PLANER

Powodem dla którego tak niewielu ludzi odnosi sukces jest to, że nikt nie wymyślił jeszcze sposobu, umożliwiającego siedzenie i jednoczesne ślizganie się w górę.W. Clement Stone

Menu

ZARZĄDZANIE OBROTEM PALETOWYM I TRANSPORTEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE (2 dni) !!! NOWOŚĆ !!!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Podczas wykładów, ćwiczeń oraz konwersatoriów zakłada się osiągnąć cele, które umożliwią kierowniczej kadrze zarządzającej transportem i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za zarządzanie obrotem paletowym sprawne sterowanie procesami przewozowymi, do których należy:

 • zdefiniowanie systemu obrotu paletami
 • uniknięcie błędów w zarządzaniu paletami w przedsiębiorstwie
 • szybkie i sprawne formowanie towarów na paletach i palet na skrzyniach ładunkowych
 • określenie kompleksowych założeń sprawnego funkcjonowania transportu w przedsiębiorstwie
 • określenie uwarunkowań wpływających na sprawność procesów transportowych
 • podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania transportem
 • określenie zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób funkcyjnych
 • określenie rozkładu popytu na usługi transportowe oraz jego wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem
 • wykorzystanie metod do obliczania wielkości pracy przewozowej
 • zastosowanie standardów obsługi klienta w modelowaniu i zarządzaniu transportem w przedsiębiorstwie
 • zapoznanie z wymogami prawnymi dotyczącymi transportu
 • przedstawienie wymaganych licencji i zezwoleń oraz kompetencji zawodowych w zakresie transportu drogowego
 • określenie struktury i wielkości kosztów transportu w przedsiębiorstwie
 • planowanie czasu pracy kierowcom i załogom
 • zapoznanie z systemami monitorowania i bezpieczeństwem przewozów

W ramach szkolenia zostanie zaprezentowany szereg praktycznych metod wykorzystywanych przy zarządzaniu obrotem paletowym i optymalizacji procesów transportowych w zarządzaniu flotą pojazdów. Część zajęć jest organizowana w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy będą rozwiązywać różnorodne zagadnienia związane z obrotem paletami i zarządzaniem transportem.

Program szczegółowy szkolenia

1. Charakterystyka najpopularniejszych i najczęściej występujących w obrocie typów palet. Gospodarka paletowa w Polsce – przedstawienie różnych systemów wymiany palet (palety własne, poole zewnętrzne/usługowe).

2. Najważniejsze wymogi i przepisy prawne oraz zwyczaje rynkowe dotyczące obrotu paletami (w szczególności paletami EUR). Dokumenty występujące podczas obrotu paletami (wzory procedur, instrukcji, kart rozliczeniowych itp.). Najczęstsze problemy związane z gospodarką paletami w przedsiębiorstwach Proponowane praktyczne rozwiązania „problemu podrabianych palet EUR”.

3. Prezentacja rozwiązań informatycznych w zakresie doboru opakowań, formowania ładunków paletowych i optymalizacja wykorzystania powierzchni ładunkowej pojazdu.
Wybór rodzaju pojazdu – czynniki decydujące o wyborze rodzaju środka transportu, czynniki zależne od klienta, wyposażenie dodatkowe.

4. Kryteria dostępu do zawodu przewoźnika – krajowe i międzynarodowe przewozy rzeczy, certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika, licencje i zezwolenia, wymagania dotyczące kierowców, Inspekcja Transportu Drogowego.

5. Certyfikat Bezpiecznego Dostawcy (AEO) – transport w procesie uzyskiwania certyfikatu.

6. Zarządzanie transportem – metody zarządzania, planowanie eksploatacji, obowiązki osób funkcyjnych, organizowanie i kontrola procesów przewozowych, konkurencja w transporcie.

7. Outsourcing w transporcie – rodzaje outsourcingu, wady i zalety outsourcingu, transport własny czy obcy, kryteria wyboru przewoźnika.

8. Wybór rodzaju transportu – transport samochodowy, kolejowy, lotniczy, morski, śródlądowy, kombinowany, kryteria wyboru rodzaju transportu, skuteczność systemów transportowych.

9. Mechanizacja prac przeładunkowych – maszyny i urządzenia przeładunkowe, paletyzacja i konteneryzacja ładunków, optymalizacja prac przeładunkowych.

10. Czas pracy kierowców w świetle najnowszych uregulowań prawnych zgodnych z umową AETR Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dot. czasu jazdy i odpoczynków kierowców – ich wpływ na czas pracy kierowcy:

 • doba, tydzień, odpoczynek
 • czas jazdy dzienny, tygodniowy, dwutygodniowy
 • przerwy w prowadzeniu pojazdu
 • odpoczynek dzienny, tygodniowy (ćwiczenia, zadania)

11. Koszty transportu – koszty jednostkowe, koszty całkowite.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania