PLANER
logotyp-prestige-eck

Kreatywność to pozwolenie sobie na popełnianie błędów, sztuką zaś to wiedzieć, przy których błędach warto pozostaćScott Adams

Menu

LEAN MANUFACTURING – jeżeli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo było „szczupłe” i „elastyczne” oraz było zdolne do wejścia na drogę ciągłego doskonalenia, aby osiągnąć w firmie światowy poziom i pokonać konkurencję. 2-dniowe warsztaty z Master Black Beltem.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Produkcja, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

To pogłębienie wiedzy z zakresu metod i technik zapewniających optymalizację procesów produkcyjnych, aby przedsiębiorstwo było szczupłe i elastyczne oraz narzędzi stosowanych do analizy i eliminacji występujących problemów, aby uzyskać:

 • Doskonałą organizację procesów w przedsiębiorstwie
 • Wyeliminować straty i marnotrawstwo w procesach
 • Zmniejszyć awarie i mikropostoje
 • Uniknąć powstawania defektów
 • Skrócić czasy przezbrojeń maszyn
 • Unikać strat i marnotrawstwa
 • Rozwinąć kreatywność pracowników
 • Uruchomić projekty poprawy

 

Na szkolenie zapraszamy:

 • Przedstawicieli kadry kierowniczej odpowiedzialnej za optymalizację procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwach
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie produkcją, zarządzanie jakością, zakupy, zamówienia, procesy planowania, utrzymanie ruchu, zarządzanie grupą pracowników, realizacją procesów
  administracyjnych
 • Przedstawicieli średniego szczebla zarządzania
 • Pracowników działów produkcyjnych
Program szczegółowy szkolenia

Dzień I

Lean Manufacturing
– jeżeli chcesz, aby Twoje przedsiębiorstwo było „szczupłe” i „elastyczne”, pomożemy Ci wdrożyć:

1. 5S – jako wstęp do wszystkich popraw w firmie

 • pozbędziesz się nadmiernych zapasów i rzeczy zbędnych
 • uporządkujesz procesy i unikniesz marnotrawstwa
 • osiągniesz czystość na stanowiskach pracy
 • będziesz pracował z wykorzystaniem standardów
 • wprowadzając samodyscyplinę uzyskasz utrzymanie wyników

2. TPM (Total Productive Maintenance) – Autonomiczne Utrzymanie (Autonomous Maintenance)

 • wyspecyfikujesz wszystkie anomalie na urządzeniach
 • usuniesz miejsca trudnodostępne i przywrócisz stan początkowy maszyn
 • wyeliminujesz występujące awarie i zwiększysz zdolności produkcyjne maszyn
 • zmienisz zachowania pracowników przy urządzeniach
 • obniżysz koszty złej jakości i koszty jednostkowe wyrobu
 • wprowadzisz utrzymanie urządzeń oparte na standardach
 • osiągniesz zarządzanie maszynami przez pracowników produkcji

3. TPM (Total Productive Maintenance) – Utrzymanie Specjalistyczne (Professional Maintenance)

 • zapobiegniesz przedwczesnemu zużyciu maszyn i unikniesz ich degradacji
 • wydłużysz czas pomiędzy awariami i skrócisz czas usuwania awarii
 • wprowadzisz standardowe działania utrzymania ruchu
 • odkryjesz słabe strony maszyn i wydłużysz średnie zużycie komponentów
 • uzyskasz oszczędności części zamiennych
 • dostosujesz system utrzymania do klasy urządzeń
 • będziesz zarządzał kosztami utrzymania ruchu

4. KAIZEN (Ciągła Poprawa) – Dowiesz się jak działać w optyce PDCA

 • jak dobrać metodę adekwatną do występującego problemu?
 • jak zdefiniować problem i opisać zjawisko?
 • jak określać cele?
 • jakich narzędzi używać, aby określić źródłową przyczynę problemu?
 • jakie działania wdrażać, aby wyeliminować problem?
 • jak weryfikować wyniki?
 • jak utrzymywać, standaryzować i rozpowszechniać rezultaty?

5. SMED (Single Minute Exchange of Die) – Przezbrojenie w jednocyfrowej ilości minut

 • jak monitorować działania związane z wymianą narzędzi?
 • jak ustalać rozkład czasu przezbrojeń?
 • jak wprowadzać zmiany organizacyjne przy wymianach narzędzi?
 • jak modyfikować urządzenia, aby skrócić przezbrojenia?
 • jak dobierać zespoły do przezbrojeń?

Dzień II
– jeżeli chcesz wiedzieć gdzie ukrywają się Twoje straty i marnotrawstwo oraz jak je eliminować, a także jeżeli chcesz pokonać konkurencję i osiągnąć w firmie światowy poziom, to pomożemy Ci wdrożyć:

1. Value Stream Mappinng

 • jakie są zadania, cele i rodzaje logistyki?
 • jak przeprowadzić analizę sytuacji obecnej?
 • jak projektować wizję stanu przyszłego?
 • jak planować i wdrażać działania doskonalące?

2. Focus Improvement

 • Jak wybierać obszar do prowadzenia projektu poprawy?
 • Które straty atakować?
 • Jak ustalać tematy projektów?
 • Czy powołany lider projektu i odpowiedni dobór zespołu ma wpływ na odniesienie sukcesu?
 • Jak skutecznie prowadzić i monitorować działania poprawy?
 • Jakich narzędzi używać przy prowadzeniu projektów poprawy?
 • Jak rozpowszechniać zdobytą wiedzę i doświadczenia?

2. Narzędzia stosowane przy prowadzeniu projektów poprawy (teoria i ćwiczenia praktyczne)

 • Pareto i inne narzędzia określania priorytetów
 • 5G
 • 5W+1H
 • 4M (diagram Ishikawa) oraz 5Why
 • FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – Analiza Potencjalnych Przyczyn Usterek
 • X i QM Matrix, 5 warunków dla zera defektów
 • DOE (Design of Experiments) – Projektowanie Eksperymentów
 • Inne narzędzia statystyczne

Każdy z uczestników nabywa wiedzę z zakresu projektów poprawy i rozwiązuje zadany problem, co potwierdzane jest otrzymaniem certyfikatu PRESTIGE Europejskiego Centrum Kształcenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania