Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

PRAKTYKA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH W KONTEKŚCIE UBEZPIECZEŃ WYKONAWCÓW (1 dzień)

Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych rodzimego prawa ubezpieczeń gospodarczych w kontekście implementacji prawodawstwa wspólnotowego oraz zwrócenie uwagi na istotną w skutkach dla obrotu gospodarczego nowelizację Kodeksu Cywilnego, ( por. Dz. U. z 2003 nr 49 poz.40) oraz…

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych rodzimego prawa ubezpieczeń gospodarczych w kontekście implementacji prawodawstwa wspólnotowego oraz zwrócenie uwagi na istotną w skutkach dla obrotu gospodarczego nowelizację Kodeksu Cywilnego, ( por. Dz. U. z 2003 nr 49 poz.40) oraz zmiany dotyczących umowy ubezpieczenia i zmian w regulacji działalności ubezpieczeniowej, które weszły zasadniczo w życie z dniem 1 stycznia 2004r. Powyższe ma służyć uzyskaniu wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do ustalania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszących się do zakresu ubezpieczenia gospodarczego wykonawcy, weryfikacji polis jak i też innych dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia przedstawianych przez wykonawców oraz określania zaleceń co do doboru warunków ubezpieczenia zleceniodawcy. Szkolenie będzie ilustrowane relewantnymi orzeczeniami sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Szkolenie adresujemy do:
– członków rad nadzorczych,
– członków zarządów spółek,
– menedżerów wszystkich szczebli zarządzania,
– pracowników działów nadzoru właścicielskiego, odpowiedzialnych za zawieranie umów,
– pracowników biura zarządu, koordynujących realizację kontraktów,
– pracowników działu kadr odpowiedzialnych za sporządzanie i realizację umów menedżerskich

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zasad przyświecających zmianom polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w kontekście członkostwa RP w UE.
Pojęcia:
a/ zdarzenia losowego
b/ ryzyka na przykładzie ryzyk budowlanych
c/ ochrony ubezpieczeniowej
d/ umowy ubezpieczenia

2. Charakterystyka ogólna zmian z punktu widzenia określonego w 1. w Kodeksie Cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem umowy o robotach budowlanych oraz przepisów odnoszących się do składania oświadczeń woli oraz trybów zawarcia umowy.

3. Charakterystyka ubezpieczeń gospodarczych w kontekście warunków FIDIC – przykłady klauzul. Wskazówki na wymagane od wykonawców m.in. kopii polis oraz weryfikacja ogólnych warunków ubezpieczenia: OC oraz mienia. Zakres modelowy ochrony w/w umów ubezpieczenia.

4. Regulacja w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych – zakres ewentualnego zastosowania. Rola pośrednika ubezpieczeniowego ( agent versus broker)

5. Wskazanie typowych niebezpieczeństw i nieporozumień występujących w obrocie, w szczególności w odniesieniu do wysokości odszkodowania oraz procedury likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń

6. Podsumowanie

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie