Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

LEAN W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ I LOGISTYCE – optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

Trening służy usprawnieniu funkcjonowania gospodarki magazynowej w procesie realizacji wymagań klienta wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Pojęcie klienta jest bezpośrednio postrzegane z perspektywy zasad Lean. W tym kontekście – zupełnie czym innym staje się magazyn obsługujących dany kanał dystrybucji, czym innym wysoko rotujący zapas przy-stanowiskowy obsługujący danego operatora czy maszynę – wreszcie czym innym zapas wspierający w pracy dział techniczny, utrzymania ruchu. Obok pryncypiów Lean zajęcia bezpośrednio i na przykładach prezentują użycie RFID dla Poka-Yoke, kodów kreskowych, zasad i rozwiązań WMS (Warehouse Management System), planowania i nadzorowania realizacji workflow w procesach magazynowych, jak i transportu wewnętrznego. Dla podniesieniu poziomu wydajności stosuje się również monitorowanie bieżących ograniczeń, niezależnie czy odnosi się to do zasobów ludzkich czy zasobów technicznych.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Umiejętne planowanie layot’u magazynu i stref magazynowych np. w procesie wytwórczym
 • Poprawienie współpracy gospodarki magazynowej z zaopatrzeniem i produkcją – wsparcie realizacji z sukcesem działań wytwórczych
 • Określenie priorytetów wdrażania usprawnień w gospodarce magazynowej
 • Redukcja kosztów skojarzonych z funkcjonowaniem magazynów
 • Zoptymalizowanie procesów workflow magazynu np. kompletacja, wydawanie i przyjmowanie zapasu
 • Umiejętność prezentacji i wdrażania własnych/zespołowych pomysłów KAIZEN – 改 善
 • Zastosowanie Kanban (manualny i elektroniczny), supermarketów i one piece flow
 • Opanowanie algorytmów WMS
 • Wyliczanie wskaźników oceniających pracę magazynów
 • Umiejętność kalkulacji TCO (Total Cost of Ownership) dla magazynów
 • Skuteczne rozwiązania 5S+1S w gospodarce magazynowej
 • Stosowanie TPM w redukcji awarii, eliminacji wypadków w gospodarce magazynowej

Program szkolenia

Dzień 1

 1. Logistyczny umysł – uniwersalność myślenia o przepływie materiałów i informacji
  • Uniwersalny sposób myślenia o obsłudze klienta
  • Przyczyny zaburzenia procesu – pomocnicza rola gospodarki magazynowej
  • Zgodne lub sprzeczne cele działów – zawieranie konsensusu między sprzecznym wskaźnikami
 2. Fizyczne przykłady konkretnych magazynów – uwarunkowania dotyczące zasad przechowywania zapasów, branży, wymaganego poziomu dostępności, klienta zewnętrznego lub zewnętrznego
  • Uwarunkowania i specyfika branż
  • Rodzaje magazynów – przykłady (wady i zalety)
  • Powiązanie między gospodarką materiałową, zaopatrzeniem, produkcją, a magazynową
 3. Wskaźniki w ocenie działalności gospodarki magazynowej – SCOR (Supply Chain Operations Reference Model)
 4. Formułowanie zespołów KAIZEN – zarządzanie kreatywnością i motywacją
 5. Analiza gospodarki magazynowej – usprawnianie
  • Fizycznie wykorzystaj nie tylko powierzchnię, ale i kubaturę – analiza dostępnej przestrzeni magazynowej
  • Wskaż zasady kolejkowania ruchów magazynowych: FIFO, FEFO, numery seryjne …
  • Wyznacz miejsca pobierania i odkładania zapasów – zoptymalizuj proces pobierania i odkładania
  • Ustal zasady ewidencji ruchów magazynowych – dokumentacja
  • Podziel magazyn na strefy – pracuj nad layout’em
  • Określ możliwości automatyzacji planowania, realizacji i raportowania ruchów magazynowych (np. rachunkowość zarządcza) – WMS
 6. Rozwiązania typu WMS (Warehouse Management System)
 7. Beer Game (warsztat dla całej grupy) dla „pogodzenia” wskaźnika rotacji zapasu i poziomu obsługi klienta, co pomaga utrzymać i co pogarsza stabilność procesu?, prezentacja wyników warsztatu w formie graficznej na początku kolejnego dnia szkolenia

Dzień 2

 1. Metody prowadzenia analizy workflow w pracy magazynu – Lean
  • Klasyczne metody problem solving 5W, 5W+1H, Root-Cause Analysis
  • Layout i analiza spaghetti diagram
  • Użycie 7+1 obszarów strat
  • Mapowanie procesu Value Stream
 2. Implementacja 5S+1S w powiązaniu z Poka Yoke
 3. Rozwój TPM (z uwzględnieniem Autonomous i Planned Maintenance i wskaźnika OEE) dla redukcji awarii i eliminacji wypadków
 4. Rozwój Kanban, one piece flow, supermarketów – wsparcie JIT i JIS
  • Synchronizacja zaopatrzenia z produkcją
 5. Kalkulacja TCO (Total Cost of Ownership) dla magazynów
 6. Podsumowanie zajęć, sesja ocen, literatura i follow-up (praca domowa)

Metody szkoleniowe

 • Moderowany wykład
 • Case’y – studium przypadków
 • Ćwiczenia
 • Filmy
 • Warsztaty i symulacja
 • Wizualizacje wykonywane na tablecie są elektronicznie przekazywane po zajęciach uczestnikom

Adresaci

Grupa docelowa:

 • Pracownicy magazynów
 • Osoby zajmujące się rozwojem identyfikacji materiałowej
 • Zaangażowani w rozwój/implementację WMS
 • Pracownicy działów controlling’u

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie