PLANER

Aby stać się wielkim kapitanem, należy przepłynąć wzburzone morze.Anonimowe

Menu

PRAKTYCZNE ASPEKTY LOGISTYKI

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Program szczegółowy szkolenia

1. Wstęp do logistyki zaopatrzenia

 • podstawowe pojęcia logistyki zaopatrzenia
 • umiejscowienie komórek logistycznych i zaopatrzeniowych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • wewnętrzne zorganizowanie komórki zaopatrzenia
 • obszary procesów zaopatrzeniowych – podobieństwa, różnice

2. Metody kalkulacji potrzeb materiałowych w przedsiębiorstwie

 • planowanie potrzeb materiałowych w MRP i MRP II
 • hierarchizacja planowania potrzeb materiałowych (od Planu Sprzedaży do Zamówienia)
 • planowanie potrzeb brutto i netto
 • współpraca i wzajemne zależności działów planowania produkcji i zaopatrzenia

3. Racjonalizacja decyzji zakupowych w przedsiębiorstwie

 • optymalizacja wielkości dostaw, symulacja w arkuszu kalkulacyjnym pokazująca 7 metod ustalania wielkości zakupowych dla typowych i nietypowych przypadków dóbr
 • systemy zamówienia – odmiany i uwarunkowania – wielkości zamówień a zapasy bezpieczeństwa zależne od przyjętego POK (Poziom Obsługi Klienta rozumiany jako poziom pewności, że czegoś nie zabraknie)
 • prognozowanie zapotrzebowania i optymalizacja prognoz (metody wygładzania wykładniczego, analiza regresji liniowej, wskaźniki sezonowości)
 • kiedy korzystać z rabatów i ulg
 • budowanie harmonogramów zakupowych według norm zużycia (wymiany np. części zamiennych, odzieży) metoda PERT
 • zawieranie zobowiązań – formy oświadczania woli, zapisy, kt. należy się wystrzegać, umowy
 • zarządzanie realizacją reklamacji
 • transakcje terminowe

4. Zarządzanie portfelem dostawców

 • wymagania jakościowe wyboru dostawcy (np. normy ISO)
 • organizacja grup zakupowych
 • budowa własnego modelu preferencji oraz kart punktowych (podział i struktura potrzeb wg kryteriów jakościowych, podmiotowych, przedmiotowych i procesowych)
 • ocena dostawców różnymi technikami, (analiza ABC/XYZ; ryzyko realizacji dostaw/udział w obrocie)
 • tryby i metody współpracy z dostawcami o różnej sile rynkowej
 • strategie cenowe dostawców
 • zasady budowy modelu wyboru i ocen dostawców dla przedsiębiorstwa (score card, metoda rankingowa)
 • identyfikacja i kalkulacja podstawowych kosztów procesów zaopatrzeniowych, TCO total cost ownership całkowite koszty posiadania
 • zarządzanie magazynem przez dostawcę VMI
 • e-procurment

5. Ocena decyzji zakupowych

 • zgłoszenie potrzeb materiałowych
 • ocena kosztowa wyboru
 • ocena ryzyka dostaw
 • analiza zasadności zastosowania decyzji MOB (Make or Buy)
 • symulacje w arkuszu kalkulacyjnym prezentujące uczestnikom w sposób interaktywny jak poszczególne parametry systemu informatycznego wpływają na zaopatrzenie
  i zapasy z niego wynikają
Dodatkowe informacje

Szkolenie przede wszystkim ma charakter warsztatowy wartością dodaną dla słuchaczy jest możliwość interaktywnego zanurzenia się w techniki projektowania, optymalizacji i kontroli procesu zaopatrzeniowego. Słuchacze zapoznają się i opanowują narzędzia służące do prognozowania, budowania rankingów i wyboru dostawcy, przeprowadzania audytu, racjonalizacji polityki zakupowej w świetle optymalizacji zapasów.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania