Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH – warsztaty polecane w formule zamkniętej

Szkolenie w sposób warsztatowy wdroży uczestników do stosowania metod mapowania, modelowania i doskonalenia procesów we własnej organizacji.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zdobycie umiejętności identyfikacji i mapowania procesów we własnej organizacji, dokumentowania ich funkcjonowania i standaryzacji
 • Poznanie przykładowych narzędzi informatycznych do mapowania i modelowania procesów – Bizagi Process Modeller
 • Zdobycie umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach
 • Zdobycie wiedzy o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności

Szkolenie w sposób warsztatowy wdroży uczestników do stosowania metod mapowania, modelowania i doskonalenia procesów we własnej organizacji.

Program szkolenia

I Dzień 

 1. Procesowy model zarządzania organizacją

 • Procesowy model zarządzania – opis
 • Pojęcie strumienia wartości – czynności VA i NVA
 • Mapowanie procesów z wykorzystaniem metod BPMN i VSM – analiza przykładowych map
 • Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa sprawności (capability) procesów (mapowanie procesów metodą SIPOC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC)
 • TOC – podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks” w procesach

2. Analiza przykładowych map procesów biznesowych

 • Znaczenie symboli wykorzystywanych do tworzenia map procesów w różnych metodach – BPMN i VSM
 • Diagramy procesów i workflow:
  • diagramy przepływowe top-down
  • diagramy blokowe
  • activity charts
  • diagramy workflow
  • diagramy przepływowe cross-functional
 • Wyjaśnienie głównych elementów struktury diagramów procesów:
  • Przepływ produktów i usług
  • Przepływ informacji
  • Przepływ decyzji
  • Punkty pomiaru efektywności
 • Analiza map inwentaryzujących procesy (present state) i map doskonalących procesy (future state) dla przykładowych procesów biznesowych.

Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład.


II Dzień

1. Tworzenie map inwentaryzujących dla przykładowych procesów z organizacji uczestników – warsztaty

 • Wybór procesów do ewaluacji
 • Identyfikacja głównych elementów struktury procesów – diagram Żółwia:
  • Przepływu produktów i usług
  • Zasobów
  • Sposobów i punktów pomiaru efektywności
 • Identyfikowanie zasobów procesów i podprocesów:
  • Osobowych
  • Technicznych/sprzętowych
  • Informacyjnych
  • Materiałowych
 • Obliczanie czasów cykli dla procesów i podprocesów
 • Analiza czasu dostępnego w poszczególnych procesach i podprocesach
 • Rysowanie map wybranych procesów

2. Doskonalenie przykładowego procesu

 • Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards
 • Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC
 • Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3
 • Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement

Zastosowane metody: wykład, dyskusja,  case studies, ćwiczenia – warsztaty, symulacje.

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusja
 • case studies
 • ćwiczenia – warsztaty
 • ćwiczenia indywidualne – warsztaty
 • symulacje

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie