Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

Kaizen i 5S w praktyce

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Kaizen i 5S w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Kaizen
 • Poznanie narzędzi Kaizen i sposobów ich wykorzystania
 • Zdobycie umiejętności wdrażania Kaizen we własnym środowisku zawodowym
 • Przygotowanie do wdrożenia metody 5S we własnej organizacji

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

 • Kaizen jako część strategii Lean Manufacturing
 • Kaizen a CPI (Continual Performance Improvement)
 • Rola narzędzia PDCA/SDCA (Plan-Do-Check-Act/Standardize-Do-Check-Act) w Kaizen
 • 5 M (Manpower, Machines, Materials, Methods, Measurements) jako narzędzie zarządzania poprawą i utrzymaniem skuteczności procesów produkcyjnych

Zastosowane metody: dyskusja na forum, praca w grupach, wykład, case studies (mające na celu pokazanie poszczególnych Treście merytorycznych na przykładach)

2. Eliminacja strat

 • Typologia i omówienie podstawowych typów strat
 • Dziewięć podstawowych typów strat:
  • Nadprodukcja
  • Opóźnienia (oczekiwanie)
  • Straty w transporcie
  • Straty w przetwarzaniu
  • Nadmierne zapasy
  • Niepotrzebne czynności
  • Wadliwe produkty
  • Niewykorzystane zasoby
  • Źle wykorzystane zasoby
 • Eliminacja strat w drodze ciągłego udoskonalania:
  • Pomiar i wartościowanie
  • Technika 5 W (5xWhy)
  • Technika cause&effect – diagram Ishikawy
  • Standaryzacja i unifikacja
  • Symplifikacja, czyli upraszczanie procesów i procedur

Zastosowane metody: dyskusja na forum,  case studies, ćwiczenia indywidualne, mini-wykład.

3. 5S w organizacji stanowiska pracy

 • 5 S jako metoda poprawy i utrzymania właściwej organizacji stanowiska pracy
 • Elementy 5 S:
  • Sortowanie – odseparowanie rzeczy potrzebnych od niepotrzebnych
  • Systematyzacja – oznaczenie i takie usytuowanie wszystkich potrzebnych rzeczy, które umożliwi ich łatwe odnalezienie i odłożenie we właściwe miejsce po wykorzystaniu
  • Sprzątanie
  • Standaryzacja – ustalenie kształtu typowych czynności związanych z realizacją zadań produkcyjnych
  • Samodyscyplina – utrzymanie ciągłości stosowania zasad 5 S w drodze szkoleń i treningu
 • Wdrożenie 5 S
 • Pojęcie wizualnego zarządzania

Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład.

4. JIDOKA (Jakość wbudowana w procesy)

 • Wykrywanie anomalii
 • Niezwłoczne zatrzymanie procesu
 • Niezwłoczna naprawa lub korekta anomalii
 • Badanie przyczyny powstania anomalii
 • Wdrożenie przeciwdziałania

Zastosowane metody: mini-wykład, dyskusja, case studies, symulacje, ćwiczenia w parach.

 

Metody szkoleniowe

 • wykład
 • dyskusja na forum
 • case studies
 • praca w grupach
 • symulacje
 • ćwiczenia indywidualne
 • ćwiczenia w parach

Adresaci

Szkolenie, które zainspiruje do wprowadzania usprawnień w Twojej organizacji, przygotowania, wdrożenia i rozwoju systemu KAIZEN.  Zaprojektowane dla:

 • kierowników i dyrektorów firm
 • koordynatorów Kaizen
 • liderów zmiany
 • osób odpowiedzialnych za organizację KAIZEN
 • menedżerów lean
 • wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie narzędzi optymalizacyjnych m.in.: Lean, Kaizen, 5S.Warsztaty skierowane do osób zajmujących się optymalizacją procesów.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie