PLANER
logotyp-prestige-eck

Po pierwsze, postaraj się o opinię twórczego geniusza. Po drugie, otocz się lepszymi od siebie. Po trzecie, nie przeszkadzaj imDavid Ogilvy

Menu

MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA I TRANSPORT. Konwencja wiedeńska – INCOTERMS 2010 – Ubezpieczenia w międzynarodowym transporcie – Umowa przewozu a umowa spedycji – Prawo przewozowe – CMR

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Kompleksowe i unikalne szkolenie pozwoli Państwu:

 • Usystematyzować posiadaną wiedzę
 • Praktycznie zapoznać się z prawem umowy spedycji i przewozu: drogowego i morskiego
 • Poznać odpowiedzialność poszczególnych stron umowy oraz tryby składania skutecznych reklamacji z tytułu umowy przewozu i umowy spedycji
 • Pozyskać bogate materiały szkoleniowe, stanowiące kompendium wiedzy praktyka, w tym aktualną wykładnię INCOTERMS 2010
Adresaci szkolenia

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za transport, spedycję i logistykę w firmie , jak również pracowników działów eksportu, importu.

Szkolenie zalecane przewoźnikom, spedytorom, agentom celnym oraz osobom, które w firmach są odpowiedzialne za nadanie lub odbiór przesyłki oraz załatwiające reklamacje z tytułu szkód w transporcie.

Program szczegółowy szkolenia

1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska)

 • Zakres stosowania
 • Jakie warunku musi spełniać oferta
 • Rodzaje ofert: odwołalna, nieodwołalna
 • Skuteczne zawarcie umowy kupna – sprzedaży
 • Obowiązki sprzedającego
 • Obowiązki kupującego
 • Środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy
 • Przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru

2. Warunki dostaw – INCOTERMS 2010

 • Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
 • Analiza poszczególnych grup formuł:
  – grupa E – EXW
  – grupa F – FCA, FAS, FOB
  – grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
  – grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
 • INCOTERMS 2010 a ubezpieczenia
 • INCOTERMS 2010 a umowa przewozu i umowa spedycji
 • Wpływ zastosowanej formuły na wartość celną towaru

3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym

 • Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
 • Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
 • Rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
 • Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
 • Ryzyko związane z transportem towarów
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
 • Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie

4. Spedycja w transakcji międzynarodowej

 • Umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
 • Umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
 • Podstawowe dokumenty spedycyjne i transportowe (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
 • Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora

5. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR)

 • Podstawy prawne
 • Zakres odpowiedzialności przewoźnika
 • Niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron) np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie maja mocy prawne
 • Kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców (8 tys. zł za wykroczenie)
 • Umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy
 • Najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych
 • Zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych
 • Najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor)
 • Przykłady praktyczne
 • Jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (dobrowolne)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania