PLANER

Nie popełniają błędów tylko ci, którzy nic nie robią

Menu

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – ewidencja, sprawozdawczość, naliczanie opłat, uzyskiwanie pozwoleń

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących realizacji obowiązków Przedsiębiorstwa/zakładu wynikających z przepisów ochrony środowiska przez służby odpowiedzialne za ochronę środowiska w zakładzie. Podczas szkolenia omawiane są przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, a także kompleksowy zestaw obowiązków dotyczących przedsiębiorców oraz zakładów.
Dzięki szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzą dotyczącą umiejętności identyfikacji oraz realizacji obowiązków w zakresie ochrony środowiska.

Szkolenie skierowane do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, pracowników tych podmiotów odpowiedzialnych za realizację obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska, pracowników działów jakości odpowiedzialnych za zgodność organizacyjno-prawną podmiotu z przepisami ochrony środowiska, audytorów wewnętrznych oraz pełnomocników systemów zarządzania.

Program szczegółowy szkolenia

1. Prawne podstawy ochrony środowiska w polskim systemie prawnym:

 • źródła prawa ochrony środowiska
 • podstawowe ustawodawstwo i akty wykonawcze
 • podstawowe definicje i zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy

2. Zasady ochrony i korzystania ze środowiska i ich wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej:

 • racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju
 • przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
 • utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego
 • zasada „zanieczyszczający płaci”
 • dostęp do informacji o środowisku i udział społeczeństwa w postępowaniu

3. Reglamentacja korzystania ze środowiska – rodzaje pozwoleń:

 • pozwolenia zintegrowane dla instalacji IPPC
 • pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • zakres wniosku o wydanie pozwolenia i treści samego pozwolenia
 • zgłoszenie instalacji

4. Sprawozdawczość środowiskowa i finansowo-prawne środki ochrony Środowiska:

 • rodzaje sprawozdań i terminy ich przedkładania
 • ewidencja i dokumenty źródłowe będące podstawą naliczania opłat
 • opłaty podwyższone i kary
 • zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska oraz przykłady praktycznych rozwiązań – ćwiczenia
 • wypełnianie wykazów o zakresie korzystania ze środowiska
 • Przykłady praktycznych rozwiązań
 • administracyjne kary pieniężne oraz zasady odraczania i odwoływania się od kar

5. Kontrola WIOŚ – zasady przeprowadzania i jak się do niej przygotować.

6. Omówienie zmian i ich wpływu na działalność przedsiębiorstwa. Zmiany w sposobie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska.

7. Kalendarium obowiązków przedsiębiorstwa wynikających z przepisów ochrony środowiska.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania