Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

EFEKTYWNE PLANOWANIE KOSZTÓW I ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ. OPTYMALNE ROZWIĄZANIA, NOWOCZESNE STRATEGIE.

Celem szkolenia jest przedstawienie systemów i metodologii oraz strategii dla uzyskania obniżki kosztów zarządzania produkcją oraz polepszenie standardów organizacji miejsca pracy.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Przedstawienie systemów i metodologii oraz strategii dla uzyskania obniżki kosztów zarządzania produkcją
 • Polepszenie standardów organizacji miejsca pracy

Program szkolenia

1. Strategiczne i taktyczne aspekty zarządzania produkcją

 • poziomy zarządzania produkcją
 • rozwój nowych produktów
 • techniczne przygotowanie produkcji
 • struktura systemu produkcyjnego
 • organizacja i sterowanie przepływem produkcji
 • nowoczesne metody sterowania produkcją
 • organizacja przestrzeni produkcyjnej

2. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym

 • klasyfikacja zapasów i sposoby zarządzania poszczególnymi kategoriami
 • struktura i wielkość zapasów
 • czynniki wpływające na wybór systemu kontroli zapasów
 • aspekty organizacyjne i ekonomiczne zapasów
 • prognozowanie popytu na wyroby
 • wybrane narzędzia zarządzania zapasami
 • ocena efektywności zarządzania zapasami
 • czynniki zapobiegające powstaniu zbędnych zapasów

3. Planowanie i organizacja produkcji – hierachia planów

 • określenie partii produkcyjnych
 • produkcja krótkoseryjna / stała
 • określenie cyklu produkcyjnego wyrobu gotowego
 • informatyczne wspomaganie zarządzania produkcją

4. Planowanie zasobów produkcyjnych – „planowanie potrzeb” MRPII (Material Requirements Planning)

 • popyt zależny i niezależny
 • planowanie zapotrzebowania materiałowego MRP
 • planowanie zapotrzebowania dystrybucji DRP
 • harmonogramowanie spływu produkcji MPS
 • planowanie zasobów wytwórczych MRPII
 • efekty stosowania systemu MRPII

5. Optymalizacja kosztów- praktyczne rozwiązania

 • wyliczenie i planowanie kosztów produkcji
  • kalkulacja kosztów własnych przedsiębiorstwa
  • analiza kosztów zaopatrzenia – kalkulacja zużycia materiałów w zależności od wielkości produkcji
  • koszty pracy – bezpośrednie i pośrednie
  • kalkulacja kosztów produktów finalnych
  • nowoczesne metody optymalizacji procesu produkcyjnego
  • rentowność produktów
  • jak zwiększyć zyski przedsiębiorstwa?

6. Wewnętrzna kontrola produkcji a zarządzanie ryzykiem – definiowanie poziomów krytycznych dla podstawowych procesów produkcyjnych

 • szczegółowa analiza realizacji planu produkcji
 • weryfikacja założeń kalkulacyjnych
 • procesy wymagające zarządzania ryzykiem
 • metody wczesnej identyfikacji zagrożeń oraz czynników ryzyka
 • metody szacowania i monitorowania ryzyka

7. Wskaźniki efektywności zarządzania produkcją

 • metody mierzenia efektywności zarządzania produkcją
 • Kluczowe Wskaźniki Efektywności – KPI

8. Przykłady stosowania nowoczesnych metod zarządzania produkcją

 • SMED – zespołowa redukcja czasu przezbrojenia maszyn
  • ogólne zasady systemu SMED i metodyka SMED’u
  • analiza czynności w procesie SMED’u
 • „5”S” – Sortowanie, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodoskonalenie
 • KAZEIN – ciągłe doskonalenie
 • TPM – ZERO usterek maszyn, ZERO wad, ZERO wypadków
 • JiT – zsynchronizowanie zaopatrzenia z produkcją
  • „siedem zero” czyli wytwarzanie bez strat
  • porównanie systemów „ciągnij” i „pchaj”
  • na czym polega system „pchaj”?
  • na czym polega system „ciągnij”?
 • metodologia KANBAN
  • zasady wprowadzania systemu Kanban
  • zalety, wady i ograniczenia systemu Kanban
  • procedura wdrażania systemu Kanban

9. Nowoczesne zarządzanie zespołem w procesie produkcyjnym

 • rola kierownictwa w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • kształtowanie nawyków pracowników nastawionych na stałe udoskonalanie
 • organizacja miejsca pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym
 • motywowanie pracowników
 • rola małych grup w procesie zarządzania produkcją
 • zorientowany na ludzi program poprawy produktywności
 • zasady budowania organizacji procesowej

10. Zarządzanie Gospodarką magazynową i transportem wewnętrznym

 • usprawnianie procesu magazynowania
 • efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej
 • zastosowanie automatycznej identyfikacji
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie
 • systemy informatyczne wspomagające zarządzanie magazynem i transportem wewnętrznym

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie