Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Prawo

BEZPIECZEŃSTWO BUDYNKÓW I BUDOWLI, PRZEGLĄDY I KONTROLE STANU TECHNICZNEGO. KSIĄŻKA OBIEKTU BUDOWLANEGO. Przepisy prawa w zakresie utrzymania obiektów budowlanych wg aktualnego stanu prawnego.

Kategorie:
Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Zaktualizowanie wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia
 • Zapoznanie z najnowszymi zmianami ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Zapoznanie ze zmianami innych przepisów prawa obowiązujących w zarządzaniu nieruchomościami
 • Omówienie doświadczeń w zakresie prowadzenia obowiązkowej Książki Obiektu Budowlanego zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz rozporządzenia wykonawczego

Program szkolenia

1. Prawo budowlane jako podstawa regulacji zasad użytkowania i utrzymania obiektów budowlanych2. Obowiązki właścicieli i zarządców wynikające z Ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do ustawy. Analiza zmian w Ustawie prawo budowlane

 • Utrzymanie obiektów w należytym stanie technicznym zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do Ustawy w zakresie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • Kontrola sprawności budynku i jego instalacji wewnętrznych, obowiązkowe elementy protokołu kontroli okresowej
 • Zakres i zasady przeprowadzania okresowych kontroli
 • Wymagania formalne w stosunku do osób dokonujących okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych
 • Prowadzenie książki obiektu i dokumentacji eksploatacyjnej obiektu
  • dokumentacja użytkowania
  • dokumentacja eksploatacji i remontów budynku
  • plan potrzeb remontowych, konserwacyjnych, ulepszeniowych
  • harmonogram kontroli i przeglądów okresowych
  • protokoły z przeprowadzonych kontroli okresowych i przeglądów
  • dokumenty dot. osób dokonujących okresowych kontroli (samodzielne funkcje w budownictwie)
 • Postępowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji i w przypadku katastrofy budowlanej

3. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu uznanego za zabytek zgodnie z regulacjami aktualnych przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece na zabytkami

4. Odpowiedzi na pytania i dyskusja

Adresaci

Zapraszamy osoby odpowiedzialne za prawidłowe prowadzenie dokumentacji obiektowej nieruchomości, a zwłaszcza Książki Obiektu Budowlanego:

 •  właścicieli firm,  władających obiektami na zasadzie trwałego zarządu,
 • reprezentantów firm produkcyjnych posiadające hale, magazyny i inne obiekty
 • pracowników działów administracyjnych zajmujących się obiektami o najróżnorodniejszym charakterze, zwłaszcza publicznymi, a także zamieszkania zbiorowego i innych
 • członków i zarządców wspólnot mieszkaniowych
 • administratorów i zarządców nieruchomości i spółdzielni mieszkaniowych
 • zarządców budynków komunalnych
 • pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie