Przejdź do treści
Home
 • Oferta
 • Logistyka, transport, spedycja

UMOWY LOGISTYCZNE – TWORZENIE I WYKONYWANIE

Wejście Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej spowodowało znacząca intensyfikację wymiany towarowej z innymi państwami członkowskimi oraz państwami spoza UE. Z tego powodu zagadnienia prawno – organizacyjne procesu logistycznego są niezwykle istotne zarówno dla przedsiębiorstw spedycyjno – przewozowych, odbiorców oraz dostawców.…

Szkolenie na zlecenie

Cele i korzyści

Wejście Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej spowodowało znacząca intensyfikację wymiany towarowej z innymi państwami członkowskimi oraz państwami spoza UE. Z tego powodu zagadnienia prawno – organizacyjne procesu logistycznego są niezwykle istotne zarówno dla przedsiębiorstw spedycyjno – przewozowych, odbiorców oraz dostawców. Zarazem istotne jest prawidłowe zabezpieczenie zarówno transakcji jak i samego ładunku w czasie przewozu w interesie wszystkich podmiotów uczestniczących w danej operacji logistycznej. Dlatego znajomość prezentowanych zagadnień jest ściśle i funkcjonalnie związana z pracą zawodową osób obsługujących proces logistyczny w danym przedsiębiorstwie, niezależnie od profilu jego szczegółowej działalności.
Wobec powyższego celem szkolenia jest umożliwienie przede wszystkim poprawnej wykładni przepisów prawnych drogowego prawa przewozowego, krajowego jak i międzynarodowego ( Konwencja CMR) oraz zmian dotyczących umowy ubezpieczenia i zmian w regulacji działalności ubezpieczeniowej, które weszły zasadniczo w życie z dniem 1 stycznia 2004r.( tzw. Pakiet ustaw ubezpieczeniowych). Zwrócona zostanie także uwaga na węzłowe dla praktyki zagadnienia transportu morskiego na podstawie kodeksu morskiego z 2001 roku oraz zagadnieniom reklamacyjnym międzynarodowego transportu szynowego na przykładzie „ nowej” Konwencji COTIF, która weszła w życie 1 lipca 2006 roku. Podkreślone zostanie także znaczenie umów składu i przechowania dla prawidłowego wykonywania usług logistycznych.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona zagadnieniom bezpośrednio od-noszącym się do regulacji prawnej trybu reklamacyjnego oraz zawierania umów przewozu ( zleceń przewozowych) również w kontekście zmian dokonanych ustawą o swobodzie gospodarczej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przewozowym. Podkreślone zostanie znaczenie akcesu do UE ze względu na zmianę zasad wykonywania działalności usługowej, a prze-wozowej/spedycyjnej oraz ubezpieczeniowej w szczególności.
Ilustracją szkolenia będą przykłady z orzecznictwa, zarówno polskich sądów powszechnych jak i też orzecznictwa europejskiego.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie

2. Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa zgodnie z nowelizacją KC

 • Odniesienie do ustawy o swobodzie gospodarczej – odpowiedź na pytanie kto może być profesjonalnym dostawcą usług logistycznych w rozumieniu prawa polskiego
 • Na czym w świetle obowiązującego prawa polega przewóz3. Konsument – jako usługobiorca usługi logistycznej4. Sposoby zawarcia umów w praktyce przewozowej: oferta, negocjacje
  • Charakter prawny zlecenia transportowego ( przewozowego)
  • Umowa przechowania a składu
  • Działalność domów składowych zgodnie z ustawą z 2001 roku
  • Znaczenie formy umowy przewozu

  5. Prezentacja najbardziej popularnych klauzul umownych w międzynarodowych usługach logistycznych

  • Rebus sic stantibus (klauzula nadzwyczajnych okoliczności)
  • Klauzula waloryzacyjna
  • Kara umowna
  • Odsetki umowne
  • Wyboru sądu / arbitrażu
  • Wyboru prawa właściwego; konsekwencje braku wyboru prawa w międzynarodowych umowach handlowych

  6. Wprowadzenie do zasad odpowiedzialności wg CMR oraz ustawy prawo przewozowe (por. art. 80 inn.)

  • Zwrócenie szczególnej uwagi na par. 17 Konwencji CMR– przyczyny zwalniające przewoźnika z odpowiedzialności
  • Pojęcie szkody oraz przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej; na kim ciąży obowiązek udowodnienia w/w przesłanek
  • List przewozowy i jego znaczenie w konwencji CMR oraz polskim prawie przewozowym; odniesienie do handlu morskiego oraz kolejowego
  • Odpowiedzialność prowadzącego skład w świetle ustawy o domach składowych; porównanie z regulacją kodeksu cywilnego o umowie składu i przechowania
  • Analiza bazy dostawy na przykładzie wybranych przez uczestników (DDP. DD, ExW) reguł Incoterms

  7. Charakter prawny reklamacji w polskim prawie przewozowym

  • Porównanie z prawem konwencyjnym (CMR, COTIF, uregulowania handlu morskiego)
  • Terminy zapłaty w transakcjach handlowych a problem przedawnienia roszczeń – kiedy przewoźnik lub spedytor może uchylić się od zapłaty np. odszkodowania?

  8. Założenia zmian w zakresie ubezpieczeń gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczenia ładunku (por. Klauzule Instytutowe) oraz OC Przewoźnika/Spedytora/ Prowadzącego Dom Składowy

  9. Jak należy zawierać umowę ze spedytorem

  • Wskazówki praktyczne w kontekście wyłączenia jego odpowiedzialności na przykładzie art. 799 kodeksu cywilnego
  • Szczegółowa charakterystyka relacji umowy sprzedaży oraz umowy dostawy do zakresu odpowiedzialności stron kontraktu przewozowego

  10. Znaczenie akcesu do UE

  • Wybrane aspekty prawa konkurencji w świetle regulacji usług ubezpieczeniowych i transportowych
  • Znaczenie rozporządzenia nr 44/ 2001 dla usług ubezpieczeniowych i transportowych – zagadnienia jurysdykcyjne

  11. Podsumowanie – dyskusja nad casusami

Cena i zapisy

Szkolenie na zamówienie

;

Sprawdź, co zyskujesz

Mnóstwo korzyści
First Minute
30 dni wcześniej zarezerwuj miejsce na szkolenie otwarte na prestige-eck.pl, dzięki temu automatycznie otrzymasz rabat: 50zł
Im więcej, tym taniej
Firmy i instytucje wysyłające więcej niż jedną osobę na szkolenie otwarte, mogą liczyć na niższe ceny. Sprawdź promocyjne ceny na naszej stronie.
Voucher
Nasze szkolenia to informacje z pierwszej ręki, Podane w rzetelny i praktyczny sposób, gotowa do wdrożenia w pracy.

Certyfikat ukończenia
szkolenia.

Po zakończeniu szkolenia każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności zgodnie z wdrożoną procedurą: PN-EN ISO 9001:2015 DEKRA

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania! Podnieś kwalifikacje!

Prosimy o pozostawienie swojego numeru telefonu oraz emaila, a skontaktujemy się niezwłocznie.

  Jeśli wypełniłeś/aś formularz kontaktowy, oznacza to, że jesteś zainteresowany/a naszą ofertą i oczekujesz kontaktu z nami. Zanim przekażesz nam swoje dane osobowe, zapoznaj się z informacjami na temat sposobu ich przetwarzania. Chcielibyśmy przetwarzać Twoje dane, aby móc przekazywać Ci informacje na temat naszych usług.

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące szkolenia

  W PRESTIGE Europejskim Centrum Kształcenia znajdziesz praktyczną i specjalistyczną wiedzę!
  Czy jest możliwe uzyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?
  Dofinansowanie