PLANER

Radość wielkim jest mędrcem, bo radość stworzyła słońce i świat. Smutek niczego nie urodzi.Kornel Makuszyński

Menu

Odpowiedzialność i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej. NAJNOWSZE ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH. Praktyka stosowania po nowelizacji.

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Kodeks spółek handlowych

 • wpływ treści umów spółek na ich funkcjonowanie
 • nowelizacje z dnia: 25.04.2008r., 13.06.2008r., 23.10.2008r., 5.12.2008r.
 • geneza zmian; więcej korzyści dla spółek handlowych?

2. Najważniejsze zmiany w kodeksie spółek handlowych

 • Transgeniczne łączenie się spółek
  • uprawnienia wierzycieli i wspólników mniejszościowych spółek łączących się transgenicznie
  • procedury postępowania w procesie transgenicznego łączenia się spółek
  • jak zabezpieczyć wierzytelność wobec spółki – dłużnika z transgenicznego połączenia?
 • Nowe zasady finansowania przez spółkę, nabycia lub objęcia jej akcji
  • znaczenie i procedury
 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy po ostatnich zmianach KSH
  • kompetencje, zasady działania, rola
  • zwoływanie walnych zgromadzeń
  • zasady uczestnictwa, zasady podejmowania uchwał
  • obowiązki informacyjne spółek
 • Obniżenie kapitału zakładowego i zmiana minimalnej wysokości kapitału zakładowego
  • znaczenie kapitału zakładowego w praktyce
  • wysokość minimalna kapitału zakładowego; problem optymalnej wysokości; konwokacja
  • zakres liberalizacji obniżania kapitału i zmiana ustawowych obowiązków spółki wobec wierzycieli
  • klasyczne instrumenty „ochrony kapitału zakładowego”
  • zniesienie obowiązku badania przez biegłego rewidenta niektórych wkładów niepieniężnych
 • Pozostałe zmiany w kodeksie spółek handlowych
  • zmiana zasad wypłaty dywidendy
  • zmiana dotycząca dopłat w spółce z o.o.
  • zmiany w jednoosobowych spółkach kapitałowych

3. Regulacje dot. funkcjonowania zarządu spółki kapitałowej

 • Zasady powoływania i odwoływanie członków zarządu spółek kapitałowych
  • powoływanie i odwoływanie członków zarządu
  • kadencja zarządu
  • prawne aspekty rezygnacji i odwołania członka zarządu
  • prowadzenie spraw spółki
  • prawa i obowiązki członka zarządu
  • ograniczenia dotyczące członków zarządu
 • Kompetencje i funkcjonowanie członków zarządu spółek kapitałowych
  • prawny podział kompetencji organów spółki kapitałowej
  • zarząd a pozostałe organy w spółce
  • reprezentacja i prowadzenie spółki
  • decyzyjność zarządu wieloosobowego
  • kompetencje członka rady delegowanego do zarządu
  • pozycja prokurenta – zasady powołania
  • „ zarząd kadłubowy”

4. Regulacje dot. funkcjonowania rady nadzorczej

 • powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej
 • skład, rola i uprawnienia rady nadzorczej
 • kadencja członka rady nadzorczej
 • prawa i obowiązki członka rady nadzorczej, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem firmy, zarządzanie firmą
 • wynagrodzenie członków rady nadzorczej
 • odnawialność składu rady nadzorczej
 • zadania członka rady delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru
 • zakaz łączenia funkcji,
 • corporate governance, dobre praktyki

5. Odpowiedzialność cywilna zarządu i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego

 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność w stosunku do spółki
 • odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich
 • odpowiedzialność w świetle prawa upadłościowego i naprawczego

6. Walne zgromadzenie wspólników sp. z o. o.

 • kompetencje władz spółki: zarządu – rady nadzorczej -związane z zgromadzeniem wspólników
 • zwoływanie zgromadzenia wspólników
 • uczestnictwo i przebieg zgromadzenia wspólników
 • zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników

7. Dyskusja. Synteza. Rozdanie certyfikatów

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania