Pracy umysłowej nie określa jej ilość, ani jej koszty, lecz wyniki. I dlatego wielkość zespołu i ogrom pracy kierowniczej nie mówią nic.Peter F. Drucker

Menu