Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

MIĘDZYNARODOWA SPEDYCJA I TRANSPORT. Konwencja wiedeńska – INCOTERMS 2010 – Ubezpieczenia w międzynarodowym transporcie – Umowa przewozu a umowa spedycji – Prawo przewozowe – CMR

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za transport, spedycję i logistykę w firmie, jak również pracowników działów eksportu, importu. Szkolenie zalecane przewoźnikom, spedytorom, agentom celnym oraz osobom, które w firmach są odpowiedzialne za nadanie lub odbiór przesyłki oraz załatwiające reklamacje z tytułu szkód w transporcie.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Kompleksowe i unikalne szkolenie pozwoli Państwu:

 • Usystematyzować posiadaną wiedzę
 • Praktycznie zapoznać się z prawem umowy spedycji i przewozu: drogowego i morskiego
 • Poznać odpowiedzialność poszczególnych stron umowy oraz tryby składania skutecznych reklamacji z tytułu umowy przewozu i umowy spedycji
 • Pozyskać bogate materiały szkoleniowe, stanowiące kompendium wiedzy praktyka, w tym aktualną wykładnię INCOTERMS 2010

Program szkolenia

1. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (tzw. Konwencja wiedeńska)

 • Zakres stosowania
 • Jakie warunku musi spełniać oferta
 • Rodzaje ofert: odwołalna, nieodwołalna
 • Skuteczne zawarcie umowy kupna – sprzedaży
 • Obowiązki sprzedającego
 • Obowiązki kupującego
 • Środki ochrony prawnej w razie naruszenia umowy
 • Przejście ryzyka utraty lub uszkodzenia towaru

2. Warunki dostaw – INCOTERMS 2010

 • Zastosowanie INCOTERMS w handlu zagranicznym: w eksporcie i imporcie
 • Analiza poszczególnych grup formuł:
  – grupa E – EXW
  – grupa F – FCA, FAS, FOB
  – grupa C – CFR, CIF, CPT, CIP
  – grupa D – DAF, DES, DEQ, DDU, DDP
 • INCOTERMS 2010 a ubezpieczenia
 • INCOTERMS 2010 a umowa przewozu i umowa spedycji
 • Wpływ zastosowanej formuły na wartość celną towaru

3. Ubezpieczenie w transporcie międzynarodowym

 • Rodzaje / podział ubezpieczeń: OCP (przewoźnika), CARGO (ładunku) i OCS (spedytora) – specyfika, różnice, pułapki
 • Wyjaśnienie pojęć: wartość ubezpieczenia, suma ubezpieczenia, franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny
 • Rodzaje polis: jednostkowa, generalna, obrotowa, odpisowa
 • Rodzaje i przyczyny powstawania szkód w ładunkach
 • Ryzyko związane z transportem towarów
 • Instytutowe Klauzule Ładunkowe: A, B, C
 • Praktyczne wskazówki dla osób korzystających z ochrony ubezpieczeniowej i ewentualnych poszkodowanych – likwidacja szkód, dokumentowanie

4. Spedycja w transakcji międzynarodowej

 • Umowa przewozu a umowa spedycji – podobieństwa, różnice, pułapki
 • Umowa spedycji wg Kodeksu cywilnego (obowiązki stron, odpowiedzialność, zleceniodawcy, odpowiedzialność spedytora, prawidłowy tryb reklamacji)
 • Podstawowe dokumenty spedycyjne i transportowe (zlecenie spedycyjne, instrukcja wysyłkowa, bordereau, nota bukingowa, FCA, FCR, Konosament FIATA FBL, inne)
 • Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne – wersja 1995 i 2002 (zakres i podstawy stosowania: czy są obowiązkowe? Konsekwencje stosowania OPWS 2002)
 • Rynek usług spedycyjnych w Polsce, jak staranny eksporter powinien wybierać swojego spedytora

5. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR)

 • Podstawy prawne
 • Zakres odpowiedzialności przewoźnika
 • Niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron) np. w Konwencji CMR kary umowne za opóźnienie w dostawie nie maja mocy prawne
 • Kto ma obowiązek załadować, rozładować towar, kto ma mocować towar na pojeździe, podstawy prawne, wysokie kary dla nadawców i załadowców (8 tys. zł za wykroczenie)
 • Umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy
 • Najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych
 • Zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych
 • Najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
 • Postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor)
 • Przykłady praktyczne
 • Jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja
 • Jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika

Adresaci

Na szkolenie zapraszamy osoby odpowiedzialne za transport, spedycję i logistykę w firmie , jak również pracowników działów eksportu, importu.

Szkolenie zalecane przewoźnikom, spedytorom, agentom celnym oraz osobom, które w firmach są odpowiedzialne za nadanie lub odbiór przesyłki oraz załatwiające reklamacje z tytułu szkód w transporcie.

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie