Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

REKLAMACJE I DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W TRANSPORCIE I SPEDYCJI W PRZEWOZACH KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH

Przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych – krajowych i międzynarodowych w oparciu o problemy występujące w praktyce.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Przekazanie usystematyzowanej wiedzy na temat reklamacji i dochodzenia roszczeń z tytułu umowy spedycji i przewozu w przewozach drogowych – krajowych i międzynarodowych w oparciu o problemy występujące w praktyce.

Program szkolenia

1. Uczestnicy rynku transportowo – spedycyjno – logistycznego i powiązania między nimi

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności transportowo – spedycyjnej

2. Zasady odpowiedzialności zawarte w podstawowych aktach prawnych

 • Ustawa – Prawo przewozowe
 • Ustawa o transporcie drogowym
 • Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR
 • Ustawa o czasie pracy kierowców
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne OPWS 2002
 • Kodeks Cywilny
 • INCOTERMS 2010
 • Umowa Przewozu i Umowa Spedycji
 • Konwencja Warszawska

3. Podział odpowiedzialności

 • Umowa przewozu a umowa spedycji – podstawowe różnice i różna odpowiedzialność stron
 • Podział odpowiedzialności za towar – nadawcy, przewoźnika i odbiorcy ładunku
 • Odpowiedzialność przewoźnika z innych tytułów
 • Ustalenie odszkodowania zgodnie z prawem przewozowym
 • Limity odpowiedzialności i wysokości odszkodowania
 • Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora
 • Odpowiedzialność w stosunku do zleceniodawcy oraz osób trzecich wynikających z OC Przewoźnika i Spedytora
 • Odpowiedzialność spedytora i umożliwienie zleceniodawcy dochodzenia roszczeń

4. Ryzyko szkód i roszczenia

 • Przesłanki odpowiedzialności przewoźnika za szkody w zawartości przesyłki
 • Postępowanie w razie stwierdzenia uszkodzenia lub braku w przesyłce
 • Reklamacje i roszczenia
 • Przedawnienie roszczeń

5. Zasady odpowiedzialności i składania reklamacji

 • Kto i na jakiej podstawie może składać reklamacje do przewoźnika?
 • Prawidłowy sposób składania reklamacji i rozstrzygania sporów
 • Reklamacje, prawo zastawu i zatrzymania
 • Ustalenie odszkodowania w Prawie przewozowym, Konwencji CMR i Konwencji Warszawskiej

6. Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie