcji w przedsiębiorstwie.
Zwiększysz skuteczność zarządzania operacyjnego szczególnie przy występowaniu łańcuchów dostaw.
Poznasz krok po kroku kolejne metody skutecznego planowania produkcji.
Dowiesz się, jak tworzyć harmonogramy produkcyjne zgodne z najnowocześniejszymi standardami.

Czy zależy Ci na dobrym planie produkcji i na uporządkowanym, nowoczesnym harmonogramie? Jeśli tak, to kurs „Planowanie i harmonogramowanie produkcji jest właśnie dla Ciebie”. W ramach tego szkolenia dowiesz się między innymi jak prawidłowo ocenić aktualnie możliwości produkcyjne w przedsiębiorstwie oraz jak zwiększyć wydajność zużycia dostępnych zasobów produkcyjnych. Podpowiemy Ci, co można zmienić w procesach produkcyjnych, tak aby zawsze w porę wywiązać się z terminów umownych.

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia w Mikołowa zadbało o to, abyś w trakcie szkolenia nauczył się również optymalizacji kosztów już na poziomie planowania produkcji. Nauczysz się także skutecznych metod komunikowania się między różnymi działami produkcyjnymi przedsiębiorstwa – wszak sprawna komunikacja jest niezbędnym warunkiem w każdym biznesie. To wszystko powoduje, że szkolenie „Planowanie i harmonogramowanie produkcji” przyniesie Twojej firmie wymierne korzyści.

 • Jesteś zatrudniony w firmie produkcyjnej  i odpowiadasz za optymalizację procesów produkcyjnych?

 • Zależy Ci oszczędnościach i szukasz precyzyjnych rozwiązań celem wykorzystania zasobów produkcyjnych i dostępnej infrastruktury produkcyjnej?

 • Twoim celem jest optymalne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy  w tym technicznych i osobowych do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”?

Szkolenie „PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie” jest stworzone dla Ciebie, jeśli szukasz wiedzy i narzędzi do:

 • efektywnego zarządzania produkcją
 • doskonalenia kontroli procesu produkcyjnego
 • tworzenia planów produkcji  raportów, analiz, prognoz
 • skrócenia czasu realizacji zadań
 • optymalizacji planowania zapotrzebowania
 • monitorowania wskaźników efektywności i inicjowania działań poprawiających rezultaty
 • usprawnienia współpracy z wszystkimi działami mającymi wpływ na ciągłość produkcji przy założonych parametrach budżetowych

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj artykuł.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia  PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie jest:

 • Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie produkcji: analizy i doskonalenia procesów produkcyjnych, standaryzowania pracy, równoważenia wydajności komórek produkcyjnych, analizy tzw. wąskich gardeł procesów produkcyjnych
 • Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami sterowania produkcją: projektowaniem systemów „visual factory”, wykorzystaniem modeli MRP i CRP, wyrównywaniem produkcji, optymalizacją procesów towarzyszących
 • Wprowadzenie w nowoczesne metody harmonogramowania: metodę liniową, oraz metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego)

Korzyści ze szkolenia PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie to:

 • Maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy
 • Precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw
 • Zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”
 • Poprawa jakości komunikacji oraz powiązanie procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów

Na szkoleniu: PLANOWANIE PRODUKCJI I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI.Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie:

 • poznasz praktyczne sposoby w obszarze doskonalenia produkcji, m.in.:  analizy celem optymalizacji procesów produkcyjnych z wyszczególnieniem tzw. wąskich gardeł procesów produkcyjnych, standaryzowania pracy, równoważenia wydajności komórek produkcyjnych
 • nauczysz się nowoczesnych metod sterowania produkcją: projektowanie systemów „visual factory”, wykorzystanie modeli MRP i CRP, wyrównywaniem produkcji, optymalizacja procesów towarzyszących,
 • przedstawimy nowoczesne metody harmonogramowania produkcji: metodę liniową,  metodę harmonogramowania sieciowego CPM/PERT/TOC (oparte o metodę ścieżki krytycznej i łańcucha krytycznego)

Na szkoleniu PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI. Zwiększenie efektywności procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie zostanie przedstawiona wiedza i umiejętności w obszarze:

 • planowanie produkcji we współpracy z wewnętrznymi działami celem skrócenia czasu realizacji zadań
 • harmonogramowanie produkcji dla utrzymania ciągłości produkcji przy założonych parametrach budżetowych
 • kontrola procesu produkcyjnego z uwzględnieniem monitorowania wskaźników efektywności i inicjowania działań służących poprawie wyników
 • opracowywania planów produkcji
 • optymalizacji planowania zapotrzebowania na odpowiednie zasoby i siły produkcyjne
 • tworzenia raportów, analiz, prognoz w zakresie planowania produkcji
Adresaci szkolenia
 • kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych)
 • kierownicy, specjaliści działów produkcji, organizacji, planowania, harmonogramowania produkcji
 • pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania produkcją (technolodzy, konstruktorzy, zaopatrzeniowcy)
 • osoby odpowiedzialne za prognozowanie popyt
 • liderzy zmian
 • wszystkich zainteresowanych problematyką optymalizacji kosztów produkcji w firmie
Program szczegółowy szkolenia

1. Zarządzanie operacyjne w obszarze łańcucha dostaw

 • Ewaluacja systemów zarządzania (diagramy przepływowe, mapy strumienia wartości)
 • Modelowanie procesów („wąskie gardła” procesów, nieprawidłowości w przepływie materiałów, produktów i informacji, reengineering, parametryzacja i standaryzacja procesów)
 • Zarządzanie poziomem zapasów (materiałowych, „produkcji w toku”, produktów gotowych – system JIT)
 • Prognozowanie (analiza potrzeb produkcyjnych, analiza wahań popytu)

2. Planowanie produkcji MRPII

 • Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII – moduły SOP, MPS, MRP i CRP
 • Systemy planowania i harmonogramowania, systemy harmonogramowania oparte o tzw. „Master Schedule” – tj. hierarchię harmonogramów
 • Identyfikowanie procesów produkcyjnych i ścieżek produkcyjnych (routing)
 • Identyfikowanie procesów pomocniczych mających wpływ na planowanie produkcji
 • Budowanie diagramów przepływowych dla procesów produkcyjnych w celu określenie głównych zależności istotnych dla planowania produkcji
 • Standaryzacja procesów produkcyjnych (wykorzystanie „standard work sheets”)
 • Wyrównywanie (levelling) wydajności komórek produkcyjnych – ćwiczenia
 • Identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie
 • Kolejkowanie zleceń – zasady priorytetyzacji
 • Analiza przypadków

3. Model EPQ (Economic Production Quantity) – planowanie w systemach typu “push”

 • Główne uwarunkowania możliwości stosowania modelu EPQ
 • Matematyczna postać modelu i jego główne elementy
 • Przykłady stosowania modelu dla rożnych typów produkcji i rożnych organizacji produkcyjnych
 • Ćwiczenia w obliczaniu EPQ i jej składowych dla różnych typów produktów
 • Główne kategorie kosztów związanych z utrzymywaniem zapasów
 • Ćwiczenia w obliczaniu EPQ i jej składowych dla wybranych produktów z portfela produktowego Uczestników

4. Główne uwarunkowania problemu elastyczności procesów produkcyjnych w kontekście nowoczesnych metod zarządzania produkcją

 • Lean Manufacturing (system typu „pull”) – strategia „zero marnotrawstwa”, JIT i „one-piece-flow”
 • Theory of Constraints (TOC) – identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie, kolejkowanie zleceń – zasady priorytetyzacji, maksymalizacja poziomu wykorzystania zasobów
 • Six Sigma – likwidacja wariacji w procesach, poprawa sprawności procesów, wykorzystanie narzędzi statystycznych do kontroli procesów (SPC) – stabilność procesów a presja na tworzenie zapasów

5. Sterowanie i kontrola produkcji

 • Metoda wizualnego sterowania i kontroli produkcji – „visual factory”
 • Planowanie potrzeb materiałowych i produkcyjnych zgodnie z modelem MRP i CRP (tworzenie BOM i standardów produkcyjnych)
 • Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi: metoda redukcji czasu przezbrojenia – SMED
 • Sterowanie procesami towarzyszącymi – metoda w pełni produktywnego utrzymania ruchu TPM, obliczanie współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, średniej efektywności zakładu OPE

6. Nowoczesne metody harmonogramowania produkcji

 • Popularne algorytmy harmonogramowania
 • Harmonogramowanie metodą liniową
 • Budowa harmonogramów metodą sieciową CPM (metoda ścieżki krytycznej)/ PERT/ TOC (metoda łańcucha krytycznego)
 • Wybór i stosowanie reguł priorytetyzacji, wpływ reguł priorytetyzacji na konstrukcję harmonogramu

7. Ciągłe doskonalenie procesów

 • Kaizen jako część strategii Lean Manufacturing
 • Kaizen a CPI (Continual Performance Improvement)
 • Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Kaizen
 • 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

Hotel Stok Wisła **** SKI&SPA
ul. Jawornik 52A, 43-460 Wisła
tel. 33 856 41 00
www.hotelstok.pl


Serdecznie zapraszamy do Hotelu STOK **** SKI&SPA położonego w malowniczej dolinie Jawornika w Wiśle.

Do dyspozycji Gości jest basen rekreacyjny, jacuzzi oraz Centrum Wellness (łaźnie parowe, wanna spa, caldarium, sauna infrared-promienie podczerwone, biosauna, sauna sucha, strefa wypoczynkowa z brodzikiem Kneippa). Hotel dysponuje łącznie 205 komfortowo wyposażonymi pokojami z możliwością korzystania z bezprzewodowego Internetu.

W hotelu znajduje się również 4 torowa kręgielnia, świetne miejsce do spędzenia czasu po szkoleniu.

Hotel STOK jako jedyny obiekt w Beskidach posiada 2 własne wyciągi narciarskie zlokalizowane bezpośrednio przy hotelu. Trasy sztucznie naśnieżane, oświetlone i ratrakowane.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Serdecznie zapraszamy:)

Cena i zapisy

2090,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1990,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • nocleg w komfortowych pokojach 2-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet)
 • pełne wyżywienie
 • zorganizowanie czasu wolnego

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  • interaktywne warsztaty
  • mini wykłady przeplatane licznymi ćwiczeniami z naciskiem na wykorzystanie wiedzy w praktyce
  • case study (studia przypadków)
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii