PLANER

Kropla drąży skałę. Krok po kroku realizuj swoje cele. Rewolucje często niszczą.

Menu

PRAWIDŁOWA GOSPODARKA PALETOWA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Prawo, Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szkolenia jest zatwierdzony przez Zarząd Polskiego Komitetu Narodowego EPAL.

Zakres  szkolenia oparty jest o materiały i doświadczenia organizacji ECR Polska oraz aktualne normy i przepisy prawne. Dotyczy wszystkich palet EUR i EPAL zarówno nowych, jak i używanych, na licencji UIC oraz EPAL.

Uczestnicy szkolenia poznają najpopularniejsze typy palet spotykane na rynku oraz zasady prawidłowej gospodarki paletowej w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw. Pozwoli to na uniknięcie problemów związanych z „podrabianymi paletami EUR” oraz pomoże w prowadzeniu racjonalnej gospodarki paletowej w przedsiębiorstwie.

Cele i korzyści szkolenia
 • Przybliżenie wiedzy na temat wymogów i regulacji prawnych związanych z obrotem paletami
 • Pragmatyczne rady w zakresie zarządzania paletami
 • Sprawna i właściwa identyfikacja palet podrabianych i niskiej jakości
Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do osób, które na co dzień dokonują obrotu paletami (przyjmowanie i wydawanie towaru, transport i składowanie palet), ale także do osób odpowiadających za gospodarkę paletową, ich zakupy, decyzje logistyczne, itp.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Kierowników magazynów i centrów dystrybucji
 • Pracowników magazynowych
 • Pracowników odpowiedzialnych za transport, spedycję i logistykę w firmie
 • Pracowników działu zakupów
 • Kierowców
 • Pozostałych użytkowników palet
Program szczegółowy szkolenia

1. Charakterystyka najpopularniejszych i najczęściej występujących w obrocie typów palet (omówienie cech charakterystycznych, oznakowania, itp.)

 • Rodzaje występujących w obrocie towarowym palet z ich podziałem według różnych kryteriów (wielkości, materiału, pochodzenia)
 • Cechy prawidłowej palety EUR – wymiary, oznakowanie, cechy typowe

2. Gospodarka paletowa w Polsce – przedstawienie różnych systemów wymiany palet (palety własne, poole zewnętrzne/usługowe)

 • Systemy związane z obrotem palet funkcjonujące na polskim rynku
 • Schematy postępowania w poszczególnych systemach oraz ich mocne i słabe strony

3. Najważniejsze wymogi i przepisy prawne oraz zwyczaje rynkowe dotyczące obrotu paletami (w szczególności paletami EUR i EPAL)

 • Polskie Normy
 • Karty UIC
 • Akty prawne

4. Dokumenty występujące podczas obrotu paletami (wzory procedur, instrukcji, kart rozliczeniowych itp.)

 • Podstawowe dokumenty związane z obrotem paletami w przedsiębiorstwie
 • Przykładowe procedury postępowania podczas oceny jakościowej oraz prawnej (legalność) palet

5. Najczęstsze problemy związane z gospodarką paletami w przedsiębiorstwach

 • Definicja poprawnej palety EUR i EPAL
 • Dopuszczalne uszkodzenia palet
 • Wady palet EUR dyskwalifikujące je z obiegu
 • Przedstawienie praktycznego narzędzia – „kart oceny palet ECR Polska”

6. Proponowane praktyczne rozwiązania „problemu podrabianych europalet”

 • Zaprezentowanie sposobów postępowania w celu rozwiązania problemów z paletami w przedsiębiorstwie

7. Część praktyczna

 • Analiza przypadków
 • Praktyczne ćwiczenia i wskazówki w szybkiej ocenie i identyfikacji palet naruszających przepisy

8. Dyskusja – Omówienie problemów zgłaszanych przez osoby biorące udział w szkoleniu

Prowadzący
Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Eksperci - praktycy z tematyki obejmującej szkolenie. Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.


Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.


Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne. Będzie nam bardzo miło gościć Państwa na naszych szkoleniach. Szczegółowe opisy prowadzącego lub prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie, którą przesyłamy drogą mailową lub faksową.

Jesteśmy certyfikowaną firmą szkoleniową w ISO 9001:2015 w obszarze:

 • planowania i realizacji szkoleń oraz

 • usług doradczych w zakresie rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw.


Zapewniamy profesjonalizm prowadzących specjalistów, miłą i fachową obsługę, ciekawe materiały szkoleniowe, praktyczny wymiar szkolenia, certyfikaty ukończenia szkolenia.
Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania