Podstawowym czynnikiem rozwoju gospodarczego jest stopa wzrostu zasobów umysłowych, a więc tempo, w jakim dany kraj produkuje ludzi z wyobraźnią i poczuciem perspektywy, ludzi wykształconych, z umiejętnościami teoretycznymi i analitycznymi.Peter F. Drucker

Menu

doradztwo

 


Doradztwo ze wszystkich obszarów szkoleń.