PLANER

Dedykowane szkolenia odpowiadające na indywidualne potrzeby klienta to nasza specjalność.PRESTIGE ECK

Menu

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ MAGAZYNOWĄ (3 dni) !!! NOWOŚĆ !!!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

• Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami teorii logistycznego zarządzania gospodarką magazynową oraz istotą i uwarunkowaniami tego zarządzania w warunkach gospodarki rynkowej

• Przedstawienie uwarunkowań kosztowych gospodarki magazynowej oraz możliwościami optymalizacji tych kosztów

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się miernikami oceny gospodarki magazynowej i gospodarki zapasami w sieci dystrybucji

Program szczegółowy szkolenia

1. Magazyn jako element systemu logistycznego przedsiębiorstwa
• Istota magazynu i gospodarki magazynowej
• Miejsce magazynu w przepływie materiałów w przedsiębiorstwie
• Znaczenie magazynu w systemie zabezpieczenia potrzeb materiałowych
• Koszty magazynowe

2. Operacje magazynowe w procesie logistycznym
• Przyjmowanie dóbr (przyjęcie ilościowo – jakościowe dostawy)
• Składowanie materiałów (organizacja składowania, rozmieszczenie dóbr w magazynie, obsługa i konserwacja zapasów)
• Kompletacja dostaw – metody i sposoby kompletowania wydań z magazynu
• Wydawanie towarów z magazynu
• Transport wewnątrz magazynowy
• Kontrola i przegląd zapasów

3. Dokumentowanie obrotów magazynowych
• Dokumentowanie przyjęć zewnętrznych i wewnętrznych
• Dokumentowanie przesunięć wewnętrznych
• Dokumentowanie wydań z magazynu
• Obieg dokumentacji magazynowej
• Zasady prowadzenia inwentaryzacji majątku w magazynie

4. Technologia przechowywania dóbr w magazynie
• Wymagania w zakresie przechowalnictwa wybranych grup materiałowych
• Sposoby postępowania w przypadku ubytków naturalnych i szkód
• Wyposażenie niezbędne do kontrolowania i nadzorowania warunków składowania
• Odpowiedzialność materialna i służbowa pracowników magazynowych

5. Optymalizacja pracy magazynu
• Automatyczna identyfikacja towarów – systemy kodowania dokumentów (EDI)
• Możliwość zastosowania sposobów oceny poziomu i struktury zapasów (analiza ABC, wskaźniki rotacji, wskaźniki pokrycia, ocena poziomu zapasów rotujących i zapasów bezpieczeństwa)
• Sposoby kalkulacji kosztów magazynowych i ich optymalizacja (koszty utrzymania przestrzeni magazynowej, koszty transportu, koszty zapasów)

6. Ćwiczenia praktyczne
• Sposoby postępowania z dokumentacją obrotu magazynowego
• Przeprowadzenie analizy wielkości i struktury zapasów metodą ABC w celu zaplanowania rozmieszczenia towarów w magazynie zgodnie z zasadą minimalnych kosztów i nakładu pracy
• Organizacja gospodarki magazynowej oraz przestrzeni magazynu dla potrzeb utrzymywania zapasów w sieci dystrybucji

Korzyści ze szkolenia:

• Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności kalkulacji kosztów magazynowania oraz sposobów ich optymalizacji

• Prezentowane narzędzia zarządzania gospodarką magazynową i organizacji pracy magazynu będą dostosowane do działalności dystrybucyjnej co pozwoli szkolonym na szybszą ich adaptację w warunkach swojej firmy

• Udowodnione zostaną podstawowe zależności kosztowe między zmieniającym się popytem, strukturą utrzymywanych zapasów, możliwościami dostawców a wpływem tych uwarunkowań na poziom kosztów i efektów przedsiębiorstwa

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania