Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

JAK SKUTECZNIE ZDOBYWAĆ KONTRAKTY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH (1 dzień)

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Program szkolenia

W dniu 29 stycznia 2004 r. została przyjęta przez Sejm RP ustawa – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177). Ustawa ta jest nowym aktem prawnym regulującym problematykę zamówień publicznych zgodnie
z wymogami UE. Ustawa ta zastępuje ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 z póżn.zm.), która na skutek rozwoju rynku zamówień publicznych w ciągu ostatnich ośmiu lat była przedmiotem 18 nowelizacji.
Ustawa ta nie tylko harmonizuje polski system zamówień publicznych z obowiązującymi już dyrektywami ale również z projektami dyrektyw będącymi obecnie przedmiotem prac Parlamentu Europejskiego. Ustawa
w sposób całościowy reguluje problematykę zamówień publicznych.
Nowa ustawa to:
nowe grupy podmiotów objęte zakresem jej stosowania
nowe tryby udzielania zamówień publicznych
większe środki wydawane zgodnie z jej przepisami
nowe możliwości pozyskiwania zamówień publicznych
nowe prawa wykonawców
Ustawa ta, to również nowe instytucje jak: koncesje na roboty budowlane i zamówienia sektorowe.

O tym jak nowe przepisy wpływają w praktyce na Państwa prawa jako wykonawców dowiecie się na seminarium. Na seminarium uzyskacie odpowiedź na pytania: gdzie szukać zamówień publicznych, jak czytać specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz jak prawidłowo sporządzić ofertę.

PROGRAM:

1.Kto stosuje przepisy Prawa zamówień publicznych
– Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
– Szacowanie wartości zamówienia.
– Zasady udzielania zamówień publicznych

2.Tryby udzielania zamówień
– Zasady wyboru trybów, progi finansowe w wyborze trybów. Poszczególne tryby udzielania zamówień, specyfika poszczególnych trybów, elementy wspólne dla wszystkich rodzajów postępowań.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Jak czytać specyfikację istotnych warunków zamówienia – najczęściej popełniane błędy

4. Oferta
Jak prawidłowo sporządzić ofertę., wybór najkorzystniejszej oferty.

5. Przepisy szczególne
Udzielanie i wykonywanie koncesji. Zamówienia sektorowe. Postępowanie na zasadach szczególnych

6. Umowy w sprawach zamówień publicznych
Obowiązek zawierania umów. Zmiana umów, nieważność umów. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

7. Kontrola udzielania zamówień
Kompetencje kontrolne Prezesa UZP. Obserwator.

8. Środki ochrony prawnej
Zasady sporządzania i składania protestów, odwołań i skarg. Udzielania odpowiedzi na protesty, oddalanie i odrzucanie protestów. Odwołania. Skarga na wyrok lub postanowienie Zespołu Arbitrów.

9. Konsultacje. Rozdanie zaświadczeń.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie