PLANER

Korzystając z naszych szkoleń, robisz kolejny krok do przodu, wyprzedzasz konkurencję!

Menu

STRATEGIE I TECHNIKI LOGISTYCZNE OPTYMALIZUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROCESAMI W ŁAŃCUCHU DOSTAW (2 dni) !!! NOWOŚĆ !!!

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

DZIEŃ 1

1. Logistyka narzędziem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

• definicja logistyki i znaczenie logistyki w przedsiębiorstwie
• zakres działań poszczególnych komórek
• Lean Manufacturing – jasne i ciemne strony odchudzania przedsiębiorstw
• ERP – zintegrowane wspomaganie informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym
• ECR – efektywna obsługa klienta
• łańcuch dostaw – budowa, wskaźniki, optymalizacja

2. Koncepcje i narzędzia wspomagające politykę zaopatrzeniową i optymalizujące wielkość i strukturę zapasów w przedsiębiorstwie produkcyjnym

• planowanie potrzeb materiałowych MRP i zasobów MRPII
(ćwiczenie kalkulacyjne – harmonogramowanie zapotrzebowania materiałowego oraz zapotrzebowania na zasoby)
• planowanie zasobów dystrybucji (DRP i DRPII)
(ćwiczenie z zarządzania zamówieniami klienta)
• analiza struktury i optymalizacja kosztów procesów zaopatrzeniowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym
• klasyczne modele sterowania zapasami:
– oparty na poziomie informacyjnym
(ćwiczenia kalkulacyjne – WD ,ZI, ZB, EWD)
– system przeglądu okresowego
(ćwiczenia kalkulacyjne – WD, Zmax, ZB,Toopt)
• poziom obsługi klienta – POK1 i POK2
(ćwiczenie kalkulacyjne –różnica pomiędzy POK1 i POK2)
• analiza popytu – klasyfikacja zapasu (ćwiczenia kalkulacyjne – analiza ABC/XYZ )
• ocena dostawców
(ćwiczenie – ocena dostawcy różnymi metodami: rankingowa i scorningowa)

DZIEŃ 2

1. Koncepcje i narzędzia logistyczne służące do doskonalenia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

• koncepcja Just-in-time (JIT)
(ćwiczenie pokazujące kompresję czasu CTR)
• diagram ISHIKAWY oraz analiza przyczyn i skutków wad – FMEA
(warsztaty: case study)
• metoda QFD – przełożenie wymagań klienta na odpowiednie wymagania przedsiębiorstwa na każdym etapie , począwszy od badań i rozwoju poprzez projektowanie i produkcję po marketing , sprzedaż i dystrybucję
(warsztaty: case study)
• reinżynieria procesów gospodarczych -BRP
(warsztaty: mapowanie procesów)

2. „Konflikt interesów” w łańcuchu dostaw

• brak koordynacji w łańcuchu dostaw – przyczyny i skutki
• wspólne budowanie zaufania
• wykorzystanie systemów informatycznych (VMI)

Dodatkowe informacje

Cele dydaktyczne:

– zapoznanie z definicją logistyki i jej znaczeniem dla przedsiębiorstwa
– zapoznanie z budową łańcucha dostaw i jego poszczególnymi elementami oraz koncepcjami jakie lansują integrowanie łańcuchów
– zaprezentowanie technik badania i optymalizowania kosztów procesów zaopatrzeniowych
– przedstawienie narzędzi wspomagających proces zakupów, wraz z ich praktycznym zastosowaniem
– przedstawienie narzędzi wspomagających proces dystrybucji, wraz z ich praktycznym zastosowaniem
– przedstawienie koncepcji logistycznych
– pogłębienie świadomości odpowiedzialności każdego pracownika za cały łańcuch dostaw
– doskonalenie umiejętności analitycznych
– doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

Metody i formy dydaktyczne:

– wykład, wykład z dyskusją oraz prezentacja,
– ćwiczenia kalkulacyjne
– metoda „case study”

Oczekiwane efekty szkoleniowe:

– zdobycie wiedzy ogólnej o logistyce
– zdobycie wiedzy z zakresu logistyki zaopatrzenia
– umiejętność stosowania narzędzi analitycznych do podejmowania decyzji zakupowych
– umiejętność stosowania narzędzi analitycznych do podejmowania decyzji dystrybucyjnych
– znajomość koncepcji logistycznych
– umiejętność przebudowania łańcucha dostaw w celu uzyskania efektu synergii

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania