PLANER

Jeśli chcesz się czegoś nauczyć, wykonuj to!Robert C. Schank

Menu

PRAKTYKA UBEZPIECZEŃ GOSPODARCZYCH W KONTEKŚCIE UBEZPIECZEŃ WYKONAWCÓW (1 dzień)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia


Celem szkolenia jest umożliwienie poprawnej wykładni przepisów prawnych rodzimego prawa ubezpieczeń gospodarczych w kontekście implementacji prawodawstwa wspólnotowego oraz zwrócenie uwagi na istotną w skutkach dla obrotu gospodarczego nowelizację Kodeksu Cywilnego, ( por. Dz. U. z 2003 nr 49 poz.40) oraz zmiany dotyczących umowy ubezpieczenia i zmian w regulacji działalności ubezpieczeniowej, które weszły zasadniczo w życie z dniem 1 stycznia 2004r. Powyższe ma służyć uzyskaniu wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do ustalania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszących się do zakresu ubezpieczenia gospodarczego wykonawcy, weryfikacji polis jak i też innych dowodów zawarcia umowy ubezpieczenia przedstawianych przez wykonawców oraz określania zaleceń co do doboru warunków ubezpieczenia zleceniodawcy. Szkolenie będzie ilustrowane relewantnymi orzeczeniami sądów polskich oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Szkolenie adresujemy do:
– członków rad nadzorczych,
– członków zarządów spółek,
– menedżerów wszystkich szczebli zarządzania,
– pracowników działów nadzoru właścicielskiego, odpowiedzialnych za zawieranie umów,
– pracowników biura zarządu, koordynujących realizację kontraktów,
– pracowników działu kadr odpowiedzialnych za sporządzanie i realizację umów menedżerskich

Program szczegółowy szkolenia


1. Wprowadzenie do zasad przyświecających zmianom polskiego prawa ubezpieczeń gospodarczych w kontekście członkostwa RP w UE.
Pojęcia:
a/ zdarzenia losowego
b/ ryzyka na przykładzie ryzyk budowlanych
c/ ochrony ubezpieczeniowej
d/ umowy ubezpieczenia

2. Charakterystyka ogólna zmian z punktu widzenia określonego w 1. w Kodeksie Cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem umowy o robotach budowlanych oraz przepisów odnoszących się do składania oświadczeń woli oraz trybów zawarcia umowy.

3. Charakterystyka ubezpieczeń gospodarczych w kontekście warunków FIDIC – przykłady klauzul. Wskazówki na wymagane od wykonawców m.in. kopii polis oraz weryfikacja ogólnych warunków ubezpieczenia: OC oraz mienia. Zakres modelowy ochrony w/w umów ubezpieczenia.

4. Regulacja w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych – zakres ewentualnego zastosowania. Rola pośrednika ubezpieczeniowego ( agent versus broker)

5. Wskazanie typowych niebezpieczeństw i nieporozumień występujących w obrocie, w szczególności w odniesieniu do wysokości odszkodowania oraz procedury likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń

6. Podsumowanie

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania