logotyp-prestige-eck

Dysponujemy niespotykaną dotąd potęgą, ale nie mamy pojęcia, co z nią zrobić. (…) Czy jest coś bardziej niebezpiecznego niż niezadowoleni i nieodpowiedzialni bogowie, którzy nie wiedzą, czego chcą?Yuval Noah Harari, Sapiens. Od zwierząt do bogów

Menu

Wybierz termin szkolenia

Aktualne przepisy celne w 2023 r. – zgłoszenia i procedury celne stosowane w obrocie międzynarodowym – szkolenie online

Termin: 15-12-2023

Do rozpoczęcia: 85 dni

Kategoria: Ekonomia, finanse, Logistyka, transport, spedycja, Prawo celne

Liczba godzin dydaktycznych: 7 (1 dzień)

Miasto: ON-LINE

Cena: 650,00 zł od osoby

Hotel: WIRTUALNA SALA SZKOLENIOWA

Cele i korzyści szkolenia

Celem szkolenia z przepisów celnych jest zapoznanie się z aktualnym stanem prawnym w zakresie międzynarodowego oraz wewnątrzunijnego obrotu towarowego.

Program szkolenia skupia się na omówieniu szczegółowych kwestii dotyczących przepływów towarowych oraz aktualnych i planowanych zmianach w prawie celnym. Przykłady praktyczne zostaną przedstawione w celu lepszego zrozumienia omawianych zagadnień.

Uczestnik szkolenia po jego zakończeniu będzie potrafił obsługiwać zgłoszenie celne: formy zgłoszeń, załączniki, kody stosowane w zgłoszeniu, dokumenty obowiązkowe i dodatkowe.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do podmiotów – uczestników obrotu międzynarodowego, w szczególności dla pracowników działów:

 • eksportu/importu
 • handlowych
 • spedycji
 • logistyki
 • księgowości
 • oraz pracowników agencji celnych
Program szczegółowy szkolenia

1. Prawo celne – zasady funkcjonowania w Polsce i Unii Europejskiej

 • Przegląd polityki celnej i prawa celnego
 • Unia celna: znaczenie dla handlu zagranicznego w UE
 • Organy celne w krajach UE i w Polsce: zakres kompetencji

2. Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych w Polsce

 • Właściwość miejscowa
 • Właściwość rzeczowa

3. Podstawy stosowania prawa celnego

 • Prawne podstawy procedur celnych UKC / AKTY WYKONAWCZE / AKTY DELEGOWANE
 • Procedury celne (dopuszczenie do obrotu, wywóz, powrotny wywóz, tranzyt, składowanie)
 • Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, przeznaczenie końcowe )

4. Dokumenty stosowane w wymianie towarowej z zagranicą

 • Elektroniczne wersje systemów administracji celnej
 • Faktury, faktury celne, faktury proforma
 • Dokumenty dodatkowe, specyfikacje, atesty, pozwolenia, dowody pochodzenia
 • Listy przewozowe
 • Współpraca-pomoc pomiędzy eksporterem-importerem w zakresie organizacji dokumentów

5. Przedstawicielstwo w sprawach celnych i podatkowych

 • Bezpośrednie
 • Pośrednie

6. Zgłoszenie celne

 • Rodzaje i formy zgłoszeń celnych
 • Zgłoszenie standardowe
 • Zgłoszenie uproszczone
 • Techniczne rozwiązania / programy do obsługi systemów / przesyłania zgłoszeń celnych
 • Systemy AIS, AES, NCTS, OSOZ, ZEFIR
 • Komunikaty stosowane w zgłoszeniach celnych
 • Komunikaty stosowane do rozliczeń księgowo-podatkowych

7. Elementy kalkulacyjne stosowane w odprawach celnych

 • Pochodzenie towarów
 • Wartość celna
 • Taryfikacja towarów i Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT)
 • Stosowanie kursów walut

8. Pochodzenie towarów w handlu zagranicznym

 • Cel, zakres i zasady ustalania pochodzenia towaru
 • Pochodzenie niepreferencyjne
 • Dokumentowanie pochodzenia niepreferencyjnego
 • Uproszczenia w dokumentowaniu niepreferencyjnego pochodzenia towarów w art. 49 RWKC wraz z procedurą „in-blanco”
 • Pochodzenie preferencyjne
 • Umowy handlowe, preferencyjne bilateralne i wielostronne, autonomiczne porozumienia
 • Ogólny System Preferencji (System GSP)
 • Produkty całkowicie uzyskane
 • Istota produktów poddanych wystarczającej i niewystarczającej obróbce lub przetworzeniu, protokoły przetwarzania
 • Zasada terytorialności i kumulacji pochodzenia
 • Zasada transportu bezpośredniego i wymagania dokumentacyjne (dozór celny)
 • Dokumentowanie pochodzenia
 • Świadectwa przewozowe EUR.1, EUR-MED., ATR, deklaracja upoważnionego eksportera na fakturze
 • Procedura wystawiania świadectw pochodzenia, w tym świadectw wystawianych z mocą wsteczną, duplikatów i świadectw zastępczych
 • Warunki sporządzania deklaracji lub deklaracji EUR-MED na fakturze
 • Instytucja Upoważnionego Eksportera
 • Terminy ważności dowodów pochodzenia
 • Weryfikacja dowodów pochodzenia
 • Wiążąca Informacja o Pochodzeniu towarów (WIP)

9. Instytucja Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO)

 • Istota statusu AEO i jego adresaci
 • Warunki, wytyczne , normy i kryteria przyznawania świadectw AEO
 • Korzyści dla posiadaczy świadectw AEO
 • Aktualne zasady ubiegania się o wydanie świadectwa AEO
 • Procedura audytu na podstawie najnowszych obowiązujących przepisów prawnych
 • Zawieszanie i cofanie świadectw AEO

10. Procedury celne uproszczone

 • Kryteria oceny przedsiębiorcy ubiegającego się o pozwolenie na stosowanie uproszczonych procedur celnych
 • Zasady wnioskowania i udzielania pozwoleń na stosowanie procedury uproszczonej
 • System komunikatów, stosowane dokumenty
 • Korzyści i przykłady zastosowania procedur uproszczonych
 • Rola i znaczenie przedstawicielstwa pośredniego w procedurach uproszczonych
 • Pojedyncze zezwolenie administracyjne na skróconą procedurę celna (SASP)

11. Postępowanie administracyjne w sprawach celnych

 • Przedstawicielstwo w sprawach celnych
 • Kontrola towarów, w trakcie odprawy celnej i aspekty prawne kontroli przedsiębiorców
 • Postępowanie administracyjne w praktyce

12. System kontroli eksportu ECS

 • Warunki sporządzania i składania zgłoszeń celnych w procedurze wywozu, ich sprostowania i unieważnienia
 • Standardowy i uproszczony proces obsługi zgłoszenia celnego w systemie ECS
 • Aktualne zasady dokumentowania wywozu towarów spoza obszaru celnej UE i uzyskiwania komunikatów potwierdzających wywóz dla celów podatkowych

13. Rozliczenie podatku VAT w przypadku importu towarów w deklaracji podatkowej

 • Rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu towarów zgodnie z przepisami art. 33a ustawy o podatku od towarów i usług w deklaracjach podatkowych.
 • Uwarunkowania formalno-prawne dotyczące stosowania rozliczenia podatku VAT w deklaracji podatkowej (JPK ) w przypadku importu towarów.
 • Korzyści wynikające ze zniesienia obowiązku zabezpieczania należności z tytułu podatku VAT w imporcie
 • Zniesienie obowiązku stosowania procedury uproszczonej w zakresie odroczonego podatku vat
 • Odpowiedzialność solidarna przedstawiciela / zgłaszającego

14. Korekta zgłoszeń celnych, system składania wniosków i wydawania decyzji.

15. Deregulacja wykonywania zawodu agenta celnego

 • Korzyści wynikające z deregulacji wykonywania zawodu agenta celnego.
 • Pozytywne aspekty związane z deregulacją tego zawodu.
 • Negatywne aspekty lub potencjalne wyzwania związane z deregulacją wykonywania zawodu agenta celnego.
Metody szkoleniowe

Interaktywne zajęcia  przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

Warunek:

Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.

JAK WYGLĄDA UDZIAŁ W SZKOLENIU WEBINAROWYM?

Krok I
Rejestrujesz się na platformie webinarowej.
Link otrzymasz wcześniej, wraz z emailowym potwierdzeniem realizacji szkolenia.

Krok II
W dniu szkolenia logujesz się do platformy webinarowej i przechodzisz do „poczekalni”. Link do wirtualnego pokoju otrzymasz na podanego emaila po akceptacji rejestracji.

Krok III
Uczestniczysz w szkoleniu.

Krok IV
Możesz zadawać pytania na czacie w trakcie szkolenia.

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.
  Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

  • planowania i realizacji szkoleń oraz

  • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.


Możliwości uzyskania dofinansowania do 80% z BUR na swój udział w szkoleniu, zobacz więcej:
BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH Z PRESTIGE ECK

Miejsce

ON-LINE
E-szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to  efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Otrzymanie certyfikatu lub zaświadczenie MEN

Szkolenie zdalne jest tak samo honorowane, jak szkolenie stacjonarne i każdy uczestnik, który zdobył nowe umiejętności i  podniósł swoją  konkurencyjność na rynku pracy, otrzymuje certyfikat w formie papierowej lub elektronicznej.

Cena i zapisy

650,00 zł od osoby

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu online w formie webinarium

 • dostęp do platformy e-learningowej w czasie rzeczywistym

 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta

 • autorskie materiały szkoleniowe

 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych

Wybierz termin szkolenia

Formularz kontaktowy

  Napisz wiadomość

  Imię i nazwisko (dobrowolne)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (dobrowolne)

  Treść wiadomości

  TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu kontaktu; RODO

  Dodatkowe informacje
  Interaktywne zajęcia przeprowadzone są w komfortowych grupach do 15 osób, co zapewnia możliwość interakcji z Ekspertem i prowadzenia dyskusji w czasie rzeczywistym.

  Warunek:

  Aby wziąć udział w szkoleniu należy mieć dostęp do komputera z Internetem.
  Po opłaceniu faktury proforma przesyłamy link z niezbędnym informacjami do zalogowania się na platformę szkoleniową.
  Szkolenie dostępne na zamówienie

  Organizujemy również szkolenia in company, czyli szkolenia i kursy na zamówienie.

  Przy realizacji szkoleń na zamówienie terminy i lokalizacje uzgadniamy bezpośrednio z klientem.

  Nasz doradca bada potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej, oczekiwania i potrzeby.

  Pobierz Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowychalbo skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie.
  FIPS (DOC) – pobierz
  FIPS (PDF) – pobierz
  Narzędzie do przygotowania profesjonalnego szkolenia.
  Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

  Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione. Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
  Unikalne cechy i korzyści ze spotkania

  Na podstawie 62 opinii.
  Sebastian Szaforz
  Sebastian Szaforz
  2022-10-29
  Polecam z całego serca ...
  Marcin J
  Marcin J
  2022-10-26
  Rzetelnie przeprowadzony kurs na wózki jezdniowe podnośników od samego początku do końca, serdecznie polecam, zdane za pierwszym razem,
  Vitalii Bilenkyi
  Vitalii Bilenkyi
  2022-10-26
  Jestem szczęśliwy, zdałem )
  Paweł Sokół
  Paweł Sokół
  2022-10-26
  Super merytoryczny kurs Polecam
  Paul Socha
  Paul Socha
  2022-10-26
  Profesjonalna firma i szkolenie z zapewnionym egzaminem ... Polecam każdemu kursy u nich
  Juliusz Więckowski
  Juliusz Więckowski
  2022-09-09
  Pełen profesjonalizm Firma dba by kursant był przygotowany do zdania egzaminu Firma dostarcza materiały szkoleniowe, testy oraz fachowego i wymagającego instruktora Dzięki temu wystarczy się przyłożyć i zdobywa się upragnione lub potrzebne uprawnienia Ja osobiście dzięki ECK Prestige zdobyłem uprawnienia do obsługi wózków specjalistycznych Polecam !!!

  Zobacz więcej opinii