Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

LEAN MANUFACTURING – system zarządzania oparty na przemyślanej i systematycznej redukcji strat w procesach oraz zaangażowaniu pracowników. 2-dniowe warsztaty z wykorzystaniem gry symulacyjnej.

A t u t y   s z k o l e n i a: • Interaktywny charakter szkolenia prowadzony w formie warsztatów przeplatanych grą symulacyjną • Wysokie kwalifikacje i bogate doświadczenie prowadzącego eksperta- praktyka • Koncentracja na wykorzystywaniu wiedzy w praktyce • Inspiracja pracowników do wdrożenia wiedzy w własnej firmie • Liczne przykłady wykorzystania narzędzi w innych organizacjach Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną. Gra symulacyjna polega na przedstawieniu różnicy w produkcji z zastosowaniem metody „pchaj” i metody „ciągnij” i składa się czterech faz procesu. Symulacja ta pozwoli uczestnikom szkolenia na zrozumienie na czym polega metoda „Just in Time”, jakie są wady i zalety tego systemu. W trakcie symulacji uczestnicy mają możliwość jednoczesnego uczestnictwa w procesie realizacji zlecenia, obserwowania jego przebiegu jak również konsekwencji wynikających z wad organizacyjnych i błędów decyzyjnych uczestników gry. Wprowadzenie LM wpłynie na odchudzenie zarządzania i eliminacje wszelkiego typu marnotrawstwa.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 •  zwiększenie efektywności pracy
 •  zaznajomienie ze strategią wdrażania metod redukcji kosztów 
 • maksymalizacja zysków w zakresie realizowanych procesów produkcji
 •  nabycie umiejętności eliminacji wszystkich strat w procesie zarządzania i wytwarzania
 • nabycie wiedzy o wdrażaniu systemów poprawy efektywności: TPM, 5S, logistyki wewnętrznej, SMED oraz Problem Solving

Szkolenie ma na celu umożliwienie uczestnikom warsztatu praktyczne przećwiczenie narzędzi Lean oraz materiału dydaktycznego:


• Zrozumienie struktury kosztów w firmie i ich wpływu na zysk
Poszukiwanie strat w procesach wytwarzania i magazynowania
• Prawidłowe zorganizowanie stanowiska pracy z wykorzystaniem systemu 5S
Efektywnego planowania produkcji metodą Kanban
Zrozumienie zasad prawidłowego przepływu materiału i informacji w przedsiębiorstwie produkcyjnym
• Poznanie sposobów zarządzania wizualnego i efektywnego sterowania procesem według prostych sygnałów


Korzyści dla przedsiębiorstwa:

 • 90% redukcji braków
 • wzrost zaangażowania pracowników w sprawy firmy
 • do 70% redukcji czasów przezbrojeń
 • 30% wzrost wydajności produkcji
 • do 60% redukcji zapasów i robót w toku
 • 15% redukcji powierzchni przedsiębiorstwa

Program szkolenia

1. Strategie i założenia Lean Manufacturing

 • „Lean Manufacturing” / „Szczupłe wytwarzanie” – przykłady zastosowania u liderów różnych branż
 • Muda to jest straty i marnotrawstwo w przedsiębiorstwie – systemy identyfikacji i redukcji
 • Etapowość wdrożenia Lean Manufacturing (LM) – wprowadzanie zmian w firmie
 • Ciągłe doskonalenie KAIZEN
 • Identyfikacja strat – 7 strat

Gra symulacyjna – część I


2. Wdrażanie systemu organizacji miejsca pracy – 5S

 • Promocja i ustalenie polityki wprowadzenia systemu 5”S” w zakładzie
 • Stworzenie planu wdrożenia programu 5”S”
 • Wyznaczenie obszarów, w których zostanie wdrażany system 5”S”
 • Omówienie procedur wdrożenia programu 5”S” krok po kroku – „Pięć kroków”

3. Skracanie czasu przezbrojeń SMED (Single Minute Exchange of Die)

 • Ogólne zasady systemu SMED i metodyka SMED’u
 • Etapy przygotowania operacji: przestawienie zewnętrzne i przestawienie wewnętrzne
 • Fundamentalne zasady SMED’u
 • Druki i formularze w procesie SMED’u
 • Analiza czynności w procesie SMED’u
 • Praktyki z różnych organizacji

4. VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy
 • Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego”- tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej

Gra symulacyjna – część II


5. Problem Solving

 • Praca w małych grupach – TPS – Team Problem Solving (twórcze rozwiązywanie problemów, diagram Ischikawy, zasada Pareto, burza mózgów – metoda Philips 632)
 • Wizualizacja osiągnięć pracy zespołu
 • Koło poprawy Deminga – PDCA
 • Narzędzie Jest/Nie jest

II dzień 6.  VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

 • Metodologia postępowania w VSM
 • Symbole i elementy graficzne mapy

Ćwiczenie „Mapa stanu obecnego”- tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej Gra symulacyjna – część III


7. Total Productive Maitenance (TPM)

 • Czym jest TPM
 • Określenie strategii TPM dla firmy
 • Rola Działu Utrzymania Ruchu

8. Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing

 • Przepływ jednej sztuki
 • System push a system pull
 • Czas taktu, czas cyklu
 • Balansowanie obciążenia
 • System Kanban

9. System poprawy produktywności TPM oraz inne narzędzia usprawniania

 • Sześć głównych strat
 • Wskaźnik efektywności TPM – efektywność wykorzystania maszyn – wskaźnik OEE
 • Obliczanie wskaźnika OEE
 • Samodzielne przeglądy – anomalia
 • Standardy czyszczenie i konserwacji
 • Metoda 5”W” – 5 x dlaczego? i „5W2H”
 • Burza mózgu
 • Diagram Ishikavy

Gra symulacyjna – część IV


11. Podsumowanie szkolenia

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • praca grupowa
 • gra symulacyjna
 • studia przypadków
 • dyskusja
 • zadania problemowe
 • burza mózgów

Szkolenie ma charakter warsztatowy i maksymalnie praktyczny w oparciu o  grę symulacyjną.

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do:

 • Managerów wyższego szczebla zarządzania produkcją
 • Dyrektorów działów produkcji i utrzymania ruchu
 • Szefów działów technologicznych i jakości
 • Pracowników działów przygotowania produkcji i utrzymania ruchu
 • Pracowników działów produkcyjno-technologicznych

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie