PLANER

Kompromis: Takie dopasowanie sprzecznych interesów, które daje każdej stronie satysfakcję na myśl, że dostała to, czego nie powinna była dostać i że nie pozbawiono jej niczego, co jej się sprawiedliwie należało.Ambrose Bierce

Menu

LEAN W GOSPODARCE MAGAZYNOWEJ I LOGISTYCE – optymalizacja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów, usprawnienie przepływu towarów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Rozwój menedżerski, Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Umiejętne planowanie layot’u magazynu i stref magazynowych np. w procesie wytwórczym
 • Poprawienie współpracy gospodarki magazynowej z zaopatrzeniem i produkcją – wsparcie realizacji z sukcesem działań wytwórczych
 • Określenie priorytetów wdrażania usprawnień w gospodarce magazynowej
 • Redukcja kosztów skojarzonych z funkcjonowaniem magazynów
 • Zoptymalizowanie procesów workflow magazynu np. kompletacja, wydawanie i przyjmowanie zapasu
 • Umiejętność prezentacji i wdrażania własnych/zespołowych pomysłów KAIZEN – 改 善
 • Zastosowanie Kanban (manualny i elektroniczny), supermarketów i one piece flow
 • Opanowanie algorytmów WMS
 • Wyliczanie wskaźników oceniających pracę magazynów
 • Umiejętność kalkulacji TCO (Total Cost of Ownership) dla magazynów
 • Skuteczne rozwiązania 5S+1S w gospodarce magazynowej
 • Stosowanie TPM w redukcji awarii, eliminacji wypadków w gospodarce magazynowej
Adresaci szkolenia

Grupa docelowa:

 • Pracownicy magazynów
 • Osoby zajmujące się rozwojem identyfikacji materiałowej
 • Zaangażowani w rozwój/implementację WMS
 • Pracownicy działów controlling’u
Program szczegółowy szkolenia

Dzień 1

 1. Logistyczny umysł – uniwersalność myślenia o przepływie materiałów i informacji
  • Uniwersalny sposób myślenia o obsłudze klienta
  • Przyczyny zaburzenia procesu – pomocnicza rola gospodarki magazynowej
  • Zgodne lub sprzeczne cele działów – zawieranie konsensusu między sprzecznym wskaźnikami
 2. Fizyczne przykłady konkretnych magazynów – uwarunkowania dotyczące zasad przechowywania zapasów, branży, wymaganego poziomu dostępności, klienta zewnętrznego lub zewnętrznego
  • Uwarunkowania i specyfika branż
  • Rodzaje magazynów – przykłady (wady i zalety)
  • Powiązanie między gospodarką materiałową, zaopatrzeniem, produkcją, a magazynową
 3. Wskaźniki w ocenie działalności gospodarki magazynowej – SCOR (Supply Chain Operations Reference Model)
 4. Formułowanie zespołów KAIZEN – zarządzanie kreatywnością i motywacją
 5. Analiza gospodarki magazynowej – usprawnianie
  • Fizycznie wykorzystaj nie tylko powierzchnię, ale i kubaturę – analiza dostępnej przestrzeni magazynowej
  • Wskaż zasady kolejkowania ruchów magazynowych: FIFO, FEFO, numery seryjne …
  • Wyznacz miejsca pobierania i odkładania zapasów – zoptymalizuj proces pobierania i odkładania
  • Ustal zasady ewidencji ruchów magazynowych – dokumentacja
  • Podziel magazyn na strefy – pracuj nad layout’em
  • Określ możliwości automatyzacji planowania, realizacji i raportowania ruchów magazynowych (np. rachunkowość zarządcza) – WMS
 6. Rozwiązania typu WMS (Warehouse Management System)
 7. Beer Game (warsztat dla całej grupy) dla „pogodzenia” wskaźnika rotacji zapasu i poziomu obsługi klienta, co pomaga utrzymać i co pogarsza stabilność procesu?, prezentacja wyników warsztatu w formie graficznej na początku kolejnego dnia szkolenia

Dzień 2

 1. Metody prowadzenia analizy workflow w pracy magazynu – Lean
  • Klasyczne metody problem solving 5W, 5W+1H, Root-Cause Analysis
  • Layout i analiza spaghetti diagram
  • Użycie 7+1 obszarów strat
  • Mapowanie procesu Value Stream
 2. Implementacja 5S+1S w powiązaniu z Poka Yoke
 3. Rozwój TPM (z uwzględnieniem Autonomous i Planned Maintenance i wskaźnika OEE) dla redukcji awarii i eliminacji wypadków
 4. Rozwój Kanban, one piece flow, supermarketów – wsparcie JIT i JIS
  • Synchronizacja zaopatrzenia z produkcją
 5. Kalkulacja TCO (Total Cost of Ownership) dla magazynów
 6. Podsumowanie zajęć, sesja ocen, literatura i follow-up (praca domowa)
Metody szkoleniowe
 • Moderowany wykład
 • Case’y – studium przypadków
 • Ćwiczenia
 • Filmy
 • Warsztaty i symulacja
 • Wizualizacje wykonywane na tablecie są elektronicznie przekazywane po zajęciach uczestnikom
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

  Masz pytanie? Napisz do nas!

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (wymagane)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

  Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

  Szkolenie dostępne na zamówienie

  zapraszamyP

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

  Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

  FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Konkurencyjne ceny

  Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
  Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


  DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


  ·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


  Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

  Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


  Tekst alternatywny


  Źródło: Nowa definicja MŚP


  Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

  Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
  Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

  aktualne usługi

  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

  Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

  Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

   

   

  Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

  Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

  – wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
  – znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
  – zatrudnienia osób niepełnosprawnych
  – wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
  – wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
  – poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
  – uzyskanego wcześniej wsparcia

  Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

  Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

  SYLWIA JASIŃSKA
  – główny specjalista ds. organizacji szkoleń
  tel. (48) 32 738 51 91
  e-mail: Włącz javascript

  MAŁGORZATA KLIMAS
  – manager ds. kluczowych klientów
  tel. (48) 32 738 51 90
  tel. kom. 508 147 055
  e-mail: Włącz javascript

  AGATA NALEPA
  – młodszy specjalista ds. obsługi klienta
  tel. (48) 32 738 51 90
  e-mail: Włącz javascript

   

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania