PLANER
logotyp-prestige-eck

Aby stać się wielkim kapitanem, należy przepłynąć wzburzone morze.Anonimowe

Menu

PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin: 2 dni

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego, jak również przekazanie wytycznych odnośnie poruszania się w przepisach wykonawczych i delegowanych, stanowiących integralną część UKC.

UNIJNY KODEKS CELNY wniósł wiele zmian w strefach biznesu – nowe procedury celne, nowe obowiązki finansowe, zmiany w zakresie posiadanych pozwoleń i zasad ubiegania się o pozwolenia w świetle nowych przepisów celnych.

Wejście nowego kodeksu spowodowało zmianę systemu prawa celnego w całej UE i modyfikację większości instytucji celnych, jak również zmianę sposobu rozliczeń VAT i akcyzy w transakcjach z krajami spoza UE.

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego, jak również  przekazanie wytycznych odnośnie poruszania się w przepisach wykonawczych i delegowanych, stanowiących integralną część UKC.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do podmiotów – uczestników obrotu międzynarodowego, pracowników działów celnych, podatkowych, logistyki.

Program szczegółowy szkolenia

1. Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 – Unijny Kodeks Celny (UKC)

 • Wejście w życie 30 października 2013 r.
 • Stosowanie – 1 maja 2016 r.
 • Pełne stosowanie – 1 stycznia 2021 r.
 • Harmonogram wdrażania

2. Przepisy EU.

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. – uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów UKC
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. – ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania przepisów UKC

3. Pakiet prawny przepisów krajowych.

 • Ustawa Prawo Celne
 • Ustawa o Służbie Celnej
 • Ustawa o podatku VAT
 • Ustawa o podatku akcyzowym
 • Ordynacja Podatkowa
 • Pozostałe regulacje przepisów

4. Założenia UKC oraz istotne zmiany w zakresie:

 • AEO – nowe zasady certyfikacji, przywileje upoważnionego przedsiębiorcy, rodzaje certyfikatów
 • Procedur celnych
 • Składania zabezpieczenia w przypadku czasowego składowania i procedur specjalnych – odstępstwa
 • Obsługi i korzystania z zabezpieczenia generalnego
 • Procedur uproszczonych

5. Nowe pojęcia i zakres procedur celnych.

 • Procedura dopuszczenia do obrotu
 • Procedury specjalne – nowe kategorie (uzyskiwanie pozwoleń, formy skrócone pozwoleń)
 • Wywóz i powrotny wywóz
 • Tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny
 • Czasowe składowanie
 • Skład celny

6. Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi

 • Przepisy międzynarodowe
 • Przepisy wspólnotowe
 • Przepisy krajowe
 • Unia celna
 • Ograniczenia taryfowe i poza taryfowe

7. Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego

 • Wartość celna (koszty dodawane, koszty odejmowane, warunki dostawy – Incoterms , rabaty, nadwyżki, niedobory, towary wadliwe)
 • Klasyfikacja towarowa (taryfa celna, ISZTAR, TARIC )
 • Pochodzenie towaru (dokumenty potwierdzające pochodzenie, stosowanie stawek celnych, status celny towaru)

8. Zgłoszenie celne i jego formy

 • Obejmowanie procedurą celną
 • Elektroniczne zgłoszenie celne
 • Systemy celne CELINA/AIS, ECS/AES, NCTS2, ZERIR2,OSOZ2
 • Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego
 • Obieg dokumentów w trakcie realizowania procedur celnych
 • System komunikatów systemów informatycznych stosowanych w procedurach celnych

9. Przedstawicielstwo w sprawach celnych

 • Bezpośrednie
 • Pośrednie
 • Rola agencji celnej

10. Należności celno – podatkowe

 • Terminy płatności
 • Odroczenia
 • Rozliczanie podatku VAT ( art. 33a ustawy VAT )

11. Procedura uproszczona

 • Zgłoszenie uproszczone
 • Wpis do rejestru
 • Miejsce uznane
 • Korzyści ze stosowania procedury

12. Kontrola zgłoszeń celnych, korekty zgłoszeń, system decyzji i odwołań

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.
Ekspert PRESTIGE Europejskiego Centrum  Kształcenia, praktyk w zakresie prawa celnego, od kilkunastu lat zawodowo związany z obrotem towarowym z zagranicą, specjalista z zakresu przepisów celno–podatkowych, zagadnień spedycyjnych, transportowych i logistycznych.
Pracuje jako agent celny w jednej z największych firm spedycyjnych  na stanowisku kierowniczym, na co dzień przygotowuje zgłoszenia celne, reprezentuje klienta przed Urzędem Celnym, sporządza deklaracje INTRASTAT.  Posiada  licencję agenta celnego.
W firmie PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia od 2014 roku prowadzi cenione szkolenia o tematyce:
 • PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM
 • POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej
 • SPECJALNE PROCEDURY CELNE – wytyczne, tryb i warunki stosowania. Procedura uproszczona – sposób na usprawnienie obsługi celnej przedsiębiorców.
 • PRZEPISY CELNE – aktualne zmiany. Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi
 • PRAWO CELNE dla przedsiębiorców zaczynających działalność w sektorze obrotu towarowego z krajami trzecimi – kompendium dla początkujących
 • CERTYFIKOWANEGO  SPECJALISTĘ  DS. CELNYCH, 10-dniowe warsztaty, cieszące się coraz większą popularnością ze względu na wartościowe praktyczne kompendium wiedzy
 • BREXIT
Jest osobą dynamiczną, łatwo nawiązującą kontakty i dobrze zorganizowaną. Chętnie dzieli się  doświadczeniem nabytym w zawodzie agenta celnego. Posiada dostęp do najbardziej aktualnych przepisów z zakresu WKC, Prawo Celne, Intrastat. Żywo interesuje się zagadnieniami transportu i spedycji, ponieważ są one ściśle związane z Jej pracą zawodową, która jest jej PASJĄ.
Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania