Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

ZAGADNIENIA PROCESU BUDOWLANEGO W PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE w świetle zmian Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych – AKTUALNY STAN PRAWNY

Zapoznanie z zagadnieniami prawnymi i wymaganiami przy realizacji procesu inwestycyjnego osób pełniących samodzielne funkcje techniczne (projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego) wraz ze wzorami wniosków inwestora, postanowieniami i decyzjami właściwych organów.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zapoznanie z zagadnieniami prawnymi i wymaganiami przy realizacji procesu inwestycyjnego osób pełniących samodzielne funkcje techniczne (projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego) wraz ze wzorami wniosków inwestora, postanowieniami i decyzjami właściwych organów.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)
 • Inwestorzy budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz developerzy budujący na sprzedaż domy i mieszkania
 • Przedsiębiorcy budowlani
 • Spółdzielnie mieszkaniowe i firmy TBS
 • Nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski
 • Właściwe organy administracyjno – budowlane i nadzoru budowlanego

Program szkolenia

1. Prawo budowlane

 • Prawo budowlane po nowelizacji 11 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 1126)
 • Wymagania podstawowe w projektowaniu i budowaniu
 • Przepisy techniczno – budowlane a Polskie Normy
 • Wymagania projektowe – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane

2. Uczestnicy procesu budowlanego

 • Kwalifikacje zawodowe uczestników procesu budowlanego
 • Uprawnień budowlanych po 1995 r.
 • Uprawnienia budowlane w latach 1928 – 1994 r.
 • Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego

3. Faza przygotowania inwestycji budowlanej

 • Informacje o uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Mapy geodezyjne zasadnicze
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Dokument potwierdzający prawo do terenu na cele budowlane
 • Warunki techniczne (wniosek) przyłączenia obiektu do sieci i dróg
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska

4. Dokumentacja projektowa w świetle Prawa budowlanego

 • Projekt budowlany (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektu budowlanego (koordynacja sieci i uzbrojenia terenu przez starostę)
 • Sprawdzanie projektu budowlanego
 • Odstępstwa istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego
 • Zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę
 • Remonty obiektów wymagające zgłoszenia (dokumentacja, wniosek)
 • Rozbiórka obiektów budowlanych (dokumentacja, wniosek)

5. Faza budowy – realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego

 • Proces budowlany – schemat z podziałem na etapy
 • Przebieg procesu budowlanego i wymagane procedury (wzory wniosków, oświadczeń i decyzji)
  • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
  • Rozpoczęcie budowy – przejęcie terenu budowy, prace przygotowawcze i tablica informacyjna
  • Plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (BIOZ)
  • Dziennik budowy – prowadzenie, wpisy, terminy
  • Dokumentacja i organizacja budowy
  • Realizacja robot budowlanych – odstępstwa istotne, protokoły
  • Wstrzymanie i wznowienie robót budowlanych
  • Odbiory częściowe i końcowe
  • Cykle realizacji inwestycji
  • Rozliczenie robót lub budowy
  • Zawiadomienie o zakończeniu budowy
  • Pozwolenie na użytkowanie obiektu
  • Obowiązkowa kontrole budowy
  • Kary i procedury legalizacyjne

6. Umowy w procesie budowlanym

 • Umowa o prace projektowe
 • Umowy na roboty budowlane z przetargu i z wyboru ofert (zasady odpowiedzialności wykonawcy za usterki i wady oraz gwarancje)
 • Umowa o nadzór inwestorski

7. Odpowiedzialność osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w procesie inwestycyjnym

 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Odpowiedzialność karna

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie