PLANER

Dedykowane szkolenia odpowiadające na indywidualne potrzeby klienta to nasza specjalność.PRESTIGE ECK

Menu

ZAGADNIENIA PROCESU BUDOWLANEGO W PROJEKTOWANIU I WYKONAWSTWIE w świetle zmian Prawa budowlanego i przepisów wykonawczych – AKTUALNY STAN PRAWNY

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie z zagadnieniami prawnymi i wymaganiami przy realizacji procesu inwestycyjnego osób pełniących samodzielne funkcje techniczne (projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego) wraz ze wzorami wniosków inwestora, postanowieniami i decyzjami właściwych organów.

Adresaci szkolenia:

 • Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)
 • Inwestorzy budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz developerzy budujący na sprzedaż domy i mieszkania
 • Przedsiębiorcy budowlani
 • Spółdzielnie mieszkaniowe i firmy TBS
 • Nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski
 • Właściwe organy administracyjno – budowlane i nadzoru budowlanego
Program szczegółowy szkolenia

1. Prawo budowlane

 • Prawo budowlane po nowelizacji 11 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 1126)
 • Wymagania podstawowe w projektowaniu i budowaniu
 • Przepisy techniczno – budowlane a Polskie Normy
 • Wymagania projektowe – warunki techniczne jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane

2. Uczestnicy procesu budowlanego

 • Kwalifikacje zawodowe uczestników procesu budowlanego
 • Uprawnień budowlanych po 1995 r.
 • Uprawnienia budowlane w latach 1928 – 1994 r.
 • Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego

3. Faza przygotowania inwestycji budowlanej

 • Informacje o uwarunkowaniach i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Mapy geodezyjne zasadnicze
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Dokument potwierdzający prawo do terenu na cele budowlane
 • Warunki techniczne (wniosek) przyłączenia obiektu do sieci i dróg
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska

4. Dokumentacja projektowa w świetle Prawa budowlanego

 • Projekt budowlany (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133) zgodnie z art. 34 ustawy Prawo budowlane
 • Opiniowanie i uzgadnianie projektu budowlanego (koordynacja sieci i uzbrojenia terenu przez starostę)
 • Sprawdzanie projektu budowlanego
 • Odstępstwa istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego
 • Zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę
 • Remonty obiektów wymagające zgłoszenia (dokumentacja, wniosek)
 • Rozbiórka obiektów budowlanych (dokumentacja, wniosek)

5. Faza budowy – realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego

 • Proces budowlany – schemat z podziałem na etapy
 • Przebieg procesu budowlanego i wymagane procedury (wzory wniosków, oświadczeń i decyzji)
  • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
  • Rozpoczęcie budowy – przejęcie terenu budowy, prace przygotowawcze i tablica informacyjna
  • Plan bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (BIOZ)
  • Dziennik budowy – prowadzenie, wpisy, terminy
  • Dokumentacja i organizacja budowy
  • Realizacja robot budowlanych – odstępstwa istotne, protokoły
  • Wstrzymanie i wznowienie robót budowlanych
  • Odbiory częściowe i końcowe
  • Cykle realizacji inwestycji
  • Rozliczenie robót lub budowy
  • Zawiadomienie o zakończeniu budowy
  • Pozwolenie na użytkowanie obiektu
  • Obowiązkowa kontrole budowy
  • Kary i procedury legalizacyjne

6. Umowy w procesie budowlanym

 • Umowa o prace projektowe
 • Umowy na roboty budowlane z przetargu i z wyboru ofert (zasady odpowiedzialności wykonawcy za usterki i wady oraz gwarancje)
 • Umowa o nadzór inwestorski

7. Odpowiedzialność osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w procesie inwestycyjnym

 • Odpowiedzialność cywilna
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Odpowiedzialność zawodowa
 • Odpowiedzialność karna
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania