PLANER

Praktyczne szkolenia dla chcących się rozwijać zawodowo.

Menu

ORGANIZACJA EFEKTYWNEJ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE (3 dni)

Termin: Do ustalenia

Kategoria: Logistyka, transport, spedycja

Liczba godzin: Do ustalenia

Miasto: Do ustalenia

Cena: Do ustalenia

Cele i korzyści szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza i ocena funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie oraz nakreślenie rozwiązań prowadzących do optymalizacji poszczególnych procesów magazynowych oraz magazynów jako elementu logistyki przedsiębiorstw (firm).

Program szczegółowy szkolenia

1. Miejsce, rola i zadania gospodarki magazynowej w logistyce przedsiębiorstw (firm)

 • znaczenie i zadania magazynów w logistyce firm i zintegrowanych łańcuchach dostaw
 • relacje w ramach gospodarki magazynowej
 • zakresy obowiązków
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych
 • obieg informacji
 • uwarunkowania funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach

2. Technologia operacji magazynowych

 • charakterystyka technologicznego procesu magazynowania
 • organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie
 • dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i branż działalności

3. Dokumentacja magazynowa

 • podział i przeznaczenie dokumentów wykorzystanych w gospodarce magazynowej
 • zasady opracowania dokumentów
 • zasady obiegu dokumentów
 • dokumentacja elektroniczna
 • archiwizacja dokumentów

4. Organizacja inwentaryzacji w gospodarce magazynowej

 • rodzaje inwentaryzacji
 • dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne
 • odpowiedzialność osób funkcyjnych za realizację inwentaryzacji
 • tryb przeprowadzenia inwentaryzacji
 • weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych
 • kompensaty nadwyżek i braków
 • rozliczanie ubytków i braków

5. Odpowiedzialność materialna w gospodarce magazynowej

 • dokumenty normujące odpowiedzialność materialną
 • zasady przydzielania odpowiedzialności materialnej
 • praktyczne rozwiązania z zakresu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie

6. Metody składowania i kompletacji zapasów

 • sposoby rozmieszczenia zapasów w magazynach
 • metody kompletacji towarów
 • lokalizacja miejsc składowych
 • organizacja tradycyjnych metod składowania
 • nowoczesne rozwiązania dot. składowania zapasów

7. Sprzęt wykorzystywany w realizacji operacji magazynowych

 • sprzęt wykorzystywany w procesach magazynach
 • certyfikaty wyposażenia technicznego magazynów
 • zasady eksploatacji urządzeń poddozorowych,
 • uprawnienia do eksploatacji urządzeń technicznych

8. Bhp w organizacji prac magazynowych

 • unormowania prawne w zakresie BHP
 • wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania
 • organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień BHP
 • obowiązki pracodawcy i pracowników
 • zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania zagrożeniom

9. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych

 • możliwości i potrzeby zastosowania automatycznej identyfikacji
 • organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN (GS1)
 • zasady znakowania ładunków i miejsc składowania w magazynach
 • system identyfikacji towarów metodą RFID

10. Przeprojektowanie (projektowanie) zagospodarowania magazynów istniejących i planowanych

 • potrzeby przestrzeni składowej
 • algorytm projektowania
 • elementy projektowania
 • rozmieszczenie i zagospodarowanie stref magazynowych
 • zasady projektowania
 • optymalizacja wielkości magazynów w odniesieniu do potrzeb i posiadanego terenu
 • analiza zwiększenia możliwości składowych przy zastosowaniu różnych rodzajów urządzeń technicznych

11. Koszty oraz wskaźniki (mierniki) funkcjonowania gospodarki magazynowej

 • struktura i poziom kosztów magazynowania w logistyce przedsiębiorstw
 • identyfikacja kosztów gospodarki magazynowej
 • wyodrębnienie kosztów magazynowania
 • narzędzia stosowane w opisie i ocenie gospodarki magazynowej
 • wskaźniki rotacji zapasów magazynowych
 • wskaźniki kosztowe
 • wskaźniki przepływu
 • wskaźniki operacyjne

12. Kierunki (trendy) usprawnień gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie.

Dodatkowe informacje

Masz pytanie? Napisz do nas!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Treść wiadomości

TAK, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w formularzu przez PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie 43-190, ul. Wyzwolenia 27; Dowiedz się więcej -> https://prestige-eck.pl/rodo/

Administratorem Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest PRESTIGE ECK z siedzibą w Mikołowie, adres: ul. Wyzwolenia 27, 43-190 Mikołów, tel.: 32 738 51 91, e-mail: szkolenia@eck-prestige.pl

Szkolenie dostępne na zamówienie

zapraszamyP

Organizujemy również szkolenia in company, czyli na zamówienie. Nasz doradca bada wtedy potrzeby szkoleniowe firmy, a następnie przedstawia odpowiadającą na nie ofertę. Dzięki temu zakres tematyczny, forma zajęć, termin i lokalizacja takich szkoleń są dopasowane do tego, czego wymaga klient. Program jest zmodyfikowany do realiów biznesowych ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania i potrzeby.

Formularz Identyfikacji Potrzeb Szkoleniowych FIPS (DOC) – pobierz

FIPS (PDF) – pobierz jest pomocnym, wstępnym  narzędziem do przygotowania profesjonalnego szkolenia. Można formularz wypełnić i odesłać do nas lub przekazać informację telefonicznie.

Konkurencyjne ceny

Ceny naszych szkoleń są konkurencyjne, ponieważ ich koszt nie wzrasta o podatek VAT.
Podpowiadamy, jak zdobyć dofinansowanie do szkolenia i pomagamy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, czy Europejskiego Funduszu Społecznego.


DYNAMICZNA FORMUŁA SZKOLENIA dla osób ceniących czas, skoncentrowana na szybkim przekazaniu jak największej ilości wiedzy i umiejętności. 


·  Szkolenia  ·  Konsultacje  ·  Trening osobisty  ·  Wsparcie w procesach zmiany  ·  Audyt personalny


Nasza Firma może kompleksowo zorganizować każdy zakres tematyczny z dofinansowaniem!

Przy realizacji szkoleń na zamówienie uzgodnienia logistyczno-terminowe dla grupy.

Projekt adresowany jest do przedsiębiorców mikro, małych i średnich z województwa śląskiego, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na usługi rozwojowe – szkolenia i doradztwo.


Tekst alternatywny


Źródło: Nowa definicja MŚP


Z usług mogą korzystać właściciele i pracownicy przedsiębiorstw (umowa o pracę, zlecenia, o dzieło i inne).

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie zarówno na organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa (tzw. szkolenie »in company«), jak i na udział pracowników w szkoleniach otwartych.
Nasza firma uczestniczy w programie, jest wpisana do Bazy Usług Rozwojowych

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/podmioty/view?id=10770

aktualne usługi

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/search?SearchFilterView[podmiot_id]=10770

Wspierane są wszystkie szkolenia, które wpływają na rozwój przedsiębiorstwa.

Obszary w których można się dokształcić można nam zaproponować lub znaleźć inspirację w naszych propozycjach szkoleniowych lub  wpisanych w Bazie Usług Rozwojowych.

 

 

Główne atuty Podmiotowego Systemu Finansowania:

Decyzja o wysokości kwoty dofinansowania podejmowana jest na podstawie:

– wielkości przedsiębiorstwa (mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na większe wsparcie)
– znaczenia danej branży dla rozwoju regionu
– zatrudnienia osób niepełnosprawnych
– wieku i kwalifikacji pracowników biorących udział w szkoleniach
– wyboru usługi mającej na celu zdobycie lub potwierdzenie kwalifikacji
– poziomu wzrostu przychodów przedsiębiorstwa (tzw. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu)
– uzyskanego wcześniej wsparcia

Zapewniamy kompetentną i kompleksową obsługę.  Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego swoją wiedzę, umiejętności i wieloletnie doświadczenie poświęcamy całkowicie, by spełnić Państwa wymagania. Gwarantujemy profesjonalną obsługę i indywidualne podejście. Jesteśmy do Państwa dyspozycji – pomożemy w dopasowaniu właściwej oferty oraz zapewnimy pełne wsparcie w organizacji całego projektu szkoleniowego.

Czekamy na Państwa zapytania ofertowe, zamówienia oraz uwagi, opinie, pomysły i sugestie:

SYLWIA JASIŃSKA
– główny specjalista ds. organizacji szkoleń
tel. (48) 32 738 51 91
e-mail: Włącz javascript

MAŁGORZATA KLIMAS
– manager ds. kluczowych klientów
tel. (48) 32 738 51 90
tel. kom. 508 147 055
e-mail: Włącz javascript

AGATA NALEPA
– młodszy specjalista ds. obsługi klienta
tel. (48) 32 738 51 90
e-mail: Włącz javascript

 

Unikalne cechy i korzyści ze spotkania
Unikalne cechy i korzyści ze spotkania