logotyp-prestige-eck

Wszelka przewaga konkurencyjna opiera się na niematerialnych wartościach firmy. Wartości niematerialne kryją się w ludziach.J. Low, P. Cohen Kalafut

Menu

Wybierz termin szkolenia

POCHODZENIE TOWARU – warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej

Termin: 19-10-2023

Do rozpoczęcia: 28 dni

Kategoria: Sprzedaż, zakupy, Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)

Miasto: Katowice

Cena: 690,00 zł brutto od osoby

Hotel: śląskie, Quality Silesian*** & Economy Silesian**

Pochodzenie towaru to jeden z głównych elementów kalkulacyjnych zgłoszenia celnego.  Znajomość uregulowań Unijnego Kodeksu Celnego w zakresie preferencyjnego i niepreferencyjnego pochodzenia towarów jest niezbędna dla potrzeb prawidłowego określenia pochodzenia towarów.  Ma to bezpośrednie przełożenie na wysokość stawki celnej za konkretny towar, a co się z tym wiąże  kosztów odprawy celnej.

Podczas szkolenia odbędą się wysoko oceniane warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej wyjaśniające na różnych przykładach najlepsze rozwiązania.

 1. Część warsztatowa – „przeprowadzenie kalkulacji krok po kroku”, zajęcia praktyczne na podstawie dokumentów.
 2. Część warsztatowa – przeprowadzenie kalkulacji na podstawie dokumentów firmowych.

Celem warsztatów POCHODZENIE TOWARU-warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej jest szczegółowe omówienie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prawidłowym ustalaniem pochodzenia towarów i dokumentowaniem pochodzenia towarów, w odniesieniu do przykładów, a także wyjaśnienie praktycznych wątpliwości uczestników podczas szkolenia z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Pracownik każdego szczebla organizacji zdobędzie trudno dostępną wiedzę od podstaw, usystematyzuje i  pogłębi już posiadaną, a także uzyska nowe i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się określonym pochodzeniem towaru w interesie firmy.
Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj artykuł.

Cele i korzyści szkolenia

    Na szkoleniu POCHODZENIE TOWARU-warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej dowiesz się m.in. :

 • Jakie znaczenie i odpowiedzialność ma potwierdzanie pochodzenia towarów w świetle wymiany międzynarodowej?
 • Jak prawidłowo przeprowadzać kalkulację pochodzenia towarów przeznaczonych na rynek UE i do krajów trzecich oraz jakie dokumenty mają zastosowanie w takich przypadkach?
 • Jak ustalać pochodzenie towarów w celu uzyskania korzyści dla naszych kontrahentów?
 • Jak prawidłowo wykorzystywać regulacje celne w zakresie pochodzenia towarów, aby zyskać przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa?

    Korzyści szkolenia POCHODZENIE TOWARU-warsztaty z zakresu ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej

 • Pozyskanie wymaganej a okrojonej do minimum wiedzy teoretycznej na temat weryfikacji pochodzenia towarów w świetle wymiany międzynarodowej
 • Poznanie aktualnych przepisów prawa związanych z prawidłowym ustaleniem pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej
 • Zdobycie umiejętności umożliwiającej samodzielne ustalenie pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej
 • Pozyskanie wiedzy jak prawidłowo przygotować  niezbędną dokumentację w zgłoszeniu celnym
 • Zdobycie umiejętności do uzyskania pozwolenia upoważnionego eksportera
 • Pozyskanie wiedzy dot. wszelkich obowiązujących preferencji
 • Pozyskanie umiejętności prawidłowego sporządzenia wniosku o wydanie świadectwa, jak też prawidłowego sporządzania dowodu pochodzenia
 • Pozyskanie wiedzy jak dobrze sporządzić deklarację dostawcy i jego oceny, czy otrzymana od dostawcy deklaracja o pochodzeniu jest bezbłędna i daje podstawy do sporządzenia dowodu pochodzenia

     Aktualna wiedza i praktyczne umiejętności z zakresu ustalania i dokumentowania pochodzenia towarów w obrocie międzynarodowym podczas warsztatów to:

 • uregulowania Unijnego Kodeksu Celnego:  reguły pochodzenia niepreferencyjnego
 • uregulowania Unijnego Kodeksu Celnego: reguły pochodzenia preferencyjnego
 • szczególne uregulowania zapisane w umowie dot. handlu pomiędzy Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem
 • dokumentowanie pochodzenia i zasady uznawania dokumentów potwierdzających pochodzenie towarów
 • wystawianie świadectw zastępczych
 • zastosowanie przepisów wykonawczych i delegowanych
 • uregulowania krajowe,
 • obowiązujące i nowe negocjowane umowy o wolnym handlu
 • szczególne uregulowania dotyczące towarów złożonych w składzie celnym
 • weryfikacja wystawionych dowodów pochodzenia
 • najnowsze zmiany w ogólnym systemie preferencji taryfowych
 • uproszczony sposób wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia,
  uzyskanie i zastosowanie Wiążącej Informacji o Pochodzeniu Towaru
 • poświadczanie wspólnotowego statusu towarów
 • zasady i zakres stosowania kumulacji-omówienie zmian
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób, które zajmują się międzynarodowym obrotem towarowym, dokonywaniem importów i eksportów towarów w szczególności do:

 • pracowników agencji celnych
 • pracowników działów eksportu/importu
 • specjalistów ds. celnych
 • pracowników działów celnych współpracujących z agencjami celnymi
 • pracowników działów logistyki
 • producentów towarów, których kontrahenci oczekują sporządzenia deklaracji dostawcy
 • przedstawicieli firm nabywających towary w ramach UE, bo pozwoli  im to sprawdzić, czy deklaracje wystawiane przez  dostawców są dobrze przygotowane i dają im uzasadnienie do potwierdzenia preferencyjnego pochodzenia towarów
 • wszystkich osób zainteresowanych optymalizacją kosztów celnych
Program szczegółowy szkolenia
 1. Cel ustalania pochodzenia towaru w świetle wymiany międzynarodowej.
 2. Pojęcia i definicje (towary pochodzące, niepochodzące, preferencyjne, niepreferencyjne).
 3. Przegląd umów i porozumień międzynarodowych o wolnym handlu i stosowaniu stawek preferencyjnych cła w imporcie.
 4. Reguły pochodzenia, ich zakres i warunki stosowania.
 5. Dowody pochodzenia preferencyjnego (EUR 1., EUR-MED., deklaracja upoważnionego lub nieupoważnionego eksportera, oświadczenie o pochodzeniu z zastosowaniem systemu REX).
 6. Dowody pochodzenia niepreferencyjnego (świadectwo niepreferencyjne, oświadczenie o pochodzeniu, zapis o pochodzeniu na dokumentach handlowych).
 7. Tryb wystawiania świadectw, rejestracja eksporterów, procedury uzyskiwania pozwoleń na stosowanie deklaracji i oświadczeń o pochodzeniu.
 8. Dokumenty niezbędne do określenia pochodzenia towarów.
 9. Tworzenie bazy danych na potrzeby ustalania pochodzenia i przeprowadzania kalkulacji.
 10. Część warsztatowa – „przeprowadzenie kalkulacji krok po kroku”, zajęcia praktyczne na podstawie dokumentów.
 11. Część warsztatowa – przeprowadzenie kalkulacji na podstawie dokumentów firmowych.
 12. Weryfikacja aktualnych kalkulacji stosowanych w firmach.
 13. Analiza i wnioski, ustalenie harmonogramu zmian w stosowanych procedurach.
Metody szkoleniowe
 1. Część warsztatowa – „przeprowadzenie kalkulacji krok po kroku”, zajęcia praktyczne na podstawie dokumentów
 2. Część warsztatowa – przeprowadzenie kalkulacji na podstawie dokumentów firmowych
 • krótkie wykłady poparte praktycznymi przykładami na bieżąco uzupełnianego pytaniami
 • ćwiczenia: rozwiązywanie problemowych kazusów i ich analiza w ramach obowiązujących przepisów
 • dyskusja na temat trudnych przypadków z praktyki uczestników szkolenia i sposobem ich rozwiązania
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

Quality Silesian*** & Economy Silesian**
ul. Szybowcowa 1A, 40-502 Katowice
GPS: al. Górnośląska 40 - wjazd przez stację paliw BP
tel.: +48 32 606 88 00; fax: +48 32 606 88 01
www.silesianhotel.pl


Hotel Silesian to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, położony w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego "3 Stawy" oraz centrum miasta. Położenie hotelu umożliwia dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą.

Nocleg, wraz ze śniadaniem nie wliczony w cenę szkolenia, możemy dla Państwa zarezerwować.

- 200,00 PLN/doba w pok. 1-os.
- 250,00 PLN/doba w pok. 2-os.

Hotel posiada bezpłatny parking dla wszystkich uczestników PRESTIGE ECK.
Recepcja w hotelu  jest czynna przez całą dobę.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Cena i zapisy

690,00 zł brutto od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • koszty organizacji szkolenia
 • materiały szkoleniowe rozdawane uczestnikom w trakcie szkolenia
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • poczęstunki kawowe, obiad
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii