Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

ZARZĄDZANIE PROCESEM MAGAZYNOWYM

Poznanie współczesnej koncepcji funkcjonowania magazynu ze szczególnym uwzględnieniem zasad logistyki oraz jej wpływu na organizację działalności magazynu, Poznanie możliwości kształtowania procesu magazynowego (optymalizacja procesów magazynowych w krótkim i długim okresie czasu) Omówienie i poznanie sposobów klasyfikacji i szacowania kosztów magazynowych; omówienie podstaw rachunku kosztów logistycznych w magazynowaniu wraz z metodą rachunku kosztów działań Przedstawienie przykładów nowoczesnych rozwiązań w zakresie składowania towarów w magazynie oraz zarządzania powierzchnią magazynową Zapoznanie uczestników warsztatów z metodami zarządzania zapasami, z potencjalnym wpływem zarządzania zapasami i ich klasyfikacją na rozmieszczenie towarów w magazynie (z uwzględnieniem różnych kryteriów, przygotowaniem do reorganizacji funkcjonowania magazynu)

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

 • Poznanie współczesnej koncepcji funkcjonowania magazynu ze szczególnym uwzględnieniem zasad logistyki oraz jej wpływu na organizację działalności magazynu,
 • Poznanie możliwości kształtowania procesu magazynowego (optymalizacja procesów magazynowych w krótkim i długim okresie czasu)
 • Omówienie i poznanie sposobów klasyfikacji i szacowania kosztów magazynowych; omówienie podstaw rachunku kosztów logistycznych w magazynowaniu wraz z metodą rachunku kosztów działań
 • Przedstawienie przykładów nowoczesnych rozwiązań w zakresie składowania towarów w magazynie oraz zarządzania powierzchnią magazynową
 • Zapoznanie uczestników warsztatów z metodami zarządzania zapasami, z potencjalnym wpływem zarządzania zapasami i ich klasyfikacją na rozmieszczenie towarów w magazynie (z uwzględnieniem różnych kryteriów, przygotowaniem do reorganizacji funkcjonowania magazynu)

Program szkolenia

1. Rola magazynu w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw

 • Miejsce magazynu (-ów) w strukturze zintegrowanej gospodarki zapasami i powiązania z koncepcją logistyki w przedsiębiorstwie
 • Koncepcja wiążąca wpływ formy magazynowania i kosztów dostaw
 • Funkcje i zadania magazynu (-ów) w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw
 • Co obejmuje „zarządzanie magazynem”? Główne elementy związane z kształtowaniem sfery magazynowania

  2. Decyzje długookresowe w magazynowaniu

  • Decyzja „magazyn własny czy obcy” – sposób postępowania w przypadku decyzji dotyczących nowych magazynów
  • Co zrobić z istniejącym magazynem?
   • Dylemat „pozostawić czy wynająć?”
   • Optymalizacja procesów magazynowych w istniejącym magazynie
  • Przykłady rozwiązań – korzyści i ograniczenia
  • Decyzje magazynowe typu „make or buy”
   • Outsourcing usług magazynowych – zalety i wady
   • Kryteria jakościowe oceny działalności magazynowej przy wyborze magazynu własnego i obcego – wspomaganie procesu decyzji
 1. Koszty procesów magazynowych
  1. Szacowanie kosztów przy uwzględnieniu decyzji w sferze magazynowania
  2. Kryteria wyodrębniania kosztów w magazynowaniu
 • Kryterium kosztów stałych i zmiennych w magazynowaniu
 • Kryterium kosztów rodzajowych w magazynowaniu
 • Rachunek kosztów działań, jako metoda rozliczania kosztów pośrednich w magazynowaniu

4. Pomiar procesów magazynowych

 • Planowanie działalności magazynu – główne zagadnienia
 • Instrukcja magazynowa i program magazynowy jako dokumenty regulujące pracę magazynu i wspierające planowanie działań
 • Zestaw przykładowych mierników związanych z analizą działań w sferze gospodarki magazynowej
  • Mierniki związane z wydajnością prac
  • Mierniki związane z wykorzystaniem pojemności i powierzchni
  • Mierniki związane z kosztochłonnością
  • Mierniki związane z zapasami
   5. Proces magazynowy i kształtowanie przepływu produktów

   • Proces magazynowy i jego fazy (przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydawanie produktów)
   • Czy można wskazać elementy różnicujące analizę procesu w przypadku magazynu istniejącego i projektowanego?
   • Analiza wybranych możliwości projektowania przepływu w magazynie w zależności od rozwiązań architektonicznych budowli, przyjętej koncepcji organizacji wnętrza magazynowego, zakładanego sposobu składowania
    • w tym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
  • Zbiory danych niezbędnych do projektowania magazynu i ich relacje
   • W tym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego6. Czynności w fazie przyjęć i organizacja działań magazynowych
    • Podstawowy schemat przebiegu czynności w trakcie przyjęcia produktów
    • Urządzenia pomocnicze przeznaczone do prac przy przyjęciu towaru i wpływ na efektywność procesu
    • Pomiar efektywności prac przy przyjęciu
    • Dokumentacja magazynowa związana z przepływem informacji przy przyjęciu towaru do magazynu

7. Składowanie produktów

 • Metody lokowania produktów na powierzchni składowej
 • Typowe urządzania stosowane w składowaniu produktów
 • Wyznaczanie modułów magazynowych – główne zasady, błędy w określaniu modułów i pojemności magazynu
 • Wyznaczanie powierzchni pod produkty w powiązaniu z cyklami dostaw
 • Przykładowe elementy związane z oceną efektywności składowania. Mierniki stosowane w ocenie powierzchni składowej
 • Informacja związana z dokumentacją przy składowaniu produktów

8. Kompletacja

 • Rodzaje kompletacji
 • Powiązanie sposobu składowania i kompletacji
 • Organizacja sposobu kompletacji produktów (zasady kompletacji, metody kompletacji [„człowiek do towaru”, „towar do człowieka”, kompletacja automatyczna, manualna]
 • Wydawanie produktów i wysyłka
 • Przykładowe modelowe ujęcie procesu komisjonowania
 • Komisjonowanie a zasady wydawania towarów (FIFO, LIFO, FEFO)
 • Przykładowe założenia i przykłady dotyczące komisjonowania

9. Wysyłka

 • Dokumentacja do wysyłki
 • Elementy wpływające na planowanie dostaw z magazynu (m. in. zgłaszane zapotrzebowanie, gotowość kompletacyjna, ładowność pojazdów, czas transportu, czynniki losowe)
 • Wyznaczanie tzw. okien czasowych w oparciu o analizę cyklu realizacji dostawy

10. Podsumowanie. Przykłady nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań w systemach magazynowych

 • Systemy intralogistyczne w magazynie bazujące na zasadzie przepływu
 • Przykłady powiązania systemów składowania i wyposażenia magazynowego
 • Przykłady systemów informacyjnych i luk w przepływie informacji w magazynowaniu

Metody szkoleniowe

Warsztaty prowadzone są w formie interaktywnej:

 • Dyskusja
 • Zadania indywidualne i grupowe
 • „Burza mózgów”
 • Mikrowykłady
 • Prezentacje
 • Analiza przypadków
 • Podejście oparte na analizie porównawczej
 • Animacje i filmy instruktażowe

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie