Bywają straty będące nieocenioną korzyścią.Maurice Maeterlinck

Menu

ZARZĄDZANIE PROCESEM MAGAZYNOWYM

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: 16

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia
 • Poznanie współczesnej koncepcji funkcjonowania magazynu ze szczególnym uwzględnieniem zasad logistyki oraz jej wpływu na organizację działalności magazynu,
 • Poznanie możliwości kształtowania procesu magazynowego (optymalizacja procesów magazynowych w krótkim i długim okresie czasu)
 • Omówienie i poznanie sposobów klasyfikacji i szacowania kosztów magazynowych; omówienie podstaw rachunku kosztów logistycznych w magazynowaniu wraz z metodą rachunku kosztów działań
 • Przedstawienie przykładów nowoczesnych rozwiązań w zakresie składowania towarów w magazynie oraz zarządzania powierzchnią magazynową
 • Zapoznanie uczestników warsztatów z metodami zarządzania zapasami, z potencjalnym wpływem zarządzania zapasami i ich klasyfikacją na rozmieszczenie towarów w magazynie (z uwzględnieniem różnych kryteriów, przygotowaniem do reorganizacji funkcjonowania magazynu)
Program szkolenia

1. Rola magazynu w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw

 • Miejsce magazynu (-ów) w strukturze zintegrowanej gospodarki zapasami i powiązania z koncepcją logistyki w przedsiębiorstwie
 • Koncepcja wiążąca wpływ formy magazynowania i kosztów dostaw
 • Funkcje i zadania magazynu (-ów) w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw
 • Co obejmuje „zarządzanie magazynem”? Główne elementy związane z kształtowaniem sfery magazynowania

  2. Decyzje długookresowe w magazynowaniu

  • Decyzja „magazyn własny czy obcy” – sposób postępowania w przypadku decyzji dotyczących nowych magazynów
  • Co zrobić z istniejącym magazynem?
   • Dylemat „pozostawić czy wynająć?”
   • Optymalizacja procesów magazynowych w istniejącym magazynie
  • Przykłady rozwiązań – korzyści i ograniczenia
  • Decyzje magazynowe typu „make or buy”
   • Outsourcing usług magazynowych – zalety i wady
   • Kryteria jakościowe oceny działalności magazynowej przy wyborze magazynu własnego i obcego – wspomaganie procesu decyzji
 1. Koszty procesów magazynowych
  1. Szacowanie kosztów przy uwzględnieniu decyzji w sferze magazynowania
  2. Kryteria wyodrębniania kosztów w magazynowaniu
 • Kryterium kosztów stałych i zmiennych w magazynowaniu
 • Kryterium kosztów rodzajowych w magazynowaniu
 • Rachunek kosztów działań, jako metoda rozliczania kosztów pośrednich w magazynowaniu

4. Pomiar procesów magazynowych

 • Planowanie działalności magazynu – główne zagadnienia
 • Instrukcja magazynowa i program magazynowy jako dokumenty regulujące pracę magazynu i wspierające planowanie działań
 • Zestaw przykładowych mierników związanych z analizą działań w sferze gospodarki magazynowej
  • Mierniki związane z wydajnością prac
  • Mierniki związane z wykorzystaniem pojemności i powierzchni
  • Mierniki związane z kosztochłonnością
  • Mierniki związane z zapasami
   5. Proces magazynowy i kształtowanie przepływu produktów

   • Proces magazynowy i jego fazy (przyjęcie, składowanie, kompletacja i wydawanie produktów)
   • Czy można wskazać elementy różnicujące analizę procesu w przypadku magazynu istniejącego i projektowanego?
   • Analiza wybranych możliwości projektowania przepływu w magazynie w zależności od rozwiązań architektonicznych budowli, przyjętej koncepcji organizacji wnętrza magazynowego, zakładanego sposobu składowania
    • w tym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
  • Zbiory danych niezbędnych do projektowania magazynu i ich relacje
   • W tym z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego6. Czynności w fazie przyjęć i organizacja działań magazynowych
    • Podstawowy schemat przebiegu czynności w trakcie przyjęcia produktów
    • Urządzenia pomocnicze przeznaczone do prac przy przyjęciu towaru i wpływ na efektywność procesu
    • Pomiar efektywności prac przy przyjęciu
    • Dokumentacja magazynowa związana z przepływem informacji przy przyjęciu towaru do magazynu

7. Składowanie produktów

 • Metody lokowania produktów na powierzchni składowej
 • Typowe urządzania stosowane w składowaniu produktów
 • Wyznaczanie modułów magazynowych – główne zasady, błędy w określaniu modułów i pojemności magazynu
 • Wyznaczanie powierzchni pod produkty w powiązaniu z cyklami dostaw
 • Przykładowe elementy związane z oceną efektywności składowania. Mierniki stosowane w ocenie powierzchni składowej
 • Informacja związana z dokumentacją przy składowaniu produktów

8. Kompletacja

 • Rodzaje kompletacji
 • Powiązanie sposobu składowania i kompletacji
 • Organizacja sposobu kompletacji produktów (zasady kompletacji, metody kompletacji [„człowiek do towaru”, „towar do człowieka”, kompletacja automatyczna, manualna]
 • Wydawanie produktów i wysyłka
 • Przykładowe modelowe ujęcie procesu komisjonowania
 • Komisjonowanie a zasady wydawania towarów (FIFO, LIFO, FEFO)
 • Przykładowe założenia i przykłady dotyczące komisjonowania

9. Wysyłka

 • Dokumentacja do wysyłki
 • Elementy wpływające na planowanie dostaw z magazynu (m. in. zgłaszane zapotrzebowanie, gotowość kompletacyjna, ładowność pojazdów, czas transportu, czynniki losowe)
 • Wyznaczanie tzw. okien czasowych w oparciu o analizę cyklu realizacji dostawy

10. Podsumowanie. Przykłady nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań w systemach magazynowych

 • Systemy intralogistyczne w magazynie bazujące na zasadzie przepływu
 • Przykłady powiązania systemów składowania i wyposażenia magazynowego
 • Przykłady systemów informacyjnych i luk w przepływie informacji w magazynowaniu
Metody szkoleniowe

Warsztaty prowadzone są w formie interaktywnej:

 • Dyskusja
 • Zadania indywidualne i grupowe
 • „Burza mózgów”
 • Mikrowykłady
 • Prezentacje
 • Analiza przypadków
 • Podejście oparte na analizie porównawczej
 • Animacje i filmy instruktażowe
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27 w celu realizacji odpowiedzi na przesłane przeze mnie zapytania.

Wyrażenie zgody w poniższym formularzu jest dobrowolne, jednak brak jej wyrażenia uniemożliwi wysłanie zapytania.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript
 KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript
MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania