PLANER

W konfrontacji strumienia ze skałą zawsze wygrywa strumień, nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.

Menu

REALIZACJA INWESTYCJI BUDOWLANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH w świetle obowiązujących przepisów

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zapoznanie z zagadnieniami prawnymi i wymaganiami przy realizacji procesu inwestycyjnego wraz ze wzorami wniosków inwestora, postanowieniami i decyzjami właściwych organów.

Adresaci szkolenia:

 • Inwestorzy budownictwa ogólnego i przemysłowego oraz developerzy budujący na sprzedaż domy i mieszkania
 • Przedsiębiorcy budowlani
 • Spółdzielnie mieszkaniowe i firmy TBS
 • Osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (projektant, kierownik budowy, inspektor nadzoru, rzeczoznawca budowlany)
 • Nadzór techniczny specjalistyczny i inwestorski
 • Właściwe organy administracyjno – budowlane i nadzoru budowlanego
Program szczegółowy szkolenia

1. Przepisy prawne w realizacji inwestycji

 • Ustawa Prawo budowlane
 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa Prawo zamówień publicznych

2. Uwarunkowania realizacji inwestycji

 • Przepisy techniczno-budowlane i zasady wiedzy technicznej
 • Warunki techniczne w projektowaniu i budowaniu
 • Obowiązki i prawa uczestników procesu budowlanego
 • Kwalifikacje zawodowe uczestników procesu budowlanego
 • Odpowiedzialność osób pełniących samodzielne funkcje techniczne
 • Organy właściwe w procesie budowlany

3. Proces inwestycyjny w świetle przepisów prawnych

 • Proces inwestycyjny w zamówień publicznych
 • Proces budowlany w świetle ustawy Prawa budowlane
 • Wymagania podstawowe na etapie budowania

4. Fazy przygotowania inwestycji budowlanych

 • Informacja o zagospodarowaniu przestrzennym
 • Zamówienie map geodezyjnych
 • Dokumentacja geologiczno-inżynierska
 • Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko „Raport”
 • Decyzja o ustaleniu lokalizacji i zagospodarowania terenu
 • Dokument potwierdzający prawo do terenu na cele budowlane
 • Warunki techniczne przyłączenia obiektu do sieci i dróg

5. Faza projektowania – dokumentacja inwestycji

 • Projekt budowlany
 • Dokumentacja projektowa
 • Opinie i uzgodnienia projektu budowlanego
 • Odstępstwa istotne od zatwierdzonego projektu budowlanego
 • Wady techniczne i prawne projektu budowlanego
 • Projekt organizacji robót budowlanych
 • Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

6. Faza administracyjno – prawna

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę
 • Sprawdzanie formalne projektu budowlanego
 • Decyzja o pozwolenia na budowę
 • Budowa i roboty budowlane wymagające zgłoszenia
 • Pozwolenie lub zgłoszenie na remont lub rozbiórkę obiektu budowlanego

7. Faza budowy

 • Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych
 • Powołanie kierownika budowy
 • Dokumentacja i organizacja placu budowy
 • Realizacja budowy zgodnie z procesem budowlanym

8. Faza oddawania obiektu do użytkowania

 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy
 • Certyfikacja wyrobów budowlanych na budowie
 • Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego
 • Kontrola obowiązkowa na budowie
 • Opłaty i kary legalizacyjne
 • Decyzja o użytkowanie obiektu budowlanego

9. Zlecenia i umowy w procesie budowlanym

 • Zlecenia na roboty budowlane i usługi
 • Umowy w procesie budowlanym
 • Zasady rozliczenia robót (kosztorysy)
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania