PLANER

Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się.Aldous Huxley

Menu

NAJNOWSZE ZMIANY W SYSTEMIE PRAWA WSPÓLNOTOWEGO I KRAJOWEGO ZWIĄZANE Z OBROTEM TOWAROWYM Z KRAJAMI TRZECIMI. Ogromne zmiany w prawie celnym!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu najnowszych zmian prawnych w kodeksie celnym, prezentowanych przez wybitnego eksperta z Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów.

Podczas prezentacji przykładów oraz studiów przypadku zostaną omówione najnowsze zmiany przepisów i projekty proponowanych nowelizacji oraz konsekwencje wynikające z nich dla przedsiębiorstw z zakresu najtrudniejszych obszarów praktycznego zastosowania przepisów celnych i podatkowych.

Bogaty program przewiduje miejsce na merytoryczną dyskusję, pytania i konsultacje.

Zapraszamy menedżerów i specjalistów działów importu i eksportu, dyrektorów handlowych, specjalistów ds. celnych oraz transportu

Program szczegółowy szkolenia

1. Zmiany w systemie procedur uproszczonych, w tym możliwość stosowania odprawy celnej scentralizowanej (pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedur. uproszczonych SASP – w innym kraju zgłoszenie celne a w innym odprawa celna), od 1 stycznia 2009 r.

2. Obligatoryjne realizowanie od 1 stycznia 2009 r. operacji tranzytowych TIR w ramach wspólnotowego systemu informatycznego NCTS

3. Nowa taryfa celna na 2009 r., inne środki taryfowe od 1 stycznia 2009 r.

4. Nowy system zwolnień od cła i podatków w imporcie obowiązujący od 1 grudnia 2008 r.

5. Możliwość stosowania zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych wyłącznie w formie elektronicznej od 1 stycznia 2009 r.

6. Wejście II fazy Systemu Kontroli Eksportu (ECS) i I fazy Systemu Kontroli Importu (ICS) oraz inne nowe systemy informatyczne (Wspólnotowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych – EORI, Wspólnotowe Ramy Zarządzania Ryzykiem – RMF, AEO) od 1 lipca 2009 r.

7. Deklaracje poprzedzające przywóz i wywóz od 1 lipca 2009 r.

8. Zmiany w ustawie Prawo celne korzystne dla podmiotów zajmujących się importem i eksportem towarów

9. Zmiana ustawy o Służbie Celnej i nowy system kontroli celnej

10. Podstawowe zmiany w opublikowanym już Zmodernizowanym Kodeksie Celnym

11. Zmiany w ustawie o VAT związane z importem towarów (m.in. możliwość rozliczenie VAT od importu w deklaracji podatkowej)

12. Podstawowe zmiany w nowej ustawie o podatku akcyzowym obowiązujące od 2009 r.

13. Upoważniony Przedsiębiorca (AEO) i elektroniczny System Kontroli Eksportu (ECS)

14. Zmiany w Ordynacji podatkowej

15. Inne zmiany w przepisach związanych z obrotem towarowym z zagranicą

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania