Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

PODSTAWY ZARZĄDZANIA DLA BRYGADZISTÓW – warsztaty dla kierowników operacyjnych

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami zarządzania ludźmi w działaniach operacyjnych przedsiębiorstwa, przedstawienie zasad i technik przekazywania poleceń oraz organizacji przepływu informacji oraz wskazanie barier komunikacyjnych w komunikacji werbalnej. Uczestnicy szkolenia nauczą się jaką postawę należy przyjąć wobec podwładnych w przypadku awansu wewnętrznego, aby dobrze realizować cele i zadania zespołu Uczestnicy szkolenia nauczą się jak przekazywać „trudne zadania”, aby podwładni je zaakceptowali Szkoleni nabędą umiejętność formułowania komunikatów i zadawania pytań dla celów zarządzania Szkoleni nauczą się zasad i sposobów zarządzania operacyjnego, czyli kierowania pracą podwładnych, ich motywowania, oceniania i sposobów kontrolowania efektów pracy

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami zarządzania ludźmi w działaniach operacyjnych przedsiębiorstwa
 • Przedstawienie zasad i technik przekazywania poleceń oraz organizacji przepływu informacji
 • Wskazanie barier komunikacyjnych w komunikacji werbalnej
Nabyte umiejętności:
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się jaką postawę należy przyjąć wobec podwładnych w przypadku awansu wewnętrznego, aby dobrze realizować cele i zadania zespołu
 • Uczestnicy szkolenia nauczą się jak przekazywać „trudne zadania”, aby podwładni je zaakceptowali
 • Szkoleni nabędą umiejętność formułowania komunikatów i zadawania pytań dla celów zarządzania
 • Szkoleni nauczą się zasad i sposobów zarządzania operacyjnego, czyli kierowania pracą podwładnych, ich motywowania, oceniania i sposobów kontrolowania efektów pracy

Program szkolenia

1. Podstawy zarządzania ludźmi w przedsiębiorstwie
 • Pojęcie zarządzania
 • Miejsce i rola zarządzania ludźmi w zarządzaniu przedsiębiorstwem (HRM, ZZL)
 • Uwarunkowania organizacyjno – prawne zarządzania ludźmi (Kodeks Pracy, Regulamin Organizacyjny, Opis Stanowiska Pracy, Zakres Obowiązków, Uprawnień i Odpowiedzialności, Prawo Karne, Kodeks Cywilny)
 • Wyznaczniki działalności kierowniczej (przedmiotowe – style kierowania, podmiotowe – zachowania indywidualne, organizacyjne – zakresy obowiązków, praw i odpowiedzialności, normy regulacyjne)
Ćwiczenie praktyczne:
 • Sprawdzenie własnych predyspozycji kierowniczych i stylu kierowniczego na podstawie testu
 • Analiza stanowiska pracy
2. Przywództwo i motywacja
 • Układ cech znamionujących dobrego przywódcę
 • Autorytet w zarządzaniu
 • Przywódca a realizacja potrzeb dotyczących zadania, jednostki i grupy
 • Kierownik a grupa – zachowania kierownicze przydatne i niepożądane
 • Motywowanie pracowników – dobór technik i narzędzi motywowania przy wykorzystaniu motywacji podjęcia pracy przez pracownika (teoria Herzberga i piramida potrzeb Maslova)
Ćwiczenie praktyczne:
 • Dobór narzędzi do motywowania pracownika (kobiety i mężczyzny) młodego (do 30 lat) i pracownika +50
3. Umiejętność postępowania z ludźmi
 • Umiejętności konceptualne (analizowanie sytuacji, ustalanie celów możliwych do osiągnięcia, wybór zachowań werbalnych i wizualnych)
 • Umiejętności działania (panowanie nad swoim zachowaniem, kształtowanie zachowań podwładnych, bieżące śledzenie zachowań własnych i cudzych)
 • Style zarządzania a zachowania kierownicze w praktyce (jak odbierają osobowość kierownika i jego zachowanie podwładni? „Jak się ustawić”)
 • Panowanie nad swoim zachowaniem i zachowaniem podwładnych
Ćwiczenie praktyczne:
 • próba określenia sposobów zachowania się kierownika w sytuacji pokonania wrogości oraz nawiązania porozumienia
4. System okresowych ocen pracowników (SOOP)
 • Główne zasady oceniania
 • Typowe metody i kryteria oceny
 • Wykorzystywanie ocen do kształtowania przebiegu kariery zawodowej pracownika i na potrzeby motywowania
Ćwiczenie praktyczne:
 • Dokonanie oceny przez grupę wybranego uczestnika szkolenia
5. Budowanie zespołów pracowniczych
 • Analiza przyczyn tworzenia zespołów (kiedy zespół musi powstać?)
 • Metodyka tworzenia zespołu
 • Dobór osób, funkcji i roli jednostek (jakie predyspozycje ludzi są w zespole potrzebne)
Ćwiczenie praktyczne:
 • Określenie wymaganych predyspozycji dla funkcji „łączącego” – kierownika
6. Komunikowanie się w zarządzaniu ludźmi
 • Sposoby komunikowania się i ich skuteczność
 • Bariery w porozumiewaniu się
 • Wybór środków porozumiewania się
 • Wywiad jako technika porozumiewania się
 • Umiejętność zadawania pytań
Ćwiczenie praktyczne:
 • Umiejętność „czytania zachowań podwładnych” jako podstawa komunikacji niewerbalnej
7. Umiejętność prezentacji. Skuteczne przemawianie
 • Słuchacze (do kogo będę przemawiał?)
 • Struktura i treść wystąpienia
 • Przygotowanie się mówcy do wystąpienia
 • Sposób prezentacji (sposób przemawiania, notatki, pomoce wizualne, odpowiedzi na pytania)
Ćwiczenie praktyczne:
 • Wystąpienie przed grupą z prezentacją na wybrany temat z działalności firmy – co zmieniłbym na swoim stanowisku pracy?

Metody szkoleniowe

 • krótkie wprowadzające wykłady
 • materiały audiowizualne
 • sesja analizy potrzeb uczestników
 • panel dyskusyjny
 • ćwiczenia warsztatowe w grupie
 • indywidualne ćwiczenia warsztatowe

Adresaci

Brygadzista to Menedżer, osoba, która sprawuje nadzór nad brygadą robotników. Do głównych obowiązków tego pracownika należy, m.in.: organizacja i koordynacja pracy podległych pracowników, rozliczanie pracowników z przepracowanych godzin, koordynacja i ustalenia robót z kierownictwem, kontrola nad powierzonym mieniem przedsiębiorstwa oraz kontrola przestrzegania zasad BHP. Osoba pozostająca na tym stanowisku powinna służyć wsparciem merytorycznym pracownikom oraz stać w pierwszej linii kontaktu kierownictwa z pracownikami. 

Na szkolenie zapraszamy:

 • brygadzistów
 • mistrzów
 • liderów
 • kierowników produkcji

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie