Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego jak również przekazanie wytycznych odnośnie poruszania się w przepisach wykonawczych i delegowanych, stanowiących integralną część UKC. UNIJNY KODEKS CELNY wniósł wiele zmian w strefach biznesu – nowe procedury celne, nowe obowiązki finansowe, zmiany w zakresie posiadanych pozwoleń i zasad ubiegania się o pozwolenia w świetle nowych przepisów celnych. Wejście nowego kodeksu spowodowało zmianę systemu prawa celnego w całej UE i modyfikację większości instytucji celnych, jak również zmianę sposobu rozliczeń VAT i akcyzy w transakcjach z krajami spoza UE.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie aktualnych przepisów z zakresu prawa celnego, jak również  przekazanie wytycznych odnośnie poruszania się w przepisach wykonawczych i delegowanych, stanowiących integralną część UKC.

Program szkolenia

1. Podstawa prawna – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 – Unijny Kodeks Celny (UKC)

 • Wejście w życie 30 października 2013 r.
 • Stosowanie – 1 maja 2016 r.
 • Pełne stosowanie – 1 stycznia 2021 r.
 • Harmonogram wdrażania

2. Przepisy EU.

 • Rozporządzenie Delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. – uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów UKC
 • Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. – ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania przepisów UKC

3. Pakiet prawny przepisów krajowych.

 • Ustawa Prawo Celne
 • Ustawa o Służbie Celnej
 • Ustawa o podatku VAT
 • Ustawa o podatku akcyzowym
 • Ordynacja Podatkowa
 • Pozostałe regulacje przepisów

4. Założenia UKC oraz istotne zmiany w zakresie:

 • AEO – nowe zasady certyfikacji, przywileje upoważnionego przedsiębiorcy, rodzaje certyfikatów
 • Procedur celnych
 • Składania zabezpieczenia w przypadku czasowego składowania i procedur specjalnych – odstępstwa
 • Obsługi i korzystania z zabezpieczenia generalnego
 • Procedur uproszczonych

5. Nowe pojęcia i zakres procedur celnych.

 • Procedura dopuszczenia do obrotu
 • Procedury specjalne – nowe kategorie (uzyskiwanie pozwoleń, formy skrócone pozwoleń)
 • Wywóz i powrotny wywóz
 • Tranzyt wewnętrzny i zewnętrzny
 • Czasowe składowanie
 • Skład celny

6. Podstawy funkcjonowania wymiany międzynarodowej z krajami trzecimi

 • Przepisy międzynarodowe
 • Przepisy wspólnotowe
 • Przepisy krajowe
 • Unia celna
 • Ograniczenia taryfowe i poza taryfowe

7. Elementy kalkulacyjne zgłoszenia celnego

 • Wartość celna (koszty dodawane, koszty odejmowane, warunki dostawy – Incoterms , rabaty, nadwyżki, niedobory, towary wadliwe)
 • Klasyfikacja towarowa (taryfa celna, ISZTAR, TARIC )
 • Pochodzenie towaru (dokumenty potwierdzające pochodzenie, stosowanie stawek celnych, status celny towaru)

8. Zgłoszenie celne i jego formy

 • Obejmowanie procedurą celną
 • Elektroniczne zgłoszenie celne
 • Systemy celne CELINA/AIS, ECS/AES, NCTS2, ZERIR2,OSOZ2
 • Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego
 • Obieg dokumentów w trakcie realizowania procedur celnych
 • System komunikatów systemów informatycznych stosowanych w procedurach celnych

9. Przedstawicielstwo w sprawach celnych

 • Bezpośrednie
 • Pośrednie
 • Rola agencji celnej

10. Należności celno – podatkowe

 • Terminy płatności
 • Odroczenia
 • Rozliczanie podatku VAT ( art. 33a ustawy VAT )

11. Procedura uproszczona

 • Zgłoszenie uproszczone
 • Wpis do rejestru
 • Miejsce uznane
 • Korzyści ze stosowania procedury

12. Kontrola zgłoszeń celnych, korekty zgłoszeń, system decyzji i odwołań

Adresaci

Szkolenie skierowane jest do podmiotów – uczestników obrotu międzynarodowego, pracowników działów celnych, podatkowych, logistyki.

Prowadzący

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie