PLANER

Innowacje rodzą się z twórczego burzeniaYoshihisa Tabuchi

Menu

JAK SKUTECZNIE ZDOBYWAĆ KONTRAKTY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH (1 dzień)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

W dniu 29 stycznia 2004 r. została przyjęta przez Sejm RP ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). Ustawa ta jest nowym aktem prawnym regulującym problematykę zamówień publicznych zgodnie
z wymogami UE. Ustawa ta zastępuje ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z póżn.zm.), która na skutek rozwoju rynku zamówień publicznych w ciągu ostatnich ośmiu lat była przedmiotem 18 nowelizacji.
Ustawa ta nie tylko harmonizuje polski system zamówień publicznych z obowiązującymi już dyrektywami ale również z projektami dyrektyw będącymi obecnie przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego. Ustawa
w sposób całościowy reguluje problematykę zamówień publicznych.
Nowa ustawa to:
nowe grupy podmiotów objęte zakresem jej stosowania
nowe tryby udzielania zamówień publicznych
większe środki wydawane zgodnie z jej przepisami
nowe możliwości pozyskiwania zamówień publicznych
nowe prawa wykonawców
Ustawa ta, to również nowe instytucje jak: koncesje na roboty budowlane i zamówienia sektorowe.

O tym jak nowe przepisy wpływają w praktyce na Państwa prawa jako wykonawców dowiecie się na seminarium. Na seminarium uzyskacie odpowiedź na pytania: gdzie szukać zamówień publicznych, jak czytać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz jak prawidłowo sporządzić ofertę.

PROGRAM:

1.Kto stosuje przepisy Prawa zamówień publicznych
– Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
– Szacowanie wartości zamówienia.
– Zasady udzielania zamówień publicznych

2.Tryby udzielania zamówień
– Zasady wyboru trybów, progi finansowe w wyborze trybów. Poszczególne tryby udzielania zamówień, specyfika poszczególnych trybów, elementy wspólne dla wszystkich rodzajów postępowań.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jak czytać specyfikację istotnych warunków zamówienia – najczęściej popełniane błędy

4. Oferta
Jak prawidłowo sporządzić ofertę., wybór najkorzystniejszej oferty.

5. Przepisy szczególne
Udzielanie i wykonywanie koncesji. Zamówienia sektorowe. Postępowanie na zasadach szczególnych

6. Umowy w sprawach zamówień publicznych
Obowiązek zawierania umów. Zmiana umów, nieważność umów. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

7. Kontrola udzielania zamówień
Kompetencje kontrolne Prezesa UZP. Obserwator.

8. Środki ochrony prawnej
Zasady sporządzania i składania protestów, odwołań i skarg. Udzielania odpowiedzi na protesty, oddalanie i odrzucanie protestów. Odwołania. Skarga na wyrok lub postanowienie Zespołu Arbitrów.

9. Konsultacje. Rozdanie zaświadczeń.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania