Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY. BUDOWA, ROBOTY BUDOWLANE, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA W OBIEKTACH UŻYTKOWANYCH.Szkolenie obejmuje 8 godzin w ramach doskonalenia zawodowego zarządców nieruchomości.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

I. PROCES INWESTYCYJNY – ETAP I

USTALENIE ZAKRESU ROBÓT, RODZAJ PLANOWANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, ICH ZGODNOŚĆ Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – prawo miejscowe podstawą lokalizacji inwestycji i wykonywania robót budowlanych

2. Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

 • Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego lub ustalania warunków zabudowy: zawartość wniosku, przebieg postępowania, warunki decyzji
 • Zmiana sposobu użytkowania

II. PROCES INWESTYCYJNY – ETAP II

PROCES BUDOWLANY

1. Podstawowe definicje z prawa budowlanego

 • Roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont
 • Obiekty budowlane: budynki, budowle, obiekty małej architektury
 • Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
 • Rozpoczęcie robót budowlanych
 • Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

2. Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

 • Obowiązki inwestora
 • Obowiązki uprawnionych uczestników procesu budowlanego: projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
 • Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu budowlanego: projekt zamienny, zmiany w projekcie
 • Odpowiedzialność zawodowa osób uprawnionych: projektanta i kierownika budowy

3. Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

 • Wniosek o pozwolenie na budowę
 • Pozwolenie na budowę
 • Zgłoszenie robót budowlanych
 • Dziennik budowy
 • Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych
 • Pozwolenie na wykonanie robót budowlanych w obiekcie zabytkowym

4. Samowola budowlana i jej konsekwencje

 • Budowa obiektu bez pozwolenia na budowę
 • Budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu
 • Samowolne wykonywanie robót budowlanych
 • Istotne odstąpienie od projektu budowlanego lub pozwolenia na budowę
 • Wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami
 • Wykonywanie robót budowlanych pomimo ich wstrzymania

5. Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

 • Zakończenie budowy
 • Zgłoszenie obiektu do użytkowania
 • Wymagane dokumenty – wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • Zakres obowiązkowej kontroli
 • Pozwolenie na użytkowanie
 • Użytkowanie obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót

6. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

 • Dokumenty niezbędne do zgłoszenia
 • Zgłoszenie

7. Panel dyskusyjny

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie