Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH. Najważniejsze i najnowsze zmiany w KSH.

Zaprezentowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem zarządów spółek kapitałowych, w szczególności sposobów podejmowania uchwał, zasad reprezentacji spółek oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków władz Zaprezentowanie zagadnień związanych z wykonywaniem nadzoru w spółkach kapitałowych oraz instrumentów ochrony wspólników i akcjonariuszy Szkolenie adresowane…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zaprezentowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem zarządów spółek kapitałowych, w szczególności sposobów podejmowania uchwał, zasad reprezentacji spółek oraz zagadnień związanych z odpowiedzialnością członków władz
 • Zaprezentowanie zagadnień związanych z wykonywaniem nadzoru w spółkach kapitałowych oraz instrumentów ochrony wspólników i akcjonariuszy

Szkolenie adresowane jest do członków zarządów i rad nadzorczych, a także wspólników i akcjonariuszy w spółkach kapitałowych.

Program szkolenia

I. ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2008 r.

 • Zasady transgranicznego łączenia się spółek
 • Postępowanie związane z transgranicznym połączeniem
 • Ochrona praw wierzycieli
 • Zasady uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego łączenia się spółek
 • Modyfikacje w zakresie połączeń krajowych

2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2008 r.

 • Możliwość odstąpienia od badania biegłego rewidenta w przypadku wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółki akcyjnej
 • Dopuszczalność finansowania nabycia albo objęcia akcji w spółce akcyjnej
 • Zmiany w zakresie nabywania akcji własnych spółki
 • Zmiana postępowania konwokacyjnego przy obniżaniu kapitału zakładowego spółki akcyjnej

3. Ustawa z 23 października 2008 r.

 • Zmiany w przepisach dotyczących spółek osobowych
 • Zmiana minimalnego kapitału zakładowego spółek kapitałowych i konsekwencje tej zmiany dla obrotu gospodarczego
 • Pozostałe zmiany w kodeksie spółek handlowych

4. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r.

 • Zmiana zasad zwoływania walnych zgromadzeń
 • Prawo do uczestnictwa na walnym zgromadzeniu spółki publicznej w świetle nowej regulacji prawnej
 • Odbywanie walnych zgromadzeń spółek publicznych
 • Zasady wykonywania prawa głosu
 • Pozostałe zmiany w kodeksie spółek handlowych

II. FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

1. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Zasady powoływani i odwoływania członków władz spółki
 • Kadencja i wygaśnięcie mandatu
 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu
 • Domniemanie kompetencji zarządu
 • Prowadzenie spraw spółki – zasady kodeksowe i dopuszczalne modyfikacje umowne
 • Regulamin zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Reprezentowanie spółki przez zarząd oraz możliwość ustanowienia pełnomocnika lub prokurenta

2. Zarząd spółki akcyjnej

 • Powoływanie i odwoływanie członków zarządu
 • Zasada kolegialności działania zarządu spółki akcyjnej
 • Zasady reprezentacji spółki akcyjnej
 • Kompetencje zarządu związane z podwyższeniem i obniżeniem kapitału

3. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej
 • Sposób działania rady nadzorczej
 • Zakaz łączenia funkcji
 • Kompetencje nadzorcze i kontrolne

4. Rada nadzorcza w spółce akcyjnej

 • Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej
 • Sposób działania rady nadzorczej
 • Kompetencje nadzorcze
 • Szczególna pozycja członka rady nadzorczej spółki akcyjnej wybranego grupami

5. Prawo indywidualnej kontroli w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 • Zasady wykonywania kontroli
 • Ochrona interesów wspólników

6. Prawo do informacji na walnym zgromadzeniu

 • Prawo do informacji podczas obrad walnego zgromadzenia
 • Prawo do informacji poza walnym zgromadzeniem

7. Prawa mniejszości w spółkach kapitałowych

 • Prawo żądania zwoływania zgromadzeń
 • Prawo żądania powołania biegłego rewidenta

8. Actio pro socio – prawo do wytoczenia powództwa o odszkodowanie na rzecz spółki

9. Odpowiedzialność członków władz spółek w kodeksie spółek handlowych

 • Odpowiedzialność cywilnoprawna
 • Odpowiedzialność karna

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie