Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH w świetle obowiązujących przepisów

Zapoznanie z zagadnieniami prawnymi i wymaganiami przy realizacji procesu inwestycyjnego wraz ze wzorami wniosków inwestora, postanowieniami i decyzjami właściwych organów.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Zapoznanie z zagadnieniami prawnymi i wymaganiami przy realizacji procesu inwestycyjnego wraz ze wzorami wniosków inwestora, postanowieniami i decyzjami właściwych organów.

Adresaci szkolenia:

 • Inwestorzy budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz developerzy budujący na sprzedaż domy i mieszkania
 • Przedsiębiorcy budowlani
 • Spółdzielnie mieszkaniowe i firmy TBS
 • Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)
 • Nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski
 • Właściwe organy administracyjno – budowlane i nadzoru budowlanego

Program szkolenia

1. Przepisy prawne w realizacji inwestycji

 • Ustawa Prawo budowlane
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych

2. Uwarunkowania realizacji inwestycji

 • Przepisy techniczno-budowlane i zasady wiedzy technicznej
 • Warunki techniczne w projektowaniu i budowaniu
 • Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego
 • Kwalifikacje zawodowe uczestników procesu budowlanego
 • Odpowiedzialność osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
 • Organy właściwe w procesie budowlany

3. Proces inwestycyjny w świetle przepisów prawnych

 • Proces inwestycyjny w zamówień publicznych
 • Proces budowlany w świetle ustawy Prawa budowlane
 • Wymagania podstawowe na etapie budowania

4. Fazy przygotowania inwestycji budowlanych

 • Informacja o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zamówienie map geodezyjnych
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko „Raport”
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji i zagospodarowania terenu
 • Dokument potwierdzający prawo do terenu na cele budowlane
 • Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci i dróg

5. Faza projektowania – dokumentacja inwestycji

 • Projekt budowlany
 • Dokumentacja projektowa
 • Opinie i uzgodnienia projektu budowlanego
 • Odstępstwa istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego
 • Wady techniczne i prawne projektu budowlanego
 • Projekt organizacji robót budowlanych
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

6. Faza administracyjno – prawna

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
 • Sprawdzanie formalne projektu budowlanego
 • Decyzja o pozwolenia na budowę
 • Budowa i roboty budowlane wymagające zgłoszenia
 • Pozwolenie lub zgłoszenie na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego

7. Faza budowy

 • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • Powołanie kierownika budowy
 • Dokumentacja i organizacja placu budowy
 • Realizacja budowy zgodnie z procesem budowlanym

8. Faza oddawania obiektu do użytkowania

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy
 • Certyfikacja wyrobów budowlanych na budowie
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
 • Kontrola obowiązkowa na budowie
 • Opłaty i kary legalizacyjne
 • Decyzja o użytkowanie obiektu budowlanego

9. Zlecenia i umowy w procesie budowlanym

 • Zlecenia na roboty budowlane i usługi
 • Umowy w procesie budowlanym
 • Zasady rozliczenia robót (kosztorysy)

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie