Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

ZARZĄDZANIE ZAPASAMI, GOSPODARKĄ MATERIAŁOWĄ – poprawa poziomu rotacji

Celem zajęć jest poznanie sposobów i metod planowania gospodarki materiałowej,wraz z uwzględnieniem integracji działań sprzedaży, produkcji, jak i zakupów. Główny nacisk warsztatów położony będzie na podkreślenie roli zarządzania zapasami w procesach biznesowych przedsiębiorstwa, we wsparciu realizacji konkretnych wskaźników. Program oparty jest w większości na praktycznych przykładach i ćwiczeniach. W ramach zajęć realizowany jest warsztat Beer Game, jak i warsztat z analizy przepływów – Value Stream (VS). Szczególny nacisk położony jest na planowanie ruchu zapasów poczynając od metod MRP (planowanie potrzeb materiałowych) i kodyfikowania liczonych wielkości partii, a kończąc na systemach typu Pull wspartych przez zastosowanie KANBAN.

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Celem zajęć jest poznanie sposobów i metod planowania gospodarki materiałowej wraz z uwzględnieniem integracji działań sprzedaży, produkcji, jak i zakupów

 • Opanowanie zasad wielowymiarowego klasyfikowania zapasów dla określenia zasad kodowania wielkości kupowanej/produkowanej partii np. FTL, FOQ, MOQ, POQ, L4L, EOQ, LUC …
 • Ustalenie zapasów bieżących, maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, czasu zamawiania
 • Wprowadzenie analizy 6’o wymiarowej rozszerzając klasyfikacje ABC i XYZ
 • Nabycie umiejętności analizy procesów zgodnie z modelem Value Stream (VS) dla identyfikacji przyczyn występowania niewłaściwych poziomów zapasów
 • Zrozumienie zbieżnych/rozbieżnych celów wewnątrz i na zewnątrz organizacji i ich implikacji dla planowanej rotacji
 • Zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu zapasami w przedsiębiorstwie
 • Zrozumienie reguł kontroli i koordynacji przepływów zapasów w całym łańcuchu logistycznym, kwestie prawne, rynek globalny
 • Określenie struktury i wielkości kosztów tworzenia i utrzymania zapasów, koszt kapitału zamrożonego
 • Podejmowanie decyzji dot. zagospodarowania zapasów zalegających i nierotacyjnych
 • Nabycie umiejętności planowanie poziomu zapasów dla części serwisowych, eksploatacyjnych

Program szkolenia

Dzień 1

1. Wprowadzenie i zasady pomiaru efektywności przedsiębiorstwa

Zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami. Wpływ jakości tych relacji na planowanie zapasu.

 • Wskaźnik OTP (Order to Payment Process)
 • „Wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy rozbieżnych celów
 • Zbieżność i rozbieżność celów odrębnych podmiotów gospodarczych współpracującyh w ramach jednego łańcucha dostaw

2. Charakterystyka zarządzania zapasami, koszty

 • Przyczyny gromadzenia zapasów
 • Podział zapasów
 • Mierników i wskaźniki wykorzystywane w ocenie zapasów np. wskaźnik rotacji zapasów magazynowych
 • Problematyka nieterminowych dostaw
 • Koszty gromadzenia i utrzymywania zapasów
 • Odpowiedzialność za zapas – Incoterms, składy konsygnacyjne – VMI
 • Dokumenty w obrocie magazynowym dokumenty – PZ, ZPZ, dokumenty wydania WZ, ZWZ, listy spedycyjne i przewozowe, dokumenty celne
 • Wycena zapasu – LIFO, FIFO, średnia ważona. Możliwości stosowania, zalety i wady
 • Metody i typowe błędy w inwentaryzacji
 • Wyjątki od reguły maksymalizacji rotacji – „inwestowanie” w zapasy
 • Utracone przychody i wskaźnik poziomu obłsugi klienta w odniesieniu do strategii obsługi rynku
 • Zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotacyjnych

3. Popyt i jego wpływ na wielkość i strukturę zapasów

 • Popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału
 • Wskaźniki w obsłudze popytu – PAB, ATP
 • Planowanie popytu
  • Horyzont planistyczny
  • Prognozowania krótko i długoterminowe
  • Współczynniki sezonowości i trendu
  • Standardy obsługi klienta i dopasowanie planu zakupów i produkcji do planów sprzedaży
  • Plan operacji i sprzedaży (SOP). Unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP
  • Rozwiązania typu DRP w planowaniu potrzeb dystrybucji

4. Teoria ograniczeń – TOC, Goldratt

 • Metody podporządkowania organizacji firmy „wąskiemu gardłu”
 • Wpływ wąskiego gardła na pozycjonowanie stoku
 • Metoda Drum Buffer Rope

5. Warsztat – planowanie zapasów w oparciu o Beer Game

Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT stanowiąca warsztat dla całej grupy. Dane przetwarzane i prezentowane w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne) dla wykazania, jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania współpracujących działów i przedsiębiorstw.

 • Prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji
 • Zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego („walka” poszczególnych podmiotów)
 • Pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania – sprzeczne cele i błędne poziomy zapasów
 • Agregacja wyników i ich obróbka statystyczna (wykładowca realizuje to zadanie po godzinach warsztatów) – prezentacja w kolejnym dniu szkolenia

Dzień 2

1. Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja

Prezentacja wyników Beer Game – dyskusja.

 • Zaprezentowanie tzw. „Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążenia, jak i zapasów w przedsiębiorstwie i zewnętrznym łańcuchu dostaw
 • Identyfikacja czynników podnoszących koszty
 • Zaproponowanie rozwiązań mających podnieść efektywność wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów dostaw
 • Wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego

2. Konfigurowanie i planowania potrzeb materiałowych – MRP

Wszystkie tematy zawierają ćwiczenia ułatwiające zrozumienie zagadnień, jak i konkretne przykłady

 • Weryfikacja strategii obsługi rynku MTO, ATO, MTS dla danej rodziny pozycji magazynowych lub indywidualnych indeksów
 • Planowanie potrzeb materiałowych – MRP
  • Analiza 6’o wymiarowa zapasów i ich klasyfikacja dla ustalenia kodowania wielkości partii
  • Analiza ABC, XYZ
  • Minimalna, maksymalna wielkość zamówienia
  • Zapas minimalny, a zapas bezpieczeństwa SS i zapas czasu ST
  • Decydowanie o i kodowanie wielkości partii: FTL, L4L, MOQ, FOQ, EOQ – ekonomiczna wielkość zamówienia, POQ, LUC, ROP – punkt ponownego zamówienia itd
  • Przeliczanie jednostek miary w procesie
  • Zasady zmiany decycji względem kodów np. zdarzenia losowe, zidentyfikowane trendy, cele utrzymania ruchu, wnioski z SOP
  • Symulacja kalkulacji MRP i współpraca działu planowania i zakupów
 • Zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej. System RFID na przykładzie filmu przedstawiającego rozwiązania SAP i sieci Metro – „future store”. Praktyczne przykłady wdrożeń RFID

3. Warsztat – KANBAN w „zasysaniu” Pull ruchu zapasów

Grupa dowiaduje się kiedy jest możliwe wykorzystanie tej metody dla uruchomienia Pull, a kiedy należy szukać innych rozwiązań

 • Zrozumienie opisu Value Stream
 • Zasady budowy systemu Kanban i korzyści z jego wykorzystania
 • Obliczanie ilości kart Kanban, warsztat

4. Nowoczesne, zintegrowane narzędzia – systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning)

Przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS. Zasady postępowania przy wdrożeniu. Czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?

 • Wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych

5. Prawidłowe metody kalkulacji kosztów – prosty przykład ABC (Activity Based Costing)

Przećwiczenie na prostym przykładzie metody ABC kalkulacji kosztu jednostkowego wyrobu.

 • Rzeczywista rentowność i jej zależność od decyzji planistycznych
 • Prezentacja różnych „kluczy” ABC i „nośników” dla rozliczenia kosztów

Metody szkoleniowe

 • Przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników. Oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i warsztaty
 • W ponad 90% przypadków stosowanie „nieksiążkowych”, przykładów opartych o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec
 • Wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania
 • Większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (użyty tablet) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, które każdy uczestnik może zabrać po szkoleniu ze sobą w postaci plików graficznych

Adresaci

 • Kierownictwo przedsiębiorstw (zarząd, dyrekcja, właściciele firm produkcyjnych i dystrybucyjnych)
 • Planiści, logistycy, planiści gospodarki materiałowej
 • Odpowiedzialni za zapewnienie utrzymania ruchu
 • Osoby odpowiedzialne za prognozowanie i planowanie obsługi popytu
 • Osoby odpowiedzialne za planowanie zaopatrzenia, zakupów
 • Inżynierów procesu wewnętrznego i zewnętrznego (SCM)
 • Osoby odpowiedzialne za rachunkowość zarządczą
 • Pozostałe osoby uczestniczące w procesach zarządzania zapasami

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Zrób prezent swojemu klientowi, zaproś dostawcę, partnera biznesowego i budujcie wspólnie swoja przewagę konkurencyjną na prestiżowych szkoleniach.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie