PLANER

Zatrudniając pracownika, zatrudnia się zawsze całego człowieka. Nie można zatrudnić rąk do pracy, razem z nimi przychodzi ich właściciel.Peter F. Drucker

Menu

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY. BUDOWA, ROBOTY BUDOWLANE, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA W OBIEKTACH UŻYTKOWANYCH. Szkolenie obejmuje 8 godzin w ramach doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

I. PROCES INWESTYCYJNY – ETAP I

USTALENIE ZAKRESU ROBÓT, RODZAJ PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, ICH ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – prawo miejscowe podstawą lokalizacji inwestycji i wykonywania robót budowlanych

2. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, warunki decyzji
 • Zmiana sposobu użytkowania

II. PROCES INWESTYCYJNY – ETAP II

PROCES BUDOWLANY

1. Podstawowe definicje z prawa budowlanego

 • Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont
 • Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury
 • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
 • Rozpoczęcie robót budowlanych
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

 • Obowiązki inwestora
 • Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie
 • Odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy

3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 • Wniosek o pozwolenie na budowę
 • Pozwolenie na budowę
 • Zgłoszenie robót budowlanych
 • Dziennik budowy
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
 • Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym

4. Samowola budowlana i jej konsekwencje

 • Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę
 • Budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu
 • Samowolne wykonywanie robót budowlanych
 • Istotne odstąpienie od projektu budowlanego lub pozwolenia na budowę
 • Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
 • Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

 • Zakończenie budowy
 • Zgłoszenie obiektu do użytkowania
 • Wymagane dokumenty – wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • Zakres obowiązkowej kontroli
 • Pozwolenie na użytkowanie
 • Użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót

6. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 • Dokumenty niezbędne do zgłoszenia
 • Zgłoszenie

7. Panel dyskusyjny

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania