PLANER

Klęska rozbiła cały piękny aparat administracyjny, który okazał się nie do naprawienia. Wówczas, w braku czegoś lepszego, zastąpiono go prostymi ludźmi. A ci ludzie ocalili wszystkoAntoine de Saint-Exupery

Menu

WPŁYW PROGRAMU TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM – TOTALNE UTRZYMANIE RUCHU) NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA (2 dni)
!!! NOWOŚĆ !!!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

Szkolenie adresowane jest do:

• Kierownictwa wyższego i średniego szczebla zarządzania
• Personelu wszystkich szczebli zarządzania produkcją, kierowników, specjalistów, inżynierów, majstrów, liderów
• Personelu działów technicznych i utrzymania ruchu
• Pracowników z działów jakości, badań i rozwoju

Program szkolenia:

1. Główne cele funkcjonowania przedsiębiorstwa i czynniki wpływające na ich osiągnięcie

2. Proces produkcyjny i jego zakłócenia
• sześć głównych (wielkich) strat
• diagram Ishikawy

3. Wprowadzenie do Total Productive Maintenance
• historia powstania
• zadania dla TPM
• 8 filarów TPM
• rola poszczególnych działów organizacyjnych przedsiębiorstwa w TPM

4. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu
• 7 kroków
• zasada 5S

5. Ukierunkowane Doskonalenie
• poprawa wydajności urządzeń – Kaizen
• SMED
• reguła Pareto („20/80”)
• analiza „5 x dlaczego?”
• problem Solving

6. Doskonalenie Utrzymania Specjalistycznego
• Zadania Utrzymania Specjalistycznego w TPM

7. Projektowanie i rozruch nowych urządzeń

8. Utrzymanie dla Jakości
• Jakość totalna a TPM
• analiza FMEA
• Poka-yoke

9. TPM w biurach

10. Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

11. Szkolenie wewnętrzne z TPM
• cechy szkolenia
• narzędzia
• kategorie tematów

12. Wskaźniki efektywności TPM
• dobór właściwych wskaźników
• raporty efektywności TPM

13. OEE – wskaźnik wykorzystania maszyn i urządzeń
• definicja OEE
• straty mające wpływ na jego obniżenie
– dostępność
– wydajność
– jakość
– pomiar OEE
– wizualizacja wyników
– poprawa OEE

14. Przeglądy – działanie własne czy outsourcing
• korzyści z wprowadzenia w przedsiębiorstwie
• procedura wdrożenia

15. Warunki sukcesu TPM

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania