PLANER

Nauka jest najbardziej efektywna wówczas, kiedy sprawia radośćPeter Kline

Menu

ZARZĄDZANIE I OPTYMALIZACJA ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE (2 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza i ocena zapasów w przedsiębiorstwie, określenie optymalnych ilości zapasów dostosowanych do potrzeb produkcyjnych i rynkowych, określenie zapasów maksymalnych, zapasów bezpieczeństwa, kosztów zamrożonych kapitałów oraz analiza i wykorzystanie metod zarządzania zapasami.

Program szczegółowy szkolenia

1. METODY KSZTAŁTOWANIA ZAPASÓW

 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne kształtujące zapasy
 • Przyczyny gromadzenia zapasów
 • Zapasy – konflikty logistyczne
 • Klasyfikacja zapasów według kryteriów ważności (metoda Pareto-Lorenza)
 • Inne metody podziału zapasów (np. XYZ)
 • Metody sterowania zapasam

2. RODZAJE POPYTU I JEGO WPŁYW NA WIELKOŚĆ I STRUKTURĘ ZAPASÓW

 • Rodzaje popytu i ich wpływ na poziomy i strukturę zapasów
 • Cykl życia produktu
 • Metody wyceny zapasów

3. OBSŁUGA KLIENTA I JEJ WPŁYW NA STRUKTURĘ I POZIOMY ZAPASÓW

 • Standardy obsługi klienta
 • Poziomy obsługi klienta
 • Wpływ przyjętych poziomów obsługi na wielkość poszczególnych grup zapasów

4. PLANOWANIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH

 • Miejsce planowania potrzeb materiałowych w logistyce przedsiębiorstwa
 • Metody planowania potrzeb materiałowych
 • Analiza wielkości zapasów i częstotliwości dostaw według różnych metod planowania

5. ANALIZA POZIOMÓW (WIELKOŚCI) ZAPASÓW

 • Kalkulacja czasu składania zamówień
 • Czynniki wpływające na wielkość zapasów poszczególnych pozycji asortymentowych
 • Wielkość zapasów bieżących
 • Poziom zapasów bezpieczeństwa
 • Wielkość zapasów bezpieczeństwa w odniesieniu do miejsc składowania
 • Ocena punktu złożenia zamówienia (kiedy zamówić?)
 • Wpływ poziomu obsługi klienta na wielkość utrzymywanych zapasów

6. PROGNOZOWANIE WIELKOŚCI ZAPASÓW

 • Cele i zadania prognozowania
 • Metody wykorzystywane w prognozowaniu wielkości zapasów
 • Prognozowanie krótkoterminowe, średnio- i długoterminowe
 • Prognozowanie sezonowe
 • Analiza i ocena stosowanych metod prognozowania

7. KOSZTY ZAPASÓW

 • Koszty gromadzenia (tworzenia) zapasów
 • Koszty utrzymania zapasów
 • Koszty braku zapasów
 • Utracone przychody

8. EKONOMIKA DOSTAW

 • Ekonomiczna wielkość zamówienia (EWD)
 • Optymalizacja dostaw dla poszczególnych pozycji zapasów (ile zamówić?)
 • Optymalizacja dostaw grup towarowych
 • Inwestowanie w zapasy
 • Wielkość zapasów maksymalnych
 • Ekonomika dostaw przy zmiennej wielkości partii dostaw i zmiennej cenie zamawianych towarów

9. ZAGOSPODAROWANIE ZAPASÓW ZALEGAJĄCYCH I NIEROTACYJNYCH

 • Wielkość zapasów zalegających i nierotacyjnych
 • Sposoby postępowania z zapasami zalegającymi i nierotacyjnymi

10. MIERNIKI I WSKAŹNIKI ZAPASÓW

 • Podział mierników i wskaźników wykorzystywanych w ocenie zapasów
 • Wskaźniki rotacji zapasów magazynowych
 • Możliwości i potrzeby oceny struktury i poziomów zapasów

11. ANALIZA I OCENA WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ZAPASAMI

 • Usprawnienie procesu przepływu zapasów
 • Wdrożenie wariantów rozwiązań w zarządzaniu zapasami
 • Analiza i ocena usprawnień

Metodologia:

 • Wykłady (około 20-25% czasu)
 • Analiza przypadków
 • Case study
 • Praca w grupach w formie treningu menedżerskiego

Około 70 % zajęć jest organizowane w postaci ćwiczeń, gdzie uczestnicy rozwiązują różnorodne zagadnienia związane ze sterowaniem strumieni zapasów. W ramach szkolenia przewiduje się zaprezentowanie i analizę szeregu praktycznych metod wykorzystywanych przy sterowaniu i optymalizacji poszczególnych rodzajów zapasów w przedsiębiorstwie, zarówno po stronie zapasów zaopatrzeniowych, jak i wyrobów gotowych.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania