Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

Odpowiedzialność i kompetencje członków zarządu i rady nadzorczej. NAJNOWSZE ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH. Praktyka stosowania po nowelizacji.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

1. Kodeks spółek handlowych

 • wpływ treści umów spółek na ich funkcjonowanie
 • nowelizacje z dnia: 25.04.2008r., 13.06.2008r., 23.10.2008r., 5.12.2008r.
 • geneza zmian; więcej korzyści dla spółek handlowych?

2. Najważniejsze zmiany w kodeksie spółek handlowych

 • Transgeniczne łączenie się spółek
  • uprawnienia wierzycieli i wspólników mniejszościowych spółek łączących się transgenicznie
  • procedury postępowania w procesie transgenicznego łączenia się spółek
  • jak zabezpieczyć wierzytelność wobec spółki – dłużnika z transgenicznego połączenia?
 • Nowe zasady finansowania przez spółkę, nabycia lub objęcia jej akcji
  • znaczenie i procedury
 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy po ostatnich zmianach KSH
  • kompetencje, zasady działania, rola
  • zwoływanie walnych zgromadzeń
  • zasady uczestnictwa, zasady podejmowania uchwał
  • obowiązki informacyjne spółek
 • Obniżenie kapitału zakładowego i zmiana minimalnej wysokości kapitału zakładowego
  • znaczenie kapitału zakładowego w praktyce
  • wysokość minimalna kapitału zakładowego; problem optymalnej wysokości; konwokacja
  • zakres liberalizacji obniżania kapitału i zmiana ustawowych obowiązków spółki wobec wierzycieli
  • klasyczne instrumenty „ochrony kapitału zakładowego”
  • zniesienie obowiązku badania przez biegłego rewidenta niektórych wkładów niepieniężnych
 • Pozostałe zmiany w kodeksie spółek handlowych
  • zmiana zasad wypłaty dywidendy
  • zmiana dotycząca dopłat w spółce z o.o.
  • zmiany w jednoosobowych spółkach kapitałowych

3. Regulacje dot. funkcjonowania zarządu spółki kapitałowej

 • Zasady powoływania i odwoływanie członków zarządu spółek kapitałowych
  • powoływanie i odwoływanie członków zarządu
  • kadencja zarządu
  • prawne aspekty rezygnacji i odwołania członka zarządu
  • prowadzenie spraw spółki
  • prawa i obowiązki członka zarządu
  • ograniczenia dotyczące członków zarządu
 • Kompetencje i funkcjonowanie członków zarządu spółek kapitałowych
  • prawny podział kompetencji organów spółki kapitałowej
  • zarząd a pozostałe organy w spółce
  • reprezentacja i prowadzenie spółki
  • decyzyjność zarządu wieloosobowego
  • kompetencje członka rady delegowanego do zarządu
  • pozycja prokurenta – zasady powołania
  • „ zarząd kadłubowy”

4. Regulacje dot. funkcjonowania rady nadzorczej

 • powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej
 • skład, rola i uprawnienia rady nadzorczej
 • kadencja członka rady nadzorczej
 • prawa i obowiązki członka rady nadzorczej, nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem firmy, zarządzanie firmą
 • wynagrodzenie członków rady nadzorczej
 • odnawialność składu rady nadzorczej
 • zadania członka rady delegowanego do indywidualnego wykonywania nadzoru
 • zakaz łączenia funkcji,
 • corporate governance, dobre praktyki

5. Odpowiedzialność cywilna zarządu i rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego

 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność w stosunku do spółki
 • odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich
 • odpowiedzialność w świetle prawa upadłościowego i naprawczego

6. Walne zgromadzenie wspólników sp. z o. o.

 • kompetencje władz spółki: zarządu – rady nadzorczej -związane z zgromadzeniem wspólników
 • zwoływanie zgromadzenia wspólników
 • uczestnictwo i przebieg zgromadzenia wspólników
 • zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników

7. Dyskusja. Synteza. Rozdanie certyfikatów

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie