PLANER
logotyp-prestige-eck

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da i on to robi:)przysłowie chińskie

Menu

PRAWO CELNE dla przedsiębiorców zaczynających działalność w sektorze obrotu towarowego z krajami trzecimi – kompendium dla początkujących

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin: 1 dzień

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu podstawowych obowiązujących przepisów prawa celnego, które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące międzynarodowej wymiany towarów.
Oferowany program stanowi bogaty zakres i jest dostosowany do potrzeb uzyskania niezbędnej wiedzy w zakresie importu i eksportu.
Adresaci szkolenia

Zapraszamy specjalistów do spraw celnych w firmach prowadzących obrót towarowy z zagranicą, agencjach celnych, składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych.

Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej.

Zapraszamy wszystkich zajmujących się problematyką transportu – spedycji – logistyki i szeroko rozumianego cła.

Pracujących lub zamierzających podjąć pracę w firmach działających w tym sektorze lub organach państwowych nadzorujących działania w tym zakresie.

Szkolenie odbywa się w kameralnej grupie.

Dzięki temu każdy uczestnik, niezależnie od poziomu zaawansowania ma możliwość omówienia z wykładowcami problemów i wątpliwości związanych z tematem szkolenia.

Program szczegółowy szkolenia

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej

 • Unia celna i zasady jej funkcjonowania
 • Podatki i cła w UE

2. Podstawowe prawa i obowiązki polskich przedsiębiorców

 • EORI – rejestracja obowiązkowa
 • PUESC – rejestracja reprezentacji
 • Komunikacja i współpraca z urzędem celno-skarbowym
 • Dokumentacja stosowana w obrocie międzynarodowym, dokumenty obowiązkowe, dokumenty dodatkowe, dokumenty handlowe i spedycyjne

3. Przedstawicielstwo w sprawach celnych

 • Rodzaje i zakres poszczególnych form przedstawicielstw
 • Rola agencji celnych

4. Procedury celne

 • Dopuszczenie do obrotu
 • Tranzyt
 • Zastosowanie specjalnych procedur celnych (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie)
 • Składowanie celne i magazynowanie
 • Procedura uproszczona i jej znaczenie

5. Klasyfikacja taryfowa towarów

 • Wspólnotowa Taryfa Celna
 • Budowa taryfy celnej
 • Ogólne reguły klasyfikacji
 • TARIC, ISZTAR, EBTI

6. Wybrane elementy dotyczące pochodzenia towarów

 • Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
 • Ogólny System Preferencji GSP
 • Status towaru
 • Świadectwo A.TR
 • Świadectwo EUR 1 i deklaracja na fakturze
 • Świadectwo i deklaracja EUR-MED
 • Wiążąca Informacja Taryfowa WIT

7. Rodzaje stawek celnych i ich zastosowanie

8. Zgłoszenie celne

 • Zastosowanie systemów informatycznych
 • CELINA/AIS
 • AES
 • NCTS 2
 • ZEFIR 2
 • OSOZ 2

9. Rodzaje komunikatów stosowanych w elektronicznych zgłoszeniach celnych

 • Procedura dopuszczenia do obrotu – POD , PZC
 • Procedura wywozu – IE599 i dowody alternatywne potwierdzające wywóz
 • Eksport bezpośredni, eksport pośredni

10. Dług celny

 • Metody płatności
 • Pojęcie dłużnika, odpowiedzialność solidarna

11. AEO – Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy

12. Ułatwienia dla podmiotów uczestniczących w obrocie towarowym z krajami trzecimi

 • Procedura uproszczona
 • AEO
 • Rozliczanie podatku VAT (procedura art.33a, 4200, 6300 )
 • Dostawa bezpośrednia

13. Współpraca z organami celno-skarbowymi, dostęp do źródeł informacji

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.
Ekspert PRESTIGE Europejskiego Centrum  Kształcenia, praktyk w zakresie prawa celnego, od kilkunastu lat zawodowo związany z obrotem towarowym z zagranicą, specjalista z zakresu przepisów celno–podatkowych, zagadnień spedycyjnych, transportowych i logistycznych.
Pracuje jako agent celny w jednej z największych firm spedycyjnych  na stanowisku kierowniczym, na co dzień przygotowuje zgłoszenia celne, reprezentuje klienta przed Urzędem Celnym, sporządza deklaracje INTRASTAT.  Posiada  licencję agenta celnego.
W firmie PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia od 2014 roku prowadzi cenione szkolenia o tematyce:
 • PRZEPISY CELNE W MIĘDZYNARODOWYM I WEWNĄTRZUNIJNYM OBROCIE TOWAROWYM
 • POCHODZENIE TOWARU w regulacjach celnych Unii Europejskiej
 • SPECJALNE PROCEDURY CELNE – wytyczne, tryb i warunki stosowania. Procedura uproszczona – sposób na usprawnienie obsługi celnej przedsiębiorców.
 • PRZEPISY CELNE – aktualne zmiany. Ułatwienia i uproszczenia w obrocie towarowym z krajami trzecimi. Współpraca z organami celnymi
 • PRAWO CELNE dla przedsiębiorców zaczynających działalność w sektorze obrotu towarowego z krajami trzecimi – kompendium dla początkujących
 • CERTYFIKOWANEGO  SPECJALISTĘ  DS. CELNYCH, 10-dniowe warsztaty, cieszące się coraz większą popularnością ze względu na wartościowe praktyczne kompendium wiedzy
 • BREXIT
Jest osobą dynamiczną, łatwo nawiązującą kontakty i dobrze zorganizowaną. Chętnie dzieli się  doświadczeniem nabytym w zawodzie agenta celnego. Posiada dostęp do najbardziej aktualnych przepisów z zakresu WKC, Prawo Celne, Intrastat. Żywo interesuje się zagadnieniami transportu i spedycji, ponieważ są one ściśle związane z Jej pracą zawodową, która jest jej PASJĄ.
Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania