PLANER
logotyp-prestige-eck

Człowiek, który zgadza się ze wszys­tki­mi, nie zasługu­je na to, by kto­kol­wiek się z nim zgadzał.Winston Churchill

Menu

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH – warsztaty polecane w formule zamkniętej

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Zdobycie umiejętności identyfikacji i mapowania procesów we własnej organizacji, dokumentowania ich funkcjonowania i standaryzacji
 • Poznanie przykładowych narzędzi informatycznych do mapowania i modelowania procesów – Bizagi Process Modeller
 • Zdobycie umiejętności zbierania danych dla celów mapowania i modelowania procesów
 • Zdobycie umiejętności identyfikowania obszarów problemowych i potencjału doskonalenia w istniejących w organizacji procesach
 • Zdobycie wiedzy o sposobach doskonalenia procesów i poprawie ich sprawności

Szkolenie w sposób warsztatowy wdroży uczestników do stosowania metod mapowania, modelowania i doskonalenia procesów we własnej organizacji.

Program szczegółowy szkolenia

I Dzień 

 1. Procesowy model zarządzania organizacją

 • Procesowy model zarządzania – opis
 • Pojęcie strumienia wartości – czynności VA i NVA
 • Mapowanie procesów z wykorzystaniem metod BPMN i VSM – analiza przykładowych map
 • Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa sprawności (capability) procesów (mapowanie procesów metodą SIPOC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC)
 • TOC – podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks” w procesach

2. Analiza przykładowych map procesów biznesowych

 • Znaczenie symboli wykorzystywanych do tworzenia map procesów w różnych metodach – BPMN i VSM
 • Diagramy procesów i workflow:
  • diagramy przepływowe top-down
  • diagramy blokowe
  • activity charts
  • diagramy workflow
  • diagramy przepływowe cross-functional
 • Wyjaśnienie głównych elementów struktury diagramów procesów:
  • Przepływ produktów i usług
  • Przepływ informacji
  • Przepływ decyzji
  • Punkty pomiaru efektywności
 • Analiza map inwentaryzujących procesy (present state) i map doskonalących procesy (future state) dla przykładowych procesów biznesowych.

Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład.


II Dzień

1. Tworzenie map inwentaryzujących dla przykładowych procesów z organizacji uczestników – warsztaty

 • Wybór procesów do ewaluacji
 • Identyfikacja głównych elementów struktury procesów – diagram Żółwia:
  • Przepływu produktów i usług
  • Zasobów
  • Sposobów i punktów pomiaru efektywności
 • Identyfikowanie zasobów procesów i podprocesów:
  • Osobowych
  • Technicznych/sprzętowych
  • Informacyjnych
  • Materiałowych
 • Obliczanie czasów cykli dla procesów i podprocesów
 • Analiza czasu dostępnego w poszczególnych procesach i podprocesach
 • Rysowanie map wybranych procesów

2. Doskonalenie przykładowego procesu

 • Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards
 • Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC
 • Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3
 • Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement

Zastosowane metody: wykład, dyskusja,  case studies, ćwiczenia – warsztaty, symulacje.

Metody szkoleniowe
 • wykład
 • dyskusja
 • case studies
 • ćwiczenia – warsztaty
 • ćwiczenia indywidualne – warsztaty
 • symulacje
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania