PLANER

Celem wykształcenia nie jest napełnienie umysłu człowieka faktami; zadaniem jest nauczyć go, jak ma używać umysłu do … myślenia. A często zdarza się, że człowiek lepiej umie myśleć, nie będąc krępowany wiedzą przeszłości.Henry Ford

Menu

PRAWO W MAGAZYNIE – uwarunkowania prawne funkcjonowania gospodarki magazynowej

Termin: 08-04-2020 - 09-04-2020

Do rozpoczęcia: 8 dni

Kategoria: Prawo, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin dydaktycznych: 16 (2 dni)

Miasto: Ustroń

Cena: 1 590 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1 490 zł brutto

Hotel: śląskie, OLYMPIC**** Hotel , Ustroń

Jedyne takie szkolenie, które kompleksowo zapozna z przepisami Kodeksu Karnego, Cywilnego, Prawa Pracy, Kodeksu Pracy, Ustawy o rachunkowości, Prawa budowlanego oraz zapisów prawnych w obszarze ppoż. i bhp dotyczących gospodarki magazynowej i funkcjonowania magazynów.

Cele i korzyści szkolenia
 • Przedstawienie kompleksowo zakresu przepisów prawa regulującego wszystkie obszary funkcjonowania magazynu i gospodarki zapasami.
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z zakresem obowiązków i odpowiedzialności w przestrzeganiu i egzekwowaniu przepisów prawnych w magazynie oraz konsekwencjami jego nieprzestrzegania.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymają konkretne wskazówki na które zapisy prawne należy zwrócić szczególną uwagę podczas realizacji konkretnych działań magazynowych.
Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest do:

 • kierowników magazynów, ich zastępców,
 • brygadzistów oraz
 • pracowników Logistyki,
 • osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki magazynowej.

Ze szkolenia mogą również skorzystać:

 • pracownicy Służb Controllingu i Służb Logistycznych w kontekście możliwości wykorzystania zasobów magazynowych w stosunku do potencjalnych potrzeb zabezpieczenia zapasów.
Program szczegółowy szkolenia
1. Zarządzanie magazynem – aspekty logistyki i Ustawy o Rachunkowości
 • Definicja, przeznaczenie i rodzaje
 • Procesy magazynowe
 • Podstawy prawne ewidencji magazynowej
 • Inwentaryzacja i kontrola zapasów
2. Wykorzystanie zasobów ludzkich w magazynie – wymagania Prawa Pracy, Kodeksu Pracy i Ustawy o dopuszczalnym obciążeniu pracowników przy ręcznym przenoszeniu i dźwiganiu ładunków
 • Czas pracy i normowanie operacji
 • Zasady powierzania odpowiedzialności materialnej indywidualnej i podzielonej i sposoby rozliczania za szkody w powierzonym mieniu
 • Dopuszczalne obciążenie pracowników przy dźwiganiu i ręcznym przenoszeniu ładunków
 • Praktyka dyscyplinarna – zarządzanie operacyjne personelem, granice mobingu i innych zagrożeń w sprawowaniu władzy
3. Eksploatacja budowli magazynowych i wyposażenia magazynowego – zapisy Prawa Budowlanego, Przepisów BHP i Ppoż.
 • Organizacja i zagospodarowanie przestrzeni magazynowej
 • Zasady wydzielania przestrzeni magazynowej pod określone cele zgodnie z przepisami prawa – przestrzenie składowe, kompletacyjne, socjalne i administracyjne, normy należności
 • Obowiązkowe wyposażenie techniczne w magazynie w obszarze BHP, Ppoż. i należności socjalnych dla pracowników
 • Dopuszczalne obciążenia zasobów technicznych magazynu – regałów, podłóg i środków transportowych
 • Zagrożenie ogniowe magazynu – zasady obliczania obciążenia ogniowego magazynu
4. Szczególne zasady magazynowania i obsługi zapasów grupy ADR – Europejska Konwencja w sprawie przechowywania, transportu i składowania zapasów niebezpiecznych
 • Podstawowe zasady i ograniczenia w zakresie składowania i obsługi zapasów niebezpiecznych
 • Uprawnienie pracowników magazynowych do obsługi zapasów należących do grup ADR
 • Niezbędne urządzenia kontrolno – pomiarowe do obsługi zapasów ADR
 • Szczególne przepisy BHP w zakresie obsługi zapasów grupy ADR
5. Prace szczególnie niebezpieczne – dopuszczanie pracowników do prac na wysokości
 • Prace na wysokości
 • Urządzenia niezbędne do pracy na wysokości oraz warunki ich wykorzystania
 • Środki ochrony indywidualnej niezbędne przy pracach na wysokości
6. Ochrona ludzi w wypadkach zagrożeń – przepisy Ppoż. BHP dotyczące bezpiecznej ewakuacji personelu magazynowego w wypadku zagrożeń
 • Wymagania prawne dotyczące niezbędnych parametrów dróg, przejść i wyjść ewakuacyjnych w przypadkach zagrożeń pożarowych
 • Urządzenia przeciwpożarowe i techniczne środki zabezpieczenia ppoż. niezbędne w magazynie
 • Zasady organizacji ewakuacji personelu w przypadku zagrożenia pożarowego oraz w sytuacjach innych zagrożeń
Metody szkoleniowe
 • krótkie wprowadzające wykłady
 • materiały audiowizualne
 • sesja analizy potrzeb uczestników
 • panel dyskusyjny
 • ćwiczenia warsztatowe w grupie
 • indywidualne ćwiczenia warsztatowe
Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Miejsce

HOTEL OLYMPIC****
ul. Grażyńskiego 10
43 - 450 Ustroń

www.hotelolympic.pl


Mamy przyjemność zaprosić Państwa do Ustronia - miejscowości o wspaniałych walorach turystycznych, położonej na południu Polski w Górach Beskidu Śląskiego. Szkolenie odbędzie się w 4-gwiazdkowym hotelu o wysokim standardzie świadczonych usług.W każdym pokoju: klimatyzacja, Internet bezprzewodowy, mini barek, telefon, TV satelitarna, łazienka. Dla naszych Gości przygotowaliśmy dwutorową, automatyczną kręgielnię. Dodatkowo tuż obok znajduje się turniejowy stół do bilarda oraz stół do piłkarzyków.

Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 1290 zł brutto.
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200 zł brutto.
Dodatkowy  nocleg w pokoju jednoosobowym wynosi 300 zł brutto.
Dodatkowy nocleg w pokoju dwuosobowym wynosi 250 zł brutto.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia

Serdecznie zapraszamy:)

Cena i zapisy

1590,00 zł brutto, CENA PROMOCYJNA: 1490,00 zł brutto przysługuje każdej kolejnej osobie zgłoszonej przez tę samą firmę/instytucję.

Podana wyżej cena zawiera:

 • udział w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe i pomocnicze
 • przeprowadzenie szkolenia przez cenionego eksperta
 • konsultacje indywidualne z uczestnikami szkolenia
 • certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
 • zakwaterowanie  w komfortowych pokojach 2-osobowych, z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet)
 • pełne wyżywienie
 • zorganizowanie czasu wolnego
 • i …. sympatyczną  niespodziankę

Wybierz termin szkolenia

Dodatkowe informacje

Liczba uczestników ograniczona do 16 osób, dla każdego terminu.
O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Z przyjemnością zorganizujemy szkolenie w wersji zamkniętej dla grupy lub  szkolenie indywidualne 1+1.
Będzie to specjalnie dedykowany projekt, dostosowany do Państwa potrzeb, dla dowolnej liczby pracowników z Państwa firmy, jak i również w formie 1+1 ostatnio bardzo preferowanej.
Każde ze szkoleń, które proponujemy w ofercie może być przeprowadzone w wybranym przez Państwa miejscu i we wspólnie uzgodnionym terminie. Program zajęć modyfikujemy i dopasowujemy do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby Państwa działalności. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani projektem wewnętrznym z tej lub innej tematyki, zapraszamy do kontaktu.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
tel. kom. 668 371 253
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

KATARZYNA PANEK
– specjalista ds. projektów szkoleniowych
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 604 712 926
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania